Instructiunile privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta

In M. Of. nr. 682 din 26 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2561/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Instructiunile privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 80/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2008.

    ART. 3

    Autoritatea de Certificare si Plata si Directia generala trezorerie si contabilitate publica vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                INSTRUCTIUNI

privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta

 

    1. Introducere

    Cadrul institutional, legal si tehnic, conform caruia instrumentele structurale sunt gestionate pentru obiectivul convergenta, este stabilit prin:

    – Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

    – Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

    – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

    – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare.

    In vederea derularii operatiunilor necesare finantarii programelor operationale prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC) in cadrul obiectivului convergenta, Trezoreria Statului deschide conturi in moneda nationala la dispozitia Autoritatii de Certificare si Plata, autoritatilor de management si beneficiarilor finali. Aceste conturi se deschid si functioneaza potrivit prezentelor instructiuni.

 

    2. Deschiderea conturilor

    2.1. Pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a sumelor de la bugetul de stat, Ministerul Finantelor Publice – Autoritatea de Certificare si Plata deschide la Trezoreria Operativa Centrala urmatoarele conturi de disponibilitati:

    a) contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta”;

    b) contul 54.01.01.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational de Asistenta Tehnica”;

    c) contul 54.01.01.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”;

    d) contul 54.01.01.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

    e) contul 54.01.01.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”;

    f) contul 54.01.01.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Regional”;

    g) contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

    h) contul 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Mediu”;

    i) contul 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

    j) contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”;

    k) contul 54.01.03.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational de Asistenta Tehnica”;

    l) contul 54.01.03.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”;

    m) contul 54.01.03.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

    n) contul 54.01.03.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”;

    o) contul 54.01.03.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational Regional”;

    p) contul 54.01.03.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

    q) contul 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational Sectorial Mediu”;

    r) contul 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

    s) contul 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale”;

    t) contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”.

    2.2. Pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a sumelor de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite in structura carora functioneaza autoritatile de management deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti urmatoarele conturi de disponibilitati:

    a) contul 54.01.06.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational de Asistenta Tehnica”;

    b) contul 54.01.06.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”;

    c) contul 54.01.06.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

    d) contul 54.01.06.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”;

    e) contul 54.01.06.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Regional”;

    f) contul 54.01.06.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Sectorial Transport”;

    g) contul 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational Mediu”;

    h) contul 54.01.02.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational de Asistenta Tehnica”;

    i) contul 54.01.02.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”;

    j) contul 54.01.02.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

    k) contul 54.01.02.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”;

    l) contul 54.01.02.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Regional”;

    m) contul 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Sectorial Mediu”;

    n) contul 54.01.04.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational de Asistenta Tehnica”;

    o) contul 54.01.04.02 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”;

    p) contul 54.01.04.03 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

    q) contul 54.01.04.04 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”;

    r) contul 54.01.04.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational Regional”;

    s) contul 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Mediu”;

    t) contul 54.01.05.01 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational de Asistenta Tehnica”;

    u) contul 54.01.05.02 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”;

    v) contul 54.01.05.03 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

    x) contul 54.01.05.04 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative”;

    y) contul 54.01.05.05 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Regional”.

    z) contul 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Mediu”.

    2.3. Platile dispuse in limita creditelor bugetare deschise pentru cofinantarea proiectelor de la bugetul de stat, pentru continuarea finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare de fonduri comunitare, pentru prefinantarea proiectelor de la bugetul de stat si pentru cheltuieli neeligibile se efectueaza prin urmatoarele conturi:

    a) 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala pe seama Ministerului Finantelor Publice;

    b) 23 … “Cheltuieli ale bugetului de stat …”, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pe seama fiecarui ordonator principal de credite in structura caruia functioneaza autoritatile de management. Din acest cont se transfera fondurile in conturile de disponibil gestionate de Autoritatea de management.

    Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare se fundamenteaza tinandu-se cont de platile ce urmeaza a fi efectuate in luna pentru care se solicita deschiderea creditelor. Transferul din conturile 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, respectiv 23 … “Cheltuieli ale bugetului de stat …” in conturile de disponibil corespunzatoare se face cu cel mult 3 zile lucratoare inainte de efectuarea platilor.

 

    3. Functionarea conturilor

    3.1. In contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.1.1. Incasari provenite din:

    – sume in lei transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul deschis la Banca Nationala a Romaniei.

    3.1.2. Plati:

    – sumele in lei transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile programelor operationale corespunzatoare 54.01.01.01 … 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational …”.

