Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de inscriere si consultare a acestuia

In M. Of. nr. 666 din 19 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 1786/C/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de inscriere si consultare a acestuia.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de inscriere si consultare a acestuia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

 

    ANEXA 1

 

                           NORME METODOLOGICE

privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de inscriere si consultare a acestuia

 

    ART. 1

    (1) In Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale, denumit in continuare R.N.N.R.M., organizat la nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, se inscriu, pentru opozabilitate fata de terti, regimul matrimonial ales de soti – comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala – precum si orice schimbare ulterioara a regimului matrimonial ales.

    (2) Alegerea regimului separatiei de bunuri sau a regimului comunitatii conventionale se face prin conventie matrimoniala. Regimul matrimonial al separatiei de bunuri si regimul matrimonial al comunitatii conventionale se inscriu in baza conventiei matrimoniale prin care s-a ales.

    (3) Regimul matrimonial al comunitatii legale de bunuri se inscrie in baza actului de casatorie pe care s-a facut aceasta mentiune potrivit art. 291 din Codul civil, daca sotii aleg la incheierea casatoriei respectivul regim matrimonial.

    ART. 2

    (1) Conventia matrimoniala, precum si orice act prin care se modifica, se revoca sau se anuleaza aceasta se inscriu in R.N.N.R.M. pentru opozabilitate fata de terti.

    (2) Conventia matrimoniala se inscrie in R.N.N.R.M. numai dupa incheierea casatoriei.

    (3) Evidenta actelor notariale mentionate la art. 1 si la art. 2 alin. (1) se tine centralizat la nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, pe suport material si electronic, ambele forme fiind identice si obligatorii.

    ART. 3

    In R.N.N.R.M. se inregistreaza cel putin urmatoarele mentiuni:

    a) numarul si data formularului de inscriere a actului juridic sau, dupa caz, de interogare a R.N.N.R.M., alocate in mod automat de aplicatia informatica;

    b) numele si prenumele partilor, anterioare si ulterioare incheierii casatoriei, rezultate din actele de identitate ale partilor si, respectiv, din actul de casatorie comunicat R.N.N.R.M., in copie, de catre autoritatea care a incheiat casatoria;

    c) codul numeric personal al partilor;

    d) regimul matrimonial ales: comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala;

    e) date privind actul de casatorie pe baza caruia se face inscrierea regimului comunitatii legale de bunuri;

    f) date privind actul prin care se modifica, se revoca sau se anuleaza conventia matrimoniala.

    ART. 4

    (1) In cazul conventiei matrimoniale incheiate, modificate sau revocate in timpul casatoriei, notarul public care autentifica actul notarial supus inscrierii comunica de indata in format electronic, in ziua indeplinirii procedurii de autentificare a conventiei matrimoniale, a actului de modificare sau, dupa caz, de revocare a acesteia, copia actului juridic si formularul de inscriere.

    (2) Oricare dintre soti poate solicita indeplinirea formalitatilor de publicitate. Cererea de inscriere poate fi adresata notarului public, camerei notarilor publici sau direct registrului.

    ART. 5

    (1) La cererea notarilor publici sau a oricarei persoane fizice sau juridice, chiar daca aceasta nu justifica un interes, R.N.N.R.M. elibereaza extrase privind datele inregistrate in cuprinsul acestuia, extrase care vor fi certificate de catre emitent. Extrasul nu va cuprinde CNP-ul si adresa sotilor.

    (2) Cererea de informatii poate fi adresata notarului public, camerei notarilor publici sau direct R.N.N.R.M. Notarul public sau, dupa caz, camera notarilor publici are obligatia de a comunica R.N.N.R.M. cererea de informatii, completand in acest scop, in format electronic, formularul de interogare a R.N.N.R.M.

    (3) Verificarea in R.N.N.R.M. se face pe baza formularului prevazut de alin. (2). In solutionarea cererii de informatii, R.N.N.R.M. elibereaza extrasul prevazut la art. 334 alin. (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata. Extrasul, certificat de emitent, va purta semnatura operatorului si stampila administratorului registrului.

    ART. 6

    (1) Pentru inscrierea in R.N.N.R.M. a actelor prevazute de art. 1 si art. 2 alin. (1), precum si pentru interogarea R.N.N.R.M. se percepe taxa. Cuantumul si modalitatea de plata se stabilesc de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Taxa se percepe pe act juridic supus inregistrarii.

