Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a CSM

In M. Of. nr. 538 din 29 iulie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 484/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, care contine 9 noi articole, articolele 36^3 – 36^11, cu urmatorul cuprins:

 

    “CAPITOLUL V^1

    Procedura de selectie a candidatilor pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie

 

    ART. 36^3

    Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecatorii si procurorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 36^4

    (1) Persoanele prevazute la art. 36^3 isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

    (2) Candidaturile se depun cu precizarea postului pentru care se candideaza, insotite de urmatoarele documente:

    a) declaratiile prevazute de art. 48 alin. (10) si (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) curriculum vitae;

    c) 10 lucrari intocmite de candidat, cum ar fi hotarari judecatoresti cu obiect diferit sau, dupa caz, acte intocmite de procurori, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate;

    (3) In afara documentelor prevazute expres la alin. (2), candidatii pot depune, daca este cazul, lucrarile de specialitate publicate, precum si orice ale inscrisuri pe care le considera relevante.

    ART. 36^5

    Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie analizeaza individual candidaturile si documentele insotitoare si le inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de un raport consultativ motivat asupra promovarii in termen de 10 zile de la primire.

    ART. 36^6

    (1) Dupa primirea raportului consultativ motivat din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Directia resurse umane si organizare verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor prevazute de lege pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    (2) In urma acestor verificari, in termen de 15 zile de la primirea raportului consultativ motivat, Directia resurse umane si organizare intocmeste pentru fiecare candidat o fisa profesionala, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, fisa ce contine informatii referitoare la vechimea in functia de judecator sau procuror, cariera de magistrat, activitatea profesionala in alte profesii juridice, participarea la cursuri de formare continua etc.

    ART. 36^7

    In baza raportului consultativ motivat si a documentelor intocmite de Directia resurse umane si organizare, sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii analizeaza, conform art. 40 lit. c) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, recomandarile primite de la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la fiecare candidat.

    ART. 36^8

    (1) Fisa profesionala si raportul consultativ motivat se comunica, in copie, de catre Directia resurse umane si organizare, fiecarui candidat, cu precizarea posibilitatii de a formula, in scris sau verbal, observatii si eventuale obiectii cu privire la continutul acestora.

    (2) Observatiile si obiectiile scrise se transmit Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru sustinerea candidaturii in fata Plenului.

    (3) Observatiile si obiectiile pot fi prezentate de candidati si verbal, cu ocazia sustinerii candidaturii in fata Plenului.

    ART. 36^9

    (1) Candidatii cu privire la care s-a constatat, de catre Sectia pentru judecatori, indeplinirea conditiilor legale pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, isi sustin candidatura in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

    (2) La sedinta Plenului pot fi invitati sa participe si presedintele sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care s-a depus candidatura, precum si un psiholog desemnat de Plen, care pot adresa intrebari prin intermediul presedintelui.

    (3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatilor intrebari referitoare la aspecte sau imprejurari rezultate din cuprinsul raportului consultativ motivat primit din partea colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intrebarile pot viza si aspecte referitoare la conduita si deontologia profesionala.

    ART. 36^10

    (1) Pentru admiterea sau respingerea candidaturii, pot fi avute in vedere urmatoarele criterii:

    a) specializarea intr-un anumit domeniu al dreptului, in functie de sectia la care candideaza;

    b) activitatea profesionala desfasurata sub aspect calitativ;

    c) activitatea profesionala desfasurata sub aspect cantitativ;

    d) respectarea normelor de etica si deontologie profesionala;

    e) implicarea candidatului in apararea si promovarea valorilor fundamentale ale justitiei;

    f) urmarea unor forme aprofundate de pregatire, in tara sau strainatate, inclusiv titlul de doctor in drept sau doctorat in desfasurare, intr-un domeniu al dreptului corespunzator sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candideaza;

    g) activitatea didactica si/sau de cercetare, precum si activitatea publicistica intr-un domeniu al dreptului corespunzator sectiei Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candideaza.

    (2) La analizarea criteriului prevazut la alin. (1) lit. a) vor fi avute in vedere documentele depuse de candidat si informatiile furnizate in cadrul sustinerii candidaturii, luandu-se in considerare sectia instantei sau parchetului la care functioneaza, materiile la care a sustinut in trecut examenul sau concursul de promovare in functii de executie, sectiile sau completele specializate in care a activat pe parcursul carierei, activitatile de formare si perfectionare profesionala pe care le-a urmat, activitatea didactica si publicistica in domeniu etc.

    (3) La analizarea criteriului prevazut la alin. (1) lit. b) vor fi avute in vedere calitatea redactarii lucrarilor intocmite, inclusiv hotarari judecatoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate, cunoasterea, asimilarea si aplicarea jurisprudentei in domeniu a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Curtii Europene de Justitie si a Curtii Constitutionale, claritatea si rigurozitatea limbajului juridic, capacitatea de analiza si sinteza.

    (4) La analizarea criteriului prevazut la alin. (1) lit. c) vor fi avute in vedere datele comunicate de instanta sau parchetul de unde provine candidatul si informatiile furnizate in cadrul sustinerii candidaturii, luandu-se in considerare vechimea in magistratura si vechimea in functia de judecator sau procuror, incarcatura de lucrari pe magistrat, operativitatea, numarul dosarelor solutionate, numarul hotararilor redactate peste termen, numarul dosarelor mai vechi de 6 luni, de un an ori de 2 ani aflate pe rol. Datele statistice se raporteaza la media instantei sau parchetului de la care provine candidatul si la media nationala.

    (5) La analizarea criteriului prevazut la alin. (1) lit. d) vor fi avute in vedere raportul de evaluare profesionala, documentele depuse de candidat, datele existente la dosarul profesional si aspectele ridicate in cadrul sustinerii candidaturii.

    (6) La analizarea criteriului prevazut la alin. (1) lit. e) va fi avut in vedere modul in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea, necesitatea unificarii practicii judiciare, protectia drepturilor si a libertatilor fundamentale etc.

    (7) La analizarea criteriului prevazut la alin. (1) lit. f) vor fi avute in vedere documentele depuse de candidat.

    (8) La analizarea criteriului prevazut la alin. (1) lit. g) vor fi avute in vedere documentele depuse de candidat, cu precizarea ca activitatea didactica si/sau calitatea de formator la Institutul National al Magistraturii sau la Scoala Nationala de Grefieri se ia in considerare numai daca a trecut cel putin un an de la data inceperii acestei activitati, la data depunerii candidaturii.

    ART. 36^11

    (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta, pentru fiecare candidat in parte, o hotarare prin care admite sau respinge, motivat, candidatura pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    (2) Motivarea hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se admite sau se respinge candidatura trebuie sa faca referire la raportul consultativ motivat primit din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la eventualele observatii si obiectii ale candidatului, la modul de sustinere a candidaturii si la criteriile prevazute la art. 36^10.”

    2. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 129

    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul regulament.”

    3. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close