Decizia Curtii Constitutionale nr. 849/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (1) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 639 din 7 septembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 849/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Raco Impex” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 22.105/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 6 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 22.105/300/2010, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 149 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

    Exceptia a fost invocata de Societatea Comerciala “Raco Impex” – S.R.L. din Bucuresti, intr-un dosar avand ca obiect validarea unei popriri.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionalitate, intrucat un creditor – subiect de drept privat, pentru a-si recupera creantele pe care le are fata de debitorii sai, are nevoie ca aceasta creanta sa fie constatata printr-un titlu executoriu, dupa care solicita incuviintarea instantei de executare silita. In schimb, daca debitorul unei obligatii fiscale fata de stat este la randul sau creditor fata de alti debitori, subiecte de drept privat, creanta acestuia se transforma intr-o creanta lichida si certa doar pentru ca raportul juridic este nascut intre acest debitor si stat, care ii confera acestui creditor – debitor al statului – privilegiul de a trece peste etapele de executare pe care in alte conditii ar trebui sa le urmeze.

    Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila apreciaza ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate invocata, intrucat este la latitudinea legiuitorului modul in care reglementeaza posibilitatea statului de recuperare a sumelor datorate de catre debitorii sai, mai ales ca, in ipoteza incuviintarii mentinerii popririi, ca si in situatia validarii popririi, consfintita de art. 460 din Codul de procedura civila, tertul poprit devine debitor direct al creditorului sau, in aceasta ipoteza, al statului.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 149 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au urmatorul continut: “Sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 16 privind egalitatea in drepturi.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile Codului de procedura fiscala reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal. Legiuitorul este competent sa reglementeze, cu respectarea dispozitiilor constitutionale, conditiile in care statul isi poate recupera sumele datorate de la debitorii sai. Statul trebuie sa aiba posibilitatea de a recupera rapid sumele de bani datorate, sume de bani care alimenteaza in mod ritmic si permanent bugetul public national si care sunt folosite pentru buna functionare a autoritatilor si institutiilor publice. Faptul ca prin aceasta procedura se asigura o anumita celeritate procesului de recuperare a sumelor datorate nu constituie o incalcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, situatiile invederate de autorul exceptiei in sustinerea criticilor sale fiind diferite, una vizand sfera publica, cealalta sfera privata a raporturilor juridice.

 

    Pentru motivele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Raco Impex” – S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 22.105/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 23 iunie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close