Completarea unor reglementari contabile

In M. Of. nr. 563 din 8 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile.

Din cuprins:

    ART. I

    Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La punctul 1 alineatul (3), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

    “i) grupurile de interes economic, infiintate potrivit legii.”

    2. Dupa punctul 265 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 8.10.4 “Contabilitatea operatiunilor derulate de grupurile de interes economic”, cuprinzand punctele 265^1 si 265^2, cu urmatorul cuprins:

    “8.10.4. Contabilitatea operatiunilor derulate de grupurile de interes economic

    265^1. – (1) Grupurile de interes economic inregistreaza in contabilitate operatiunile derulate in functie de prevederile contractelor incheiate.

    (2) In cazul operatiunilor pe care grupul de interes economic le deruleaza in nume propriu, acesta inregistreaza veniturile si cheltuielile ocazionate, dupa natura lor.

    (3) In cazul operatiunilor derulate in numele membrilor care compun grupul de interes economic, acesta inregistreaza la venituri doar eventualul comision cuvenit, operatiunile fiind inregistrate in conturi de terti.

    265^2. – Grupurile de interes economic intocmesc situatii financiare anuale ale caror componente se stabilesc pe baza criteriilor prevazute la pct. 3 alin. (1) si completeaza aceste situatii in functie de informatiile corespunzatoare activitatii desfasurate.”

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close