Modificare si completare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM

In M. Of. nr. 536 din 29 iulie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 48/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2011 de modificare si completare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Instructiunea nr. 5/2011 de modificare si completare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu ordinul de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

    ANEXA 1

 

                         INSTRUCTIUNEA Nr. 5/2011

de modificare si completare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

 

    ARTICOL UNIC

    Instructiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare intocmita la sfarsitul perioadei de raportare.

    Datele care se raporteaza in formularul <<Contul de profit si pierdere>> sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

    Entitatile inscriu in formularul <<Contul de profit si pierdere>>, la randul 14 <<Salarii>>, respectiv la randul 24 <<Salarii>>, dupa caz, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul <<Date informative>> (cod 30).”

    2. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) Raportarile contabile semestriale ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. se intocmesc de catre entitatile care aplica prevederile Ordinului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.”

    3. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. completeaza codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aplicabila de la 1 ianuarie 2008, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.

    In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).”

    4. La articolul 7, alineatul (2) se abroga.

    5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 10

    Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. pot depune raportarile contabile semestriale la registratura C.N.V.M. si a unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    6. Anexele nr. 2 – 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3, care fac parte integranta din prezenta instructiune.

    7. In cuprinsul instructiunii, expresia “Ministerul Economiei si Finantelor” se inlocuieste cu expresia “Ministerul Finantelor Publice”.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close