Comisia Europeana propune sanctiuni penale pentru utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate si manipularile pietei, cu scopul de a spori efectul disuasiv si integritatea pietei

În prezent, investitorii care desfasoara tranzactii pe baza informatiilor privilegiate si care manipuleaza pietele prin raspandirea de informatii false sau eronate pot evita sanctiunile aplicabile profitand de diferentele dintre legislatiile celor 27 de state membre ale UE.  În unele tari, autoritatile nu dispun de competente de sanctionare eficace, în timp ce în altele nu exista sanctiuni penale pentru anumite infractiuni legate de utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate si de manipularea pietei.  Sanctiunile eficiente pot avea un puternic efect disuasiv si pot consolida integritatea pietelor financiare ale UE.  Din acest motiv, Comisia Europeana propune astazi norme la nivelul întregii UE care sa prevada sanctiuni penale minime pentru utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate si pentru manipularea pietei.  Este prima data cand Comisia se prevaleaza de noile competente care îi sunt conferite în temeiul Tratatului de la Lisabona pentru a aplica o politica a UE prin intermediul unor sanctiuni penale. Directiva propusa obliga statele membre sa ia masurile necesare pentru a garanta ca infractiunile de utilizare abuziva a informatiilor privilegiate si de manipulare a pietei fac obiectul unor sanctiuni penale. De asemenea, statele membre vor avea obligatia de a impune sanctiuni penale pentru instigarea, participarea si complicitatea la abuzul de piata, precum si pentru tentativele de comitere a unor astfel de infractiuni. Directiva vine în completarea propunerii de regulament privind abuzul de piata, adoptata astazi, care amelioreaza cadrul legislativ existent al UE si consolideaza sanctiunile administrative.
Comisarul UE pentru justitie, Viviane Reding, a declarat în legatura cu acest subiect: „În aceste vremuri de criza, este esential ca cetatenii sa-si recapete încrederea în pietele noastre. Din acest motiv, ca o completare la supravegherea eficienta a pietelor, Comisia propune astazi consolidarea, prin recurgerea la dreptul penal, a aplicarii normelor UE privind combaterea utilizarii abuzive a informatiilor privilegiate si a manipularii pietei. Comportamentul infractional nu are ce cauta pe pietele financiare ale Europei!”

Comisarul pentru piata interna si servicii, Michel Barnier, a declarat: „În prezent, sanctiunile prevazute pentru abuzul de piata sunt prea divergente si nu au efectul disuasiv necesar. Prin impunerea de sanctiuni penale pentru cazurile grave de abuz de piata în întreaga UE, transmitem un mesaj clar, menit sa-i descurajeze pe potentialii infractori – oricine utilizeaza abuziv informatii privilegiate sau manipuleaza piata riscã pedeapsa cu închisoarea si înscrierea delictului în cazierul judiciar. Aceste propuneri vor spori integritatea pietei, vor promova încrederea investitorilor si vor crea conditii echitabile în cadrul pietei interne.”
 
Definirea infractiunilor penale la nivelul UE
Utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate are loc atunci cand o persoana care detine informatii din interior, de natura sa influenteze preturile, desfasoara tranzactii cu instrumente financiare conexe. Manipularea pietei are loc în momentul în care o persoana manipuleaza în mod artificial preturile instrumentelor financiare prin practici precum raspandirea de informatii false sau eronate si desfasurarea de tranzactii cu instrumente conexe, pentru a obtine profituri. Împreuna, aceste practici sunt cunoscute sub denumirea de abuz de piata.
Propunerea de directiva defineste doua infractiuni – utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate si manipularea pietei – care ar trebui considerate de statele membre drept infractiuni penale în cazul în care sunt savarsite intentionat. În concordanta cu sfera de aplicare a propunerii de regulament privind abuzul de piata, sunt excluse din sfera respectiva unele tranzactii desfasurate în anumite scopuri: programele de rascumparare si de stabilizare, activitatile din domeniul politicii monetare si al administrarii datoriilor, precum si activitatile referitoare la cotele de emisie, desfasurate în contextul politicii privind schimbarile climatice.
De asemenea, propunerea solicita statelor membre sa aplice sanctiuni penale pentru instigarea, participarea si complicitatea la utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate si la manipularea pietei, precum si pentru tentativele de comitere a acestor forme de abuz de piata. Raspunderea penala sau nepenala ar trebui extinsa si la persoanele juridice.
Statele membre ar trebui sa se asigure ca sanctiunile penale impuse pentru aceste infractiuni sunt efective, proportionale si au efect disuasiv. Propunerea include o clauza de revizuire conform careia, în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a directivei, Comisia trebuie sa prezinte Parlamentului European si Consiliului un raport privind aplicarea directivei si, daca este cazul, necesitatea revizuirii acesteia, în special în ceea ce priveste oportunitatea introducerii de norme minime comune referitoare la tipurile si nivelurile de sanctiuni penale. Daca este oportun, raportul va fi însotit de propuneri legislative.
Aceasta este prima propunere legislativa bazata pe noul articol 83 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, care prevede adoptarea de norme minime comune de drept penal, în cazul în care acest lucru se dovedeste a fi indispensabil pentru a se asigura punerea în aplicare eficienta a unei politici armonizate a UE. Eficacitatea actualelor regimuri de sanctiuni aplicate în statele membre pentru infractiunile de abuz de piata s-a dovedit a fi insuficienta, întrucat nu se utilizeaza întotdeauna aceleasi definitii pentru aceste infractiuni, iar divergentele dintre regimurile respective sunt prea mari, permitand infractorilor sa profite de lacunele existente.
Propunerea de astazi urmeaza abordarea expusa în comunicarea Comisiei intitulata „Catre o politica a UE în materie penala – asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal” din 20 septembrie 2011 (a se vedea IP/11/1049 )   care continea o evaluare, bazata pe dovezi concrete si clare, a regimurilor nationale existente de aplicare a legislatiei si a valorii adaugate a standardelor minime comune ale UE în materie de drept penal, tinand seama de principiile necesitatii, proportionalitatii si subsidiaritatii.
 
De asemenea, propunerea de astazi face parte din actiunile de follow-up întreprinse ca urmare a Comunicarii Comisiei privind „Consolidarea regimurilor de sanctiuni în sectorul serviciilor financiare” din 8 decembrie 2010 (a se vedea IP/10/1678)  care avea în vedere introducerea unor sanctiuni penale pentru cele mai grave încalcari ale legislatiei din domeniul serviciilor financiare, daca si acolo unde acest lucru s-ar dovedi indispensabil pentru a asigura punerea în aplicare eficienta a legislatiei respective.

Etapele urmatoare
Propunerea urmeaza sa fie prezentata Parlamentului European si Consiliului pentru a fi negociata si adoptata. Odata adoptata, statele membre vor avea la dispozitie doi ani pentru a transpune directiva în dreptul national.
A se vedea, de asemenea, IP/11/1217 si MEMO/11/715.

Sursa: Comisia Europeana

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close