Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

 Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate

 Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sanatatii, începand cu 1 octombrie 2011 a fost modificat cadrul legislativ privind stabilirea contributiei trimestriale datorate de detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite în tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.

Potrivit ordonantei de urgenta, contributia aferenta vanzarilor de medicamente realizate anterior datei de 1 octombrie 2011, datorata potrivit art.363^1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste în continuare de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se plateste conform reglementarilor legale în vigoare la data vanzarii acestora, iar procedurile de administrare a creantelor respective vor fi continuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se subroga în drepturile si obligatiile Ministerului Sanatatii – Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, în calitate de creditor bugetar, pe care le succeda de drept în aceasta calitate.

Debitorii, platitorii de contributii prevazuti la alin.(1) si (2) de la art.3631 din Legea nr.95/2006, sunt obligati sa întocmeasca pe propria raspundere si sa depuna, pana la 25 noiembrie 2011, la organul fiscal competent, declaratii-inventar privind contributiile în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar.

Nedepunerea declaratiei-inventar, în termenul sus mentionat, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului si continutului formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”, precum si a instructiunilor de completare a acestuia.

În continutul formularului au fost prevazute rubrici speciale pentru declararea sumelor reprezentand contributii datorate potrivit art.363^1 din Legea nr.95/2006, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate la data depunerii declaratiei, pe termenele de plata prevazute de legislatia specifica.

*

* *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

• Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institutiei.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close