Anularea art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007

In M. Of. nr. 559 din 5 august 2011 a fost publicata Decizia nr. 1021/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Din cuprins:

    S-a luat in examinare recursul declarat de Rotarescu Ioan impotriva Sentintei civile nr. 178/F/CA din 23 iunie 2010 a Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia contencios administrativ si fiscal.

    La apelul nominal lipsesc partile: recurentul-reclamant Rotarescu Ioan si intimatul-parat Guvernul Romaniei.

    Procedura completa.

    Magistratul-asistent prezinta referatul cauzei, aratand ca recursul a fost declarat si motivat cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu referire la art. 303 alin. 1 din Codul de procedura civila, cererea de recurs este scutita de plata taxelor judiciare de timbru conform dispozitiilor art. 15 lit. e) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, iar recurentul-reclamant a solicitat judecarea cauzei in lipsa, astfel cum permit dispozitiile art. 242 alin. 2 din Codul de procedura civila.

    Curtea, constatand cauza in stare de judecata, o retine spre solutionare.

 

    INALTA CURTE,

asupra recursului de fata, din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

    Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia de contencios administrativ si fiscal, reclamantul Rotarescu Ioan a chemat in judecata pe paratul Guvernul Romaniei, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna:

    – anularea art. 2 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007;

    – anularea Actului administrativ nr. 15A/9.796 din 25 ianuarie 2010 emis de parat ca raspuns la plangerea prealabila formulata in temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004;

    – obligarea paratului la plata diferentei neacordate de 50% din pretul biletelor de calatorie;

    – obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

    In motivarea actiunii, reclamantul a sustinut ca dispozitiile art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 intra in contradictie cu dispozitiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (art. 22 alin. (3) a fost renumerotat ca art. 24 alin. (3) in forma republicata a legii in 2008), care acorda 6 calatorii gratuite pe an persoanelor cu handicap. Totodata, reclamantul sustine ca dispozitiile contestate contravin si dispozitiilor art. 16 din Constitutia Romaniei, republicata, care prevede ca nimeni nu este mai presus de lege.

    Reclamantul a formulat actiunea manifestandu-si nemultumirea fata de imprejurarea ca nu i-au fost acordate facilitatile prevazute de lege pentru persoanele cu handicap, deoarece trebuia sa beneficieze de transport interurban gratuit, iar nu de o reducere de 50% la pretul biletelor de calatorie.

    Reclamantul a solicitat instantei sa constate si tardivitatea intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007, raportat la prescriptia de 3 ani reglementata de Decretul-lege nr. 167/1958, in raport cu momentul intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern si a Legii nr. 30/2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.

    Prin actiune, reclamantul a invocat si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007, ale Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, modificata prin Legea nr. 30/2004, sustinand ca acestea contravin dispozitiilor art. 16, 47 si 50 din Constitutia Romaniei, republicata.

    In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 8 si 9 din Legea nr. 554/2004, ale art. 52 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 998 din Codul civil.

    Paratul Guvernul Romaniei a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, aratand ca dispozitiile contestate din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 nu sunt in contradictie cu dispozitiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, deoarece reprezinta o metodologie de punere in aplicare a prevederilor unei legi speciale. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocata de reclamant, paratul a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibila in ceea ce priveste dispozitiile contestate din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007, iar in ceea ce priveste dispozitiile din legile vizate, ca neintemeiata, pentru neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, deoarece nu exista legatura de cauzalitate intre obiectul cauzei si prevederile contestate de reclamant.

    Prin Sentinta civila nr. 178/F/CA/2010 din 23 iunie 2010, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia de contencios administrativ si fiscal a hotarat urmatoarele:

    – a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocata de reclamant;

    – a respins actiunea formulata de reclamantul Rotarescu Ioan.

    In ceea ce priveste cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocata de reclamant, instanta de fond a retinut, in esenta, urmatoarele:

    Reclamantul a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, modificate prin Legea nr. 30/2004, sustinand ca dispozitiile respective contravin prevederilor art. 16 “Egalitatea in drepturi”, art. 47 “Nivelul de trai” si ale art. 50 “Protectia persoanelor cu handicap” din Constitutia Romaniei, republicata.

    Curtea de apel a retinut ca cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor respective este inadmisibila in raport cu dispozitiile art. 29 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, intrucat a fost formulata in temeiul art. 9 din Legea nr. 554/2004, care se refera numai la vatamarea adusa prin ordonante sau dispozitii din ordonante, iar nu la legi sau dispozitiile cuprinse in legi.

    In ceea ce priveste cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007, instanta a retinut ca este inadmisibila deoarece, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia poate fi invocata numai cu privire la legi sau ordonante ori cu privire la dispozitii cuprinse in legi sau ordonante, astfel ca hotararile Guvernului nu pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

    In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a retinut, in esenta, urmatoarele:

    Potrivit art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007:

    “ART. 2

    Persoanele cu handicap grav si accentuat care beneficiaza de facilitati pentru transportul interurban pe calea ferata, auto sau fluvial, atat in baza Legii nr. 448/2006, cat si potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilitati.”

    Potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (art. 22 alin. (3) a fost renumerotat ca art. 24 alin. (3) in forma republicata a legii in 2008):

    “Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.”

    Instanta a apreciat ca dispozitiile citate din cuprinsul normelor metodologice nu sunt in contradictie cu dispozitiile legii a caror aplicare o reglementeaza, deoarece insasi textul legii arata prin articolul sus-mentionat ca facilitatile de care beneficiaza persoanele cu handicap privind calatoriile sunt la alegere, iar prin norme se expliciteaza aceasta prevedere, in sensul ca facilitatile nu pot fi cumulate.

    In acest context, Curtea de apel a retinut ca normele metodologice respecta exigentele Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, deoarece nu intra in contradictie cu aceasta si nici nu adauga la lege, ci doar asigura punerea in aplicare a dispozitiilor legale, nefiind in contradictie nici cu dispozitiile art. 16 din Constitutie, republicata.

    In consecinta, instanta de fond a apreciat ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 1, 8 si 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

    Cu privire la tardivitatea intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007, invocata de catre reclamant, Curtea de apel a retinut ca dispozitiile Decretului-lege nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva sunt inaplicabile in cauza, deoarece reglementeaza institutia prescriptiei dreptului la actiune, fiind inaplicabile in privinta intrarii in vigoare a actelor cu caracter normativ.

    Impotriva Sentintei civile nr. 178/F/CA din 23 iunie 2010 a Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia contencios administrativ si fiscal, reclamantul Rotarescu Ioan a declarat recurs.

    In motivarea recursului, reclamantul a criticat solutia primei instante, invocand prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, aratand, in esenta, ca dispozitiile art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 sunt in contradictie cu cele ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in sensul ca norma atacata din actul administrativ normativ interzice cumulul facilitatilor acordate persoanelor cu handicap, cu toate ca textul legal amintit din Legea nr. 448/2006 nu contine o astfel de prevedere.

    Recursul este fondat.

    Prin actiunea in contencios administrativ reclamantul Rotarescu Ioan, in contradictoriu cu Guvernul Romaniei, a contestat prevederile art. 2 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.

    Potrivit reclamantului, dispozitia ca nu pot fi cumulate facilitatile de care beneficiaza persoanele cu handicap in baza Legii nr. 448/2006, precum si in baza altor prevederi legale contravine dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, intrucat acestea din urma nu contin o astfel de restrictionare.

    In art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 se prevede ca “Persoanele cu handicap grav si accentuat care beneficiaza de facilitati pentru transportul interurban pe calea ferata, auto sau fluvial, atat in baza Legii nr. 448/2006, cat si potrivit altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilitati”.

    In art. 22 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in prezent renumerotat ca art. 24 alin. (3) in forma republicata a legii, cu care, conform reclamantului, art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 se afla in conflict, se prevede ca: “Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.”

    Din analiza comparativa a celor doua texte, instanta de control judiciar constata ca prin art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 s-a stipulat contrar prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in sensul ca facilitatile pentru transportul interurban pe calea ferata, auto sau fluvial, acordate persoanelor cu handicap grav si accentuat, in temeiul legii mai sus amintite, nu pot fi cumulate.

    Dupa cum se poate lesne observa, in continutul art. 24 alin. (3) din lege nu exista limitarea despre care se face vorbire in textul contestat al normelor metodologice. Practic, prin art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 se limiteaza campul de aplicare al art. 24 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, ceea ce este inadmisibil, intrucat se tinde la modificarea unui act normativ cu forta juridica superioara, respectiv a celui in aplicarea caruia a fost emisa hotararea Guvernului.

    In aceste conditii, interpretarea instantei de fond ca art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007 doar expliciteaza prevederile legii nu poate fi primita.

    De asemenea, nu poate fi primita nici apararea formulata de paratul Guvernul Romaniei, in intampinarea depusa la fond, intemeiata pe prevederile art. 24 alin. (8) din Legea nr. 448/2006, republicata. Textul legal invocat de parat precizeaza intr-adevar ca “Modalitatea de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) – (6) se stabileste prin hotarare a Guvernului”, dar nu poate fi interpretat in sensul ca o norma metodologica poate modifica un text legal in aplicarea careia a fost emisa, pentru ca o astfel de interpretare ar fi in conflict cu principiul ierarhiei actelor normative.

    Fata de cele ce preced, Inalta Curte, constatand ca recursul formulat de reclamantul Rotarescu Ioan este fondat, il va admite, potrivit art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, si, in consecinta, va modifica sentinta atacata in sensul ca, in fond, va admite actiunea formulata de reclamant si va anula art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.

 

    PENTRU ACESTE MOTIVE

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Admite recursul declarat de Rotarescu Ioan impotriva Sentintei civile nr. 178/F/CA din 23 iunie 2010 a Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

    Modifica sentinta atacata in sensul ca, in fond, admite actiunea formulata de reclamantul Rotarescu Ioan.

    Dispune anularea art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.

    Irevocabila.

    Pronuntata in sedinta publica astazi, 22 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close