Raportul asupra Stabilitatii Financiare – editia 2011

BNR lansează Raportul asupra stabilitatii financiare, aflat la cea de-a sasea editie. Documentul evalueaza soliditatea sistemului financiar romanesc si capacitatea acestuia de a reactiona la provocarile importante cu care s-a confruntat pe parcursul anului 2010 si in prima parte a anului 2011, factorii care i-au influentat performanta, precum si interactiunea sa cu economia reala si mediul extern. Raportul atesta ca stabilitatea financiara in Romania s-a mentinut robusta, in pofida contextului economic intern si international dificil din anul anterior.

In Raport se arata ca riscurile la adresa sectorului bancar au fost gestionate corespunzator, prin eforturile proprii ale institutiilor de credit, materializate in consolidarea nivelurilor de solvabilitate, provizioane si lichiditate. Banca Nationala a Romaniei si-a continuat si diversificat politica macroprudentiala prudenta, prin asigurarea punctuala de lichiditate, solicitarea proactiva de capitaluri, supravegherea atenta a bancilor si imbunatatirea cadrului de reglementare. Rezultatele celui mai recent exercitiu de testare a rezistentei bancilor la socuri economice realizat de catre BNR arata ca, in situatia putin probabila in care scenariul advers luat in considerare s-ar materializa, indicatorul de solvabilitate si rata fondurilor proprii de nivel 1 raman la niveluri superioare cerintelor minime prudentiale. Un rol benefic pentru mentinerea stabilitatii sistemului financiar din Romania, in conditiile continuarii procesului de dezintermediere, l-a avut si Initiativa Europeana de Coordonare Bancara, in cadrul careia cele noua banci participante si-au îndeplinit la nivel agregat angajamentele de mentinere a expunerilor si de asigurare a unei capitalizari individuale a institutiilor de credit din Romania peste pragul de 10 la suta.

Situaţia macroeconomică a României s-a îmbunătăţit de la data Raportului anterior. Noul acord de finanţare de tip preventiv încheiat în anul 2011 cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, alături de angajamentele autorităţilor asumate în cadrul programelor naţionale, constituie ancore pentru menţinerea stabilităţii financiare şi continuarea reformelor structurale în scopul impulsionării potenţialului de creştere economică. La nivelul UE, pachetul de măsuri privind implementarea unei noi arhitecturi de supraveghere, cu accent pe latura macroprudenţială, va contribui la consolidarea sistemului financiar european (prin diminuarea vulnerabilităţilor evidenţiate de criză) şi la majorarea potenţialului de creştere economică în UE.

Raportul evidenţiază că riscul de credit rămâne principala vulnerabilitate a sectorului bancar. În perspectivă, se preconizează începerea unei diminuări a presiunilor asupra calităţii activelor bancare, în contextul consolidării treptate a creşterii economice şi al întăririi gestiunii riscurilor la nivelul băncilor. Alte provocări pentru perioada următoare au în vedere gestionarea riscului de contagiune ce s-ar manifesta în cazul unor evoluţii adverse pe pieţele internaţionale ca urmare a crizei datoriilor suverane sau a încetinirii semnificative a creşterii economice în economiile dezvoltate, echilibrarea structurii pe monede a fluxurilor de credite noi şi îmbunătăţirea instrumentarului de intervenţie rapidă în cazul instituţiilor de credit aflate potenţial în dificultate. Aceste provocări reclamă continuarea eforturilor pentru menţinerea solvabilităţii, provizionării şi lichidităţii la niveluri adecvate, precum şi adoptarea de noi măsuri prudenţiale.

Componentele nebancare ale sistemului financiar (sectorul asigurărilor, al fondurilor de pensii, al instituţiilor financiare nebancare şi cel al pieţei de capital) au avut o evoluţie mixtă în perioada analizată, dar riscul sistemic s-a menţinut la un nivel scăzut. Sistemele de plăţi şi sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare nu s-au confruntat cu probleme deosebite, datorită măsurilor adoptate de banca centrală în scopul limitării riscurilor asociate funcţionării acestora.

Sursa: BNR

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close