Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora

In M. Of. nr. 549 din 3 august 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 106, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) In vederea prevenirii intrarii in relatii de afaceri cu persoane implicate in activitati frauduloase si in alte activitati de natura infractionala, in activitatea de creditare institutiile de credit trebuie sa dispuna de politici stricte privind cunoasterea clientelei. Pentru implementare, pot fi avute in vedere cel putin urmatoarele masuri:

    a) solicitarea de referinte si informatii de la persoane care detin informatii relevante;

    b) consultarea informatiilor puse la dispozitia institutiilor de credit de structuri/organisme avand drept scop colectarea si furnizarea de informatii privind situatia clientilor in calitatea acestora de beneficiari de credite ori alte informatii de natura financiara;

    c) in cazul clientilor persoane juridice, obtinerea de informatii referitoare la persoanele responsabile de administrarea/conducerea acestora, precum si verificarea referintelor si a situatiei financiare personale a acestora din urma.”

    2. La articolul 119, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In sensul prezentei subsectiuni, sintagma persoane aflate in relatii speciale cu institutia de credit cuprinde cel putin:

    a) orice entitate asupra careia institutia de credit exercita controlul*);

    b) orice entitate in care institutia de credit detine participatii*);

    c) entitatile care exercita control asupra institutiei de credit;

    d) orice entitate in care entitatile mentionate la lit. c) fie exercita controlul, fie detin participatii;

    e) actionarii care detin participatii calificate*) la capitalul institutiei de credit;

    f) orice entitate in care actionarii mentionati la lit. e) fie exercita controlul, fie detin participatii;

    g) membrii structurii de conducere ai institutiei de credit, precum si persoanele care detin functii-cheie de executie in respectiva institutie, impreuna cu:

    (i) entitatile in care acestia au/prezinta interese directe sau indirecte; si

    (ii) membrii apropiati ai familiei acestora, care se anticipeaza sa influenteze sau sa fie influentati de acestia in raport cu institutia de credit; acestia pot include: partenerul de viata si copiii persoanei; copiii partenerului de viata al persoanei; dependenti ai persoanei sau ai partenerului de viata al acestuia.

————

    *) In sensul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

    3. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 122

    (1) O institutie de credit nu trebuie sa inregistreze, dupa luarea in considerare a efectului diminuarii riscului de credit in conformitate cu art. 11 – 19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010, o expunere fata de grupul de persoane cu care se afla in relatii speciale a carei valoare depaseste 25% din fondurile proprii.

    (2) In cazul in care grupul de persoane aflate in relatii speciale cu institutia de credit include una sau mai multe institutii, valoarea expunerii fata de acest grup nu poate depasi fie 25% din fondurile proprii ale institutiei de credit, fie echivalentul a 150 milioane euro, in functie de care dintre aceste valori este mai mare, cu conditia ca, in cazul aplicarii limitei absolute, suma valorilor expunerilor fata de toate persoanele aflate in relatii speciale care nu sunt institutii sa nu depaseasca, dupa luarea in considerare a efectului diminuarii riscului de credit in conformitate cu art. 11 – 19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010, 25% din fondurile proprii ale institutiei de credit.

    (3) In cazul in care echivalentul a 150 milioane euro este mai mare decat 25% din fondurile proprii ale institutiei de credit, valoarea expunerii nu trebuie sa depaseasca, dupa luarea in considerare a efectului diminuarii riscului de credit in conformitate cu art. 11 – 19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010, o limita rezonabila raportata la fondurile proprii ale institutiei de credit. Aceasta limita trebuie stabilita de catre institutiile de credit in concordanta cu politicile si procedurile proprii, nu trebuie sa depaseasca 100% din fondurile proprii ale acestora si trebuie sa fie cel putin la fel de stricta ca limita prevazuta la art. 9 alin. (3) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010.

    (4) Pentru scopurile prevazute la alin. (1) – (3), valoarea expunerii va fi determinata potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010.”

    4. Articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 124

    Institutiile de credit trebuie sa dispuna de politici si procese adecvate pentru a preveni implicarea, in procesul de asumare si de administrare a expunerii, a persoanelor care beneficiaza de expunerea respectiva sau a persoanelor care au legatura cu acestea, prevazute la art. 119 alin. (2) lit. g).”

    5. Articolul 126 se abroga.

    6. Articolul 176 se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close