Modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat

In M. Of. nr. 656 din 14 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 204/2011 pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 498/2008.

Din cuprins:

   ART. I

    Planurile de conturi si monografiile pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 498/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 730 si 730 bis din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    Contabilitatea asigura inregistrarea tuturor operatiunilor cu privire la gestionarea Fondului european de garantare agricola (F.E.G.A.), a Fondului european agricol de dezvoltare rurala (F.E.A.D.R.), a Fondul european pentru pescuit (F.E.P.), a fondurilor externe alocate pentru implementarea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului, si anume:

    – primirea sumelor in baza acordurilor de finantare si a declaratiilor de cheltuieli;

    – utilizarea sumelor primite din contributia financiara a Comunitatii Europene, aferente F.E.G.A., F.E.A.D.R., F.E.P., pentru implementarea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului;

    – inregistrarea fondurilor de cofinantare aferente contributiei financiare nerambursabile, aferente F.E.G.A., F.E.A.D.R., F.E.P., a programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului;

    – inregistrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand sume alocate de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate temporara a surselor externe, aferente F.E.G.A., F.E.A.D.R., F.E.P., a programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului;

    – inregistrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile;

    – administrarea dobanzilor aferente disponibilitatilor din cont;

    – inregistrarea, recuperarea si rambursarea sumelor platite necuvenit de catre agentiile de plati, respectiv: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;

    – inregistrarea debitorilor.”

    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    Reflectarea in contabilitatea institutiilor publice implicate, respectiv Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, a operatiunilor privind primirea si utilizarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune si a politicii comune de pescuit alocate de Comunitatea Europeana, precum si cofinantarea si alocarea de la bugetul de stat a sumelor pe perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 4

    Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale inregistreaza in evidenta contabila proprie operatiile privind derularea F.E.G.A., F.E.A.D.R., F.E.P., a programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului, pe baza <<Planului de conturi utilizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale>> (anexa nr. 1.1), a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a principalelor operatiuni privind derularea Fondului European de Garantare Agricola>> (anexa nr. 1.2), a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a principalelor operatiuni privind derularea Fondului European pentru Dezvoltare Rurala>> (anexa nr. 1.3), a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a operatiunilor privind derularea Fondului European de Pescuit>> (anexa nr. 1.9), a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a operatiunilor privind derularea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului>> (anexa nr. 1.10) si a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a operatiunilor privind derularea programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului>> (anexa nr. 1.11).”

    4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 6

    Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit inregistreaza operatiile privind derularea F.E.A.D.R., in evidenta contabila proprie, pe baza <<Planului de conturi utilizat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit>> (anexa nr. 1.7) si a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a principalelor operatiuni privind derularea Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurala>> (anexa nr. 1.8).”

    5. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 6^1

    Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura inregistreaza:

    – operatiile privind derularea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului pe baza <<Planului de conturi utilizat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura>> (anexa nr. 1.12) si a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura a operatiunilor privind derularea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului>> (anexa nr. 1.13);

    – operatiile privind derularea programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului pe baza <<Planului de conturi utilizat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura>> (anexa nr. 1.12) si a <<Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura a operatiunilor privind derularea programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului>> (anexa nr. 1.14).”

    6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    Anexele nr. 1.1 – 1.14 fac parte integranta din prezenta anexa.”

    7. Anexele nr. 1.1 – 1.7 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 7*), care fac parte integranta din prezentul ordin.

    8. La anexa nr. 1.8, punctele 1 si 3 se modifica si vor avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 8*), care face parte integranta din prezentul ordin.

    9. La anexa nr. 1.8, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 9*), care face parte integranta din prezentul ordin.

    10. Dupa anexa nr. 1.8 se introduc sase noi anexe, anexele nr. 1.9 – 1.14, prevazute in anexele nr. 10 – 15*), care fac parte integranta din prezentul ordin.

————

    *) Anexele nr. 1 – 15 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 bis, care se poate achizitiona de la Centrul de relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

     ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close