Procedura de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice

In M. Of. nr. 618 din 31 august 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice.

Din cuprins:

    ART. 1

    (1) Operatorii economici nominalizati potrivit art. 2 alin. (4) au obligatia raportarii lunare si trimestriale la Ministerul Finantelor Publice a indicatorilor economico-financiari prevazuti in anexele nr. 1 – 5, care fac parte integranta din prezentul ordin, in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de raportare, astfel:

    a) lunar, datele prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 5;

    b) trimestrial, datele prevazute in anexa nr. 4.

    (2) Pentru datele anuale, anexele nr. 1 – 5 se vor transmite astfel:

    a) pana la 25 ianuarie anul urmator date preliminare;

    b) pana la 5 martie anul urmator date revizuite conform ultimelor informatii privind datele contabile pentru anul precedent;

    c) pana la 25 mai anul urmator date finale pe baza situatiilor financiare anuale intocmite potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Datele revizuite transmise conform prevederilor alin. (2) lit. b) se vor confrunta cu cele din situatiile financiare anuale. In situatia unor abateri semnificative intre raportarile revizuite si cele finale se vor transmite, in termen de 5 zile de la incheierea raportarilor finale, explicatii privind cauzele acestor abateri.

    (4) Prima raportare se va efectua la data de 25 octombrie 2011 pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 30 septembrie 2011.

    (5) Structura formularelor prevazute in anexele nr. 1 – 5 va putea fi revizuita in cazul in care modificarile legislative si cerintele de date impun acest lucru.

    ART. 2

    (1) Raportarea indicatorilor economico-financiari prevazuti la art. 1 se va face prin completarea formularului inteligent de declaratie S1001, descarcat de pe site-ul internet al Ministerului Finantelor Publice.

    (2) Transmiterea formularului S1001 completat se va face utilizand serviciile portalului e-guvernare. Declaratia se semneaza electronic cu semnatura digitala utilizata de operatorul economic la depunerea declaratiilor fiscale.

    (3) Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice se publica spre consultare ghidul de completare si transmitere a formularului S1001.

    (4) Lista operatorilor economici care raporteaza formularul S1001 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

    (5) Explicatiile privind abaterile semnificative prevazute la art. 1 alin. (3) se vor trimite in format electronic, la adresa de email monitorizare@mfinante.gov.ro

    ART. 3

    Operatorii economici prevazuti la art. 1, Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, Directia generala de legislatie si reglementare in domeniul activelor statului si Directia generala a tehnologiei informatiilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4

    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close