    (2) Taxa pentru interogarea R.N.N.R.M. se plateste de catre notarul public sau camera notarilor publici, urmand ca acestora sa le fie platita contravaloarea taxei de catre persoana care a solicitat interogarea.

    (3) Sunt scutite de taxa cererile adresate R.N.N.R.M. de catre autoritatile si institutiile publice.

    ART. 7

    (1) Daca se constata ca o inscriere este eronata se va proceda la rectificarea sau anularea acesteia si, dupa caz, la efectuarea unei noi inscrieri, care la rubrica “Observatii” va cuprinde o mentiune despre inscrierea anterioara.

    (2) Dupa efectuarea noii inscrieri se va elibera un nou extras, care va cuprinde atat noua inscriere, cat si pe cea anterioara, cu evidentierea partii din inscriere rectificata sau anulata.

    (3) Rectificarea sau anularea unei inscrieri se face la cererea notarului public, a camerei notarilor publici, a oricarei persoane interesate sau din oficiu, pe baza dispozitiei Comisiei de experti in materie notariala. Pana la solutionarea de catre Comisia de experti in materie notariala a cererii de rectificare sau anulare a inscrierii eronate, aplicatia va emite un mesaj de avertizare in acest sens.

    (4) Taxa pentru rectificarea sau anularea unei inscrieri eronate din culpa notarului public se suporta de catre acesta. Pentru rectificarea sau anularea unei inscrieri eronate din culpa administratorului R.N.N.R.M. nu se percepe taxa.

    ART. 8

    (1) Pentru a asigura evidenta pe suport material a actelor juridice prevazute de art. 1 si art. 2 alin. (1) se procedeaza astfel: in prima zi lucratoare a fiecarei luni se vor tipari inregistrarile lunii precedente, impreuna cu procesele-verbale de deschidere si, respectiv, de inchidere a R.N.N.R.M., iar responsabilul de R.N.N.R.M. sau persoana desemnata de catre acesta va semna, va stampila si va lega paginile respective. Registrele pe suport electronic vor avea aceeasi structura ca si cele pe suport material.

    (2) La inceputul primei zile lucratoare a fiecarui an, aplicatia va reinitializa numerotarea inregistrarilor actelor si procedurilor notariale, prima inregistrare purtand numarul “1”.

    ART. 9

    (1) Cererile de inscriere sau de verificare transmise prin intermediul formularelor electronice vor primi in mod automat numere succesive in ordine crescatoare si data, cronologic. Data receptionarii de catre R.N.N.R.M. a cererii prin intermediul programului informatic va fi cel putin in format an/luna/zi.

    (2) Dupa efectuarea inscrierii sau verificarii, solicitantului i se elibereaza un extras certificat.

    (3) Orice interogare se va face numai in baza de date a R.N.N.R.M., fara a se efectua verificari la notarul public care a autentificat actul juridic.

    ART. 10

    Actele juridice mentionate la art. 1 si art. 2 alin. (1), incheiate de catre notarii straini sau de catre alte autoritati straine, vor fi inscrise doar de catre administratorul R.N.N.R.M., cu consultarea prealabila a Comisiei de experti in materie notariala.

    ART. 11

    (1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici stabileste, prin hotarare, modul de administrare si verificare a R.N.N.R.M.

    (2) In aplicarea prezentelor norme, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va elabora instructiuni de inscriere, interogare si verificare a R.N.N.R.M., pe care le va comunica notarilor publici, camerelor notarilor publici si personalului R.N.N.R.M. Prin instructiuni se vor stabili modelul R.N.N.R.M., datele care urmeaza sa se comunice R.N.N.R.M., modelul formularelor de inscriere si verificare, modelul extrasului eliberat de R.N.N.R.M. in urma verificarilor si inscrierilor, modul de transmitere a datelor catre si de catre R.N.N.R.M., procedurile de administrare a datelor rezultate in urma inscrierilor si verificarilor, modalitatile de gestionare a R.N.N.R.M., precum si alte proceduri si documente necesare functionarii R.N.N.R.M. Instructiunile vor fi publicate si accesibile publicului pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

    (3) Documentele R.N.N.R.M. sunt conservate si pastrate de administratorul R.N.N.R.M. in conditiile legii si ale nomenclatorului arhivistic aprobat de Arhivele Nationale ale Romaniei la propunerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

    ART. 12

    Uniunea Nationala a Notarilor Publici va lua masurile necesare pentru organizarea si functionarea R.N.N.R.M., pentru ca acesta sa fie functional la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009, republicata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close