Decizia Curtii Constitutionale nr. 908/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. (11) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 649 din 12 septembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 908/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

    Pe rol se afla pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Judecatoria Galati, din oficiu, in Dosarul nr. 9/233/2010 si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.915D/2010.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata. In acest sens, arata ca, desi la data sesizarii Curtii Constitutionale, textul de lege criticat nu mai era in vigoare, el continua sa produca efecte juridice, astfel incat are legatura cu solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei judecatoresti. Masura confiscarii prevazuta de norma criticata reprezinta o sanctiune care se aplica in conditiile legii, in acord cu prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privata. 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 7 mai 2010, pronuntata in Dosarul nr. 9/233/2010, Judecatoria Galati a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de instanta, din oficiu, intr-o cauza avand ca obiect o plangere impotriva procesului-verbal de constatare a unei contraventii.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta sustine ca, desi dispozitiile legale criticate nu disting cu privire la suma rezultata din operatiunea ilicita, a confisca intreaga suma echivaleaza, in anumite conditii, cu privarea operatorului economic de posibilitatea de a plati furnizorii de produse, cu atat mai mult cu cat “astfel de operatiuni se desfasoara in mod curent pe datorie. Ar insemna sa fie sanctionati si furnizorii, care nu vor mai putea incasa pretul produselor de la intermediar, desi greseala nu le apartine lor, ci intermediarului. Echitabil ar fi ca sanctiunea confiscarii sa se refere doar la suma reprezentand diferenta dintre pretul platit pe produs furnizorului si pretul incasat pe produs de la beneficiarul final.”

    Dispozitia legala criticata aduce atingere dreptului de proprietate al furnizorilor, care se vor vedea lipsiti atat de bunul initial, cat si de contravaloarea acestuia.

    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Avocatul Poporului apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibila, intrucat dispozitia legala criticata nu mai este in vigoare.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate. 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 244^1 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, prevederi care au urmatorul continut: “Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 44 – Dreptul de proprietate privata.

    1. Anterior sesizarii Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, prin art. III alin. (3), a abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prevederile art. 244^1 din titlul VIII “Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile” din Codul fiscal, in prezent dispozitiile criticate nemaifiind in vigoare.

    Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), nepublicata inca la data pronuntarii prezentei decizii, Curtea a stabilit ca sintagma “in vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este constitutionala in masura in care se interpreteaza in sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare.

————

    *) Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011. 

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, desi nu mai sunt in vigoare, dispozitiile legale criticate isi produc in continuare efectele juridice. Astfel, prevederile art. 244^1 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal constituie temeiul juridic al procesului-verbal prin care se constata contraventia si se aplica sanctiunea contravenientului, proces-verbal care este contestat in justitie, plangerea petentului-contravenient constituind obiectul cauzei civile in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate. In acest caz, Curtea are competenta de a controla constitutionalitatea dispozitiilor legale ale art. 244^1 din Codul fiscal, chiar daca ele nu mai sunt in vigoare la data pronuntarii prezentei decizii, urmand ca instanta judecatoreasca sa decida cu privire la succesiunea in timp a normelor aplicabile in materie contraventionala, cu respectarea principiului constitutional consacrat de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentala, potrivit caruia “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

    2. Analizand motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observa ca autorul acesteia nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate, ci, in realitate, doreste modificarea textului legal criticat in sensul restrangerii cuantumului sumei care face obiectul confiscarii, pentru ca, pe de o parte, in opinia sa, sanctiunea sa fie mai echitabila, iar, pe de alta parte, sa nu fie afectat dreptul de proprietate al unei terte persoane, recte furnizorul produselor distribuite, cu incalcarea procedurii si a conditiilor legale, de catre operatorul economic care desfasoara activitatea de comercializare a produselor accizabile. Or, dintr-o asemenea motivare rezulta indubitabil ca autorul exceptiei nu reclama neconstitutionalitatea dispozitiilor legale pe care le critica, ci doreste modificarea lor, astfel ca exceptia urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata […]”, competenta de a modifica sau completa actele normative revenind in exclusivitate legiuitorului. 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Judecatoria Galati, din oficiu, in Dosarul nr. 9/233/2010.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 iulie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close