Modificarea si completarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania

In M. Of. nr. 555 din 4 august 2011 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Anexa nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 56, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Pierd dreptul de a sustine examenul de definitivat practicienii in insolventa stagiari care nu il sustin si nu il promoveaza in cel mult 5 ani de la dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar, cu exceptia celor care in aceasta perioada au fost incompatibili.”

    2. La articolul 68, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Stagiul de pregatire profesionala, precum si stagiul de adaptare se desfasoara sub indrumarea unui coordonator de stagiu, practician in insolventa definitiv, stagiarul avand calitatea de salariat sau colaborator. Pe perioada stagiului practicianul in insolventa stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care are relatii contractuale cu echivalentul a cel putin un salariu minim lunar pe economie stabilit pentru anul in curs. Contractul de stagiu se incheie cu forma de organizare, stagiul desfasurandu-se sub indrumarea unui coordonator de stagiu nominalizat, practician in insolventa in cadrul formei de organizare.”

    3. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) sa aiba vechime de cel putin 5 ani de la data inscrierii in Tabloul UNPIR;”.

    4. La articolul 69, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In functie de volumul de activitate al indrumatorului de stagiu, pe baza unei grile intocmite in functie de veniturile realizate in anul anterior atestarii de catre cabinetul sau societatea profesionala in care isi exercita profesia, Consiliul national de conducere al Uniunii va stabili numarul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei.”

    5. La articolul 88 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) orice document din care rezulta ca debitoarea nu detine bunuri sau sume de bani in patrimoniu sau ca acestea sunt insuficiente si a fost inchisa procedura in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    6. La articolul 88, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) In cazul in care, conform practicii locale, instantele considera ca nu este necesara aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de competenta filialei UNPIR, care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 si de prezentul statut.”

    7. La articolul 88, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu exceptia cazurilor cand bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente si a fost ceruta inchiderea procedurii in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    8. La articolul 88, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

    “(4^1) Obligatia privind plata sumelor din fondul de lichidare catre practicienii in insolventa apartine filialei Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea.”

    9. La articolul 89 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) 3.000 lei, stabilit in baza hotararii judecatoresti pentru procedurile de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 3.000 lei, exclusiv TVA;

    b) 1.000 lei, prevazut la art. 2^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA.”

    10. La articolul 89, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedura admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impuse de necesitatea prezentarii practicianului in insolventa la termenele de judecata fixate in litigii in care debitoarea este parte, in cazul acelor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata din afara localitatii unde se afla tribunalul care judeca dosarul de insolventa. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifica pe baza decontului de deplasare vizat de instanta, la care sunt atasate tichetele de transport sau bonul fiscal, in limita unui consum de combustibil de 7,5 l/100 km.”

    11. Anexa nr. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

    “ANEXA 4

    la statut

 

                                 NIVELUL TAXELOR

         pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare

 

    Se vor percepe taxe pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare.

 

    A. Pentru societatile profesionale:

    1. cerere disponibilitate denumire/optiune denumire …………… 50 lei

    2. cerere inregistrare societate profesionala/

    filiala a societatii ……………………………………… 400 lei

    3. eliberare certificat de inregistrare …………………….. 200 lei

    4. cerere de indreptare eroare materiala/

    operare/dovada ……………………………………………. 60 lei

    5.a) cerere de eliberare extras registru

    (pentru membrii UNPIR) ……………………………………. 100 lei

    5.b) cerere de eliberare certificat

    constatator (pentru nemembri) ……………………………… 150 lei

    6. cereri de furnizare informatii:

    6.a) cerere de furnizare informatii

    (conform model) … se taxeaza fiecare pozitie cu …………….. 20 lei

    6.b) cerere de eliberare copii simple dupa acte

    aflate la dosar …………………………………….. 10 lei/pagina

    6.c) cerere de eliberare copii certificate dupa

    acte aflate la dosar ………………………………… 20 lei/pagina

    7. cerere de preschimbare certificat

    de inregistrare …………………………………………. 100 lei.

    B. Pentru cabinetele individuale si cabinetele asociate:

    1. cerere inregistrare cabinet individual/

    cabinete asociate ………………………………………… 200 lei

    2. eliberare certificat de inregistrare …………………….. 100 lei

    3. cerere de indreptare eroare materiala/

    operare/dovada ……………………………………………. 30 lei

    4.a) cerere de eliberare extras registru

    (pentru membrii UNPIR) …………………………………….. 50 lei

    4.b) cerere de eliberare certificat

    constatator (pentru nemembri) ……………………………… 150 lei

    5. cereri de furnizare informatii:

    5.a) cerere de furnizare informatii

    (conform model) se taxeaza fiecare pozitie cu ………………… 20 lei

    5.b) cerere de eliberare copii simple dupa

    acte aflate la dosar ………………………………… 10 lei/pagina

    5.c) cerere de eliberare copii certificate

    dupa acte aflate la dosar ……………………………. 20 lei/pagina

    6. cerere de preschimbare certificat

    de inregistrare ………………………………………….. 50 lei”

 

    12. La anexa nr. 5, capitolul I, cuprinzand articolele 1 – 5, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

    “CAPITOLUL I

    Nivelul taxelor si cotizatiilor

 

    ART. 1

    Taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa va fi de 1.000 lei.

    ART. 2

    Taxa de verificare a cererii si a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer inscrierea in Uniune fara examen si cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.

    ART. 3

    Taxa de inscriere in Tabloul UNPIR va fi de:

    a) 1.000 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces in profesie;

    b) 9.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiaza de inscrierea in profesie cu scutire de examen si stagiu de pregatire profesionala;

    c) 1.000 lei pentru persoane juridice.

    ART. 4

    (1) Cotizatia anuala este de:

    a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile;

    b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile.

    (2) Taxa anuala pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.

    ART. 5

    Taxa de sustinere a examenului de definitivat in profesie este de 1.000 lei.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close