Ordinul BNR nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare

In M. Of. nr. 765 din 31 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare.

Din cuprins:

    ART. 1

    Prezentul ordin stabileste forma, continutul, frecventa si modalitatile de transmitere a formularelor de raportare a situatiilor care se transmit periodic Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare, de catre imprumutatori, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. b) din cadrul aceluiasi regulament.

    ART. 2

    Modelele formularelor de raportare sunt prezentate in anexa.

    ART. 3

    Formularele de raportare se completeaza de imprumutatori pe baza datelor prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011, referitoare la:

    a) ansamblul teritoriului national si toate subunitatile din strainatate – la nivelul global al imprumutatorului;

    b) operatiunile reprezentand credite si plasamente, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. n) din cadrul Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011, in toate monedele, evaluate in contravaloare lei.

    ART. 4

    (1) Formularele de raportare se transmit de catre imprumutatori Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:

    a) prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR, in conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare;

    b) pe suport hartie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Directiei supraveghere.

    (2) Formularele de raportare se transmit de catre imprumutatori lunar, in termen de 17 zile de la incheierea lunii pentru care se intocmeste raportarea.

    ART. 5

    (1) In cazul retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit intocmesc si raporteaza doua seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit si la nivelul intregii retele.

    (2) In vederea intocmirii raportarilor la nivelul retelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agrega datele aferente organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul intregii retele. Pentru acest scop, operatiunile de credit/plasament, desfasurate intre organizatiile cooperatiste din cadrul aceleiasi retele, se exclud.

    ART. 6

    Nerespectarea prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 7

    Pentru raportarea aferenta lunii ianuarie 2012, imprumutatorii vor intocmi si transmite Bancii Nationale a Romaniei, dintre situatiile prevazute in cadrul anexei, numai situatiile (1) si (2.2).

    ART. 8

    Pana la data de la care transmiterea raportarilor in format electronic se realizeaza exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006, cu modificarile ulterioare, institutiile raportoare transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub forma de fisiere Excel.

    ART. 9

    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 10

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data prevazuta la art. 26 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close