    3.2. In conturile 54.01.01.01 … 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational …” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.2.1. Incasari provenite din:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta”;

    b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata intre conturile 54.01.01.01 … 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational …” pentru continuarea finantarii unui program din disponibilitatile unui alt program operational;

    c) sumele transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din conturile 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale” si 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

    d) sume restituite de autoritatile de management din conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …”, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, in cazul platilor indirecte, reprezentand contravaloarea fondurilor externe nerambursabile neutilizate/solicitate de Comisia Europeana;

    e) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”, reprezentand prefinantare neutilizata din instrumente structurale si restituita/recuperata conform prevederilor legale, pentru platile directe;

    f) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport” in contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”, pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana.

    3.2.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite in cadrul carora functioneaza autoritatile de management, pentru platile indirecte;

    b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 54.01.01.06 in conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat pentru platile directe;

    c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata intre conturile 54.01.01.01 … 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational …” pentru continuarea finantarii unui program din disponibilitatile unui alt program operational;

    d) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale” in vederea reintregirii fondurilor de la bugetul de stat sau reconstituirii varsamintelor din privatizare;

    e) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in contul in lei deschis la Banca Nationala a Romaniei, in vederea asigurarii sumelor necesare operatiunii de cumparare de valuta pentru alimentarea contului in lei deschis la Banca Nationala a Romaniei, in vederea efectuarii platii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeana, ce urmeaza a fi restituite acesteia.

    3.3. In contul 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Sectorial Transport” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.3.1. Incasari provenite din:

    a) sume transferate de Directia generala trezorerie si contabilitate publica, la solicitarea Autoritatii de Certificare si Plata, din contul 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cofinantarea programelor operationale din domeniul transporturilor;

    b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”;

    c) sume transferate de Autoritatea de management pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinantarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza contractelor de achizitie, incheiate potrivit prevederilor cadrului legal national si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana.

    3.3.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile beneficiarilor;

    b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare si Plata, la sfarsitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite, in contul 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anului curent, sau in contul 23.51.01.85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

    3.4. In contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.4.1. Incasari provenite din:

    a) sume transferate de Directia generala trezorerie si contabilitate publica, la solicitarea Autoritatii de Certificare si Plata, din contul 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru prefinantare si indisponibilitati temporare de fonduri structurale;

    b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din conturile 54.01.01.01 … 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational …” pentru reintregirea fondului de indisponibilitati temporare si a prefinantarii sau reconstituirea varsamintelor din privatizare;

    c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din conturile 54.01.03.01 … 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational …” pentru folosirea ulterioara a acestora;

    d) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 50.62 “Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte in cazul indisponibilitatii temporare de fonduri PHARE” la finalizarea programului PHARE;

    e) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 50.16.04 “Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente programului SAPARD”, reprezentand sume incasate de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.850/2009 de excludere de la finantarea comunitara a anumitor cheltuieli efectuate de Romania in cadrul programului SAPARD;

    f) sume transferate de Directia generala trezorerie si datorie publica, la solicitarea Autoritatii de Certificare si Plata, din contul 65.01.01 “Disponibil in lei din varsaminte din privatizare”, reprezentand sume alocate temporar din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.

    3.4.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile 54.01.03.01 … 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational …”;

    b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare si Plata la sfarsitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite in contul 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anului curent, sau in contul 23.51.01.85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti;

    c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in contul 65.01.01 “Disponibil in lei din varsaminte din privatizare”, reprezentand reconstituirea varsamintelor din privatizare.

    3.5. In conturile 54.01.03.01 … 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational …” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.5.1. Incasari provenite din:

    – sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”.

    3.5.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite in cadrul carora functioneaza autoritatile de management, in cazul platilor indirecte;

    b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat, in cazul platilor directe;

    c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”;

    d) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 54.01.03.06 in contul 54.01.06.06 deschis la nivelul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, reprezentand alocare temporara din varsaminte din privatizare.

    3.6. In contul 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Transport” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.6.1. Incasari provenite din:

    a) sume transferate de Directia generala trezorerie si contabilitate publica si la solicitarea Autoritatii de Certificare si Plata din contul 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cheltuieli neeligibile;

    b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport”.

    3.6.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in contul beneficiarilor;

    b) sumele neutilizate/recuperate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare si Plata la sfarsitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite in contul 23.51.01.56 “Autoritati publice si actiuni externe – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cheltuieli neeligibile, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anului curent, sau in contul 23.51.01.85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

    3.7. In contul 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.7.1. Incasari provenite din:

    – sume transferate de autoritatile de management din conturile 54.01.05.01 … 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational …”, in cazul platilor indirecte.

    3.7.2. Plati:

    – sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile 54.01.01.01 … 54.01.01.05 si 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational …”.

    3.8. In conturile 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational Sectorial Transport” se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.8.1. Incasari provenite din:

    – sume de la beneficiari, in cazul platilor directe, ca urmare a recuperarii unor creante bugetare rezultate din nereguli aparute in gestionarea fondurilor structurale si de coeziune.

    3.8.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

    b) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational Sectorial Transport”;

    c) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata in conturile 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operational Sectorial Transport”.

    3.9. In conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite in cadrul carora functioneaza autoritatile de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.9.1. Incasari provenite din:

    a) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din conturile sale, respectiv 54.01.01.01 … 54.01.01.05 si 54.01.01.07, deschise la Trezoreria Operativa Centrala pentru finantarea programelor operationale ale obiectivului convergenta;

    b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01 … 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational …”;

    c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01… 54.01.04.05 si 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari in baza contractelor de achizitie, incheiate potrivit prevederilor cadrului legal national si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana;

    d) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, reprezentand prefinantare neutilizata din instrumente structurale si restituita/recuperata conform prevederilor legale, pentru platile indirecte;

    e) sume transferate de Autoritatea de Certificare si Plata din conturile 54.01.03.01 … 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului Operational …”.

    3.9.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de management in conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial cheltuielile;

    b) sume transferate de Autoritatea de management in conturile Autoritatii de Certificare si Plata 54.01.01.01 … 54.01.01.05 si 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului Operational …”;

    c) sume utilizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din contul 54.01.06.06, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevazute prin dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora.

    3.10. In conturile 54.01.02.01 … 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational …”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite in cadrul carora functioneaza autoritatile de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.10.1. Incasari provenite din:

    a) sume transferate de ordonatorul principal de credite in structura caruia functioneaza Autoritatea de management din contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru cofinantarea de la bugetul de stat a proiectelor;

    b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01 … 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational …”;

    c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01 … 54.01.04.05 si 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinantarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari in baza contractelor de achizitie, incheiate potrivit prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana.

    3.10.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de management in conturile beneficiarilor, pentru cofinantarea de la bugetul de stat a proiectelor;

    b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management in contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anului curent, sau in contul 23.51.01.85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

    3.11. In conturile 54.01.04.01 … 54.01.04.05 si 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational …”, deschise la dispozitia autoritatilor de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.11.1. Incasari provenite din:

    a) sume transferate de ordonatorul principal de credite in structura caruia functioneaza Autoritatea de management din contul 23 … “Cheltuieli …”, pentru finantarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile;

    b) sumele transferate de Autoritatea de Management din conturile 54.01.05.01 … 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational …”.

    3.11.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de management catre beneficiari, pentru finantarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile;

    b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management in contul 23 “Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anului curent, sau in contul 23.51.01.85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pentru restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti;

    c) sume transferate de Autoritatea de management in conturile 54.01.05.01 … 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational …”, in vederea transferarii in conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …” si/sau in conturile 54.01.02.01 … 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational …”, pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana;

    d) sume transferate de Autoritatea de management in conturile beneficiarilor pentru finantarea rambursarilor aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana.

    3.12. In conturile 54.01.05.01 … 54.01.05.05 si 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operational …”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite in cadrul carora functioneaza autoritatile de management la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, se inregistreaza urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei, astfel:

    3.12.1. Incasari provenite din:

    a) sume de la beneficiari, ca urmare a recuperarii unor creante bugetare rezultate din nereguli aparute in gestionarea fondurilor structurale si de coeziune;

    b) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01 … 54.01.04.05 si 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational …”, in scopul virarii acestora in conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …” si/sau in conturile 54.01.02.01 … 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational …”, pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal national, si autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana.

    3.12.2. Plati:

    a) sume transferate de Autoritatea de management in conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05 si 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului Operational …”;

    b) sume transferate de Autoritatea de management in conturile de cofinantare 54.01.02.01 … 54.01.02.05 si 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului Operational …”;

    c) sume transferate de Autoritatea de management in conturile 54.01.04.01 … 54.01.04.05 si 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operational …”;

    d) sume transferate de Autoritatea de management in contul 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale” al Autoritatii de Certificare si Plata.

 

    4. Efectuarea operatiunilor de catre Autoritatea de Certificare si Plata si Trezoreria Operativa Centrala

    4.1. Transferul de catre Autoritatea de Certificare si Plata al sumelor in lei din contul deschis la Banca Nationala a Romaniei in contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala (operatiune prevazuta la pct. 3.1.1):

    (1) Autoritatea de Certificare si Plata notifica in ziua T-1 Directia generala trezorerie si contabilitate publica asupra efectuarii schimbului valutar in ziua T.

    (2) Ca urmare a schimbului valutar, Banca Nationala a Romaniei plateste contravaloarea in lei a valutei in contul curent general al Trezoreriei Statului in ziua T.

    (3) In ziua T, Trezoreria Operativa Centrala transfera, pe baza de nota contabila, in contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta” contravaloarea in lei a valutei incasate in contul curent general al Trezoreriei Statului.

    4.2. Transferul de catre Autoritatea de Certificare si Plata al sumelor in lei din contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta” in conturile 54.01.01.01 … 54.01.01.07 deschise pe programe operationale:

    (1) Autoritatea de Certificare si Plata transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinul de plata astfel:

    a) in ziua T, pana la ora 13,30 – prin e-mail/fax, pentru platile de mare valoare si platile interne (locale si intertrezorerii);

    b) in ziua T, pana la ora 12,00 – prin e-mail/fax, pentru platile de mica valoare;

    c) in prima zi lucratoare de la data transmiterii prin e-mail/fax se prezinta OPT in original Trezoreriei Operative Centrale.

    (2) Trezoreria Operativa Centrala proceseaza si deconteaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in ziua T.

    4.3. Decontarea ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru transferul sumelor intre celelalte conturi prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza dupa cum urmeaza:

    (1) Autoritatea de Certificare si Plata transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in original, astfel:

    a) in ziua T, pana la ora 13,30, pentru platile de mare valoare si platile interne (locale si inter-trezorerii);

    b) in ziua T, pana la ora 12,00, pentru platile de mica valoare.

    (2) Trezoreria Operativa Centrala proceseaza si deconteaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in ziua T.

    4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat si alimentarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autoritatii de Certificare si Plata

    Pentru efectuarea operatiunilor:

    – deschiderea creditelor din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, pozitia globala distincta “Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana”;

    – alimentarea de la bugetul de stat a conturilor de cofinantare a programelor operationale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operatiune prevazuta la pct. 3.3.1.a)], a contului 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operatiune prevazuta la pct. 3.6.1.a)] si a contului 54.01.03.00 de prefinantare a programelor operationale de la bugetul de stat si de continuare a finantarii in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeana [operatiune prevazuta la pct. 3.4.1.a)];

    – transferul la bugetul de stat al sumelor recuperate/neutilizate din conturile de cofinantare a programelor operationale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operatiune prevazuta la pct. 3.3.2.b)], din contul 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operatiune prevazuta la pct. 3.6.2.b) ] si din contul 54.01.03.00 de prefinantare a programelor operationale de la bugetul de stat si de continuare a finantarii in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeana [operatiune prevazuta la pct. 3.4.2.b)],

    se procedeaza in felul urmator:

    4.4.1. Deschiderea de catre Autoritatea de Certificare si Plata a creditelor din bugetul de stat

    (1) Autoritatea de Certificare si Plata intocmeste cererea de deschidere de credite bugetare, insotita de nota de fundamentare si nota justificativa, prin care se stabilesc necesitatile de finantare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, vizata de controlorul financiar preventiv, se prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite.

    (2) In baza cererii aprobate de ordonatorul principal de credite, Directia generala trezorerie si contabilitate publica efectueaza deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, conform metodologiei in vigoare.

    4.4.2. Transferul sumelor in conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autoritatii de Certificare si Plata:

    (1) In baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, Autoritatea de Certificare si Plata intocmeste si transmite Angajamentul bugetar individual/global, Propunerea de angajare a unei cheltuieli si Nota de lichidare semnata de ordonatorul principal de credite, insotita de ordonantarea de plata in baza careia Directia generala trezorerie si contabilitate publica emite ordinul de plata pentru transferul sumelor din contul ………… (23.51.01.56 deschis la Trezoreria Operativa Centrala) in conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autoritatii de Certificare si Plata, deschise la Trezoreria Operativa Centrala.

    (2) Directia generala trezorerie si contabilitate publica intocmeste ordinul de plata pana cel tarziu la ora 12,00 a primei zile lucratoare urmatoare datei la care a primit ordonantarea de plata.

    (3) Trezoreria Operativa Centrala pune la dispozitia Autoritatii de Certificare si Plata extrasul de cont care confirma creditarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06 si 54.01.04.06, in prima zi lucratoare urmatoare datei creditarii acestui cont.

    (4) Operatiunea prevazuta la alin. (1) este supusa vizei de control financiar preventiv.

    4.4.3. Transferul sumelor recuperate/neutilizate la bugetul de stat

    (1) La sfarsitul perioadei de programare bugetara sau pe parcursul acesteia, in functie de creditele bugetare disponibile la pozitia globala distincta “Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana”, Autoritatea de Certificare si Plata transfera partial sau integral sumele aflate in conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06, dupa cum urmeaza:

    – in contul 23.51.01.56 (deschis la Trezoreria Operativa Centrala), restituirile de fonduri din finantarea bugetara a anului curent;

    – in contul 23.51.01.85, restituirile de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

    (2) In limita sumelor recuperate in contul 23.51.01.56 pot fi efectuate redistribuiri de fonduri pentru alte destinatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) sunt supuse vizei de control financiar preventiv.

    4.4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat in cazul autoritatilor de management

    Deschiderea si reintregirea creditelor din bugetul ordonatorilor principali de credite, in structura carora functioneaza Autoritatea de management, in contul 23 … [operatiune prevazuta la pct. 2.3.b)], se efectueaza conform procedurilor de lucru in vigoare.

    4.4.5. Transferul de catre Autoritatea de Certificare si Plata din conturile 54.01.01.01 … 54.01.01.07 deschise la Trezoreria Operativa Centrala [operatiune prevazuta la pct. 3.2.2 e)] a sumelor necesare operatiunii de cumparare de valuta pentru alimentarea contului in lei deschis la Banca Nationala a Romaniei, in vederea efectuarii platii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeana, ce urmeaza a fi restituite acesteia, conform conventiei incheiate de Ministerul Finantelor Publice cu Banca Nationala a Romaniei.

    4.5. Transmiterea documentelor in relatia Autoritatea de Certificare si Plata – Trezoreria Operativa Centrala

    4.5.1. Transmiterea documentelor de catre Autoritatea de Certificare si Plata

    (1) Transmiterea documentelor de plata sau a altor documente se realizeaza potrivit prevederilor pct. 4.1 si 4.2.

    (2) Persoanele autorizate sa semneze documentele de plata si specimenele de semnaturi ale acestora vor fi inscrise in formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni. Adresele de e-mail (din domeniul mfinante.ro) de pe care vor fi transmise documentele de plata sau alte documente, precum si numele persoanelor autorizate sa realizeze transmisia electronica a documentelor prevazute la pct. 4.1 si 4.2 vor fi inscrise in formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni. Formularul completat, prevazut in anexa nr. 1, va fi aprobat de catre conducatorul Autoritatii de Certificare si Plata si va fi transmis Trezoreriei Operative Centrale.

    (3) In formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni vor fi inscrise cel putin doua adrese de e-mail, care vor fi utilizate dupa cum urmeaza:

    – o adresa de e-mail va fi utilizata pentru transmiterea documentelor scanate in format pdf;

    – la rubrica “Subject” din e-mail se vor inscrie:

        – ACP – denumirea institutiei care realizeaza transmiterea e-mailului;

        – natura documentelor transmise (“OPT” pentru ordine de plata; “Alte documente” pentru alte categorii de documente justificative);

        – numarul de ordine al e-mailului;

        – data e-mailului;

        – de exemplu, ACP OPT 12345/17.12.2007;

    – o adresa de e-mail va fi utilizata pentru confirmarea procesarii operatiunii mentionate in primul e-mail. Acesta va contine cel putin textul “Suntem de acord cu procesarea documentului/documentelor transmis/transmise prin e-mailul ACP/OPT/Alte documente numar e-mail/data e-mail”;

    – la rubrica “Subject” din e-mail se vor inscrie:

        – ACP – denumirea institutiei care realizeaza transmiterea e-mailului;

        – sintagma “Confirmare”;

        – natura documentelor transmise (“OPT” pentru ordine de plata; “Alte documente” pentru alte categorii de documente justificative);

        – numarul de ordine al e-mailului;

        – data e-mailului;

        – de exemplu, ACP confirmare OPT 12345/17.12.2007.

    Nerespectarea acestor proceduri de transmitere a documentelor duce la neprocesarea lor de catre Trezoreria Operativa Centrala.

    Trezoreria Operativa Centrala va transmite refuzul de a procesa documentele de plata la toate adresele de e-mail inscrise in formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.

    (4) In situatia unor disfunctionalitati ale postei electronice, se utilizeaza transmiterea documentelor prevazute la pct. 4.1 si 4.2 prin fax autentificat. Numarul faxului de pe care se va realiza transmisia documentelor va fi specificat in formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.

    4.5.2. Transmiterea documentelor de catre Trezoreria Operativa Centrala la Autoritatea de Certificare si Plata

    (1) Trezoreria Operativa Centrala transmite Autoritatii de Certificare si Plata in ziua T, pana la ora 18,00, prin e-mail sau fax autentificat, extrasele aferente conturilor asupra carora s-au efectuat operatiuni de debