Modificarea si completarea Ordinului BNR nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si a Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 585 din 18 august 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2011 privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si a Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si a Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 25 august 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei”

    2. La articolul 1, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Se aproba Sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei.

    (2) Sistemul de raportare contabila semestriala, aprobat prin prezentul ordin, se aplica bancilor, persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine, organizatiilor cooperatiste de credit, bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, bancilor de credit ipotecar, inscrise in Registrul institutiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare institutii de credit.

    ………………………………………………………………..

    (4) In cuprinsul prezentului ordin, referirile la institutiile de credit se vor citi si ca referiri la institutiile financiare nebancare, institutiile de plata, institutii emitente de moneda electronica sau la Fond, daca din context nu rezulta contrariul.”

    3. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

    “(3^1) Sistemul de raportare contabila semestriala prevazut la alin. (1) se aplica si institutiilor de plata care acorda, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, denumite in continuare institutii de plata, precum si institutiilor emitente de moneda electronica ce acorda, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, credite legate de serviciile de plata, a caror activitate este limitata la emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, denumite in continuare institutii emitente de moneda electronica.”

    4. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “SISTEMUL

de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei”

    ART. II

    Sistemul de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si a Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, prevazut in anexa la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2008, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. III

    Prezentul ordin se aplica incepand cu raportarea contabila de la 30 iunie 2011, al carei termen de depunere este pana la data de 31 august 2011.

    ART. IV

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close