Procedurile privind acordarea titlurilor de onoare de catre CAFR

In M. Of. nr. 533 din 28 iulie 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 231/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedurile privind acordarea titlurilor de onoare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Biroul permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                  PROCEDURI

                    privind acordarea titlurilor de onoare

 

    1. Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. i), j) si l) si ale art. 22 – 24 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, aproba acordarea titlurilor de “presedinte de onoare” si “auditor financiar de onoare” in conditiile prezentelor proceduri si aproba componenta Comitetului de excelenta, la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    2. Titlul de “presedinte de onoare” se acorda persoanelor care si-au incheiat mandatul de presedinte al Camerei si care au avut o contributie deosebita la dezvoltarea profesiei de auditor financiar si la indeplinirea misiunii de utilitate publica, atribuita de lege Camerei.

    3. Titlul de “presedinte de onoare” se acorda prin hotararea Consiliului Camerei, la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    4. Activitatea presedintelui de onoare se desfasoara pe parcursul unui singur mandat de 3 ani.

    5. Presedintele de onoare are urmatoarele atributii si competente:

    a) participa la sedintele Consiliului Camerei si ale Biroului permanent al Consiliului Camerei, la invitatia acestora, fara drept de vot;

    b) reprezinta profesia de auditor financiar, pe baza mandatului Consiliului Camerei, la intruniri, conferinte, congrese nationale si internationale;

    c) reprezinta profesia de auditor financiar, pe baza mandatului Consiliului Camerei, in fata forurilor nationale sau internationale;

    d) participa la evenimentele organizate de Camera, ocazie cu care poate lua cuvantul;

    e) sustine profesia de auditor financiar prin proiecte, lucrari de specialitate si puncte de vedere, prin participarea la diferite activitati ale Camerei precum examene, cursuri, congrese, conferinte;

    f) alte atributii stabilite de Consiliul Camerei.

    6. Dupa desfasurarea conferintei ordinare anuale organizate pentru alegerea noilor membri ai Consiliului Camerei, presedintele de onoare in exercitiu la acea data va convoca prima sedinta a Biroului permanent al Consiliului Camerei si a Consiliului Camerei nou-ales.

    7. Presedintele de onoare, pentru activitatile efectuate in interesul profesiei, primeste o remuneratie stabilita de Consiliul Camerei.

    8. Titlul de “presedinte de onoare” se retrage prin hotararea Consiliului Camerei, numai in situatia aplicarii unei sanctiuni disciplinare definitive persoanei detinatoare a titlului.

    9. Comitetul de excelenta este format din membrii Consiliului Camerei care si-au incheiat mandatul si care s-au remarcat in mod deosebit prin contributia semnificativa la dezvoltarea si evolutia profesiei de auditor financiar si prin prestigiul profesional dobandit.

    10. Membrii Comitetului de excelenta sunt desemnati prin hotarare a Consiliului Camerei, la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    11. Membrii Comitetului de excelenta sunt numiti pentru un singur mandat de 3 ani si au urmatoarele atributii si competente:

    a) participa la sedintele Consiliului Camerei, la invitatia acestuia, fara drept de vot;

    b) participa si isi aduc contributia in cadrul diferitelor comitete de lucru ale Camerei;

    c) sunt consultati la analiza si la elaborarea unor documente sau proiecte de acte normative in domeniul profesiei;

    d) reprezinta profesia de auditor financiar, pe baza mandatului Consiliului Camerei, in fata diferitelor autoritati nationale sau internationale;

    e) alte atributii stabilite de Consiliul Camerei.

    12. Membrii Comitetului de excelenta, pentru activitatile efectuate in interesul profesiei, primesc o remuneratie stabilita de Consiliul Camerei.

    13. Presedintele de onoare si membrii Comitetului de excelenta au calitatea de auditor financiar de onoare.

    14. Titlul de “auditor financiar de onoare” se acorda membrilor care au o vechime in profesie de minimum 10 ani, nu au fost sanctionati disciplinar si au adus o contributie deosebita la dezvoltarea profesiei prin participarea activa la diferite evenimente, prin articole si lucrari de specialitate publicate sau prin alte activitati remarcabile.

    15. Auditorii financiari de onoare sunt desemnati prin hotarare a Consiliului Camerei, la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    16. Titlul de “auditor financiar de onoare” se poate acorda anual unui numar de membri care sa nu depaseasca 1% din numarul total de auditori financiari, membri ai Camerei, inscrisi in Registrul public al auditorilor financiari.

    17. Auditorul financiar de onoare este scutit de la plata cotizatiei fixe datorate Camerei si beneficiaza de recunoastere din partea Camerei prin invitarea la diverse activitati si evenimente ale acesteia, in mod gratuit.

    18. Titlul de “auditor financiar de onoare” se retrage prin hotararea Consiliului Camerei, in situatia aplicarii unei sanctiuni disciplinare definitive persoanei detinatoare a titlului.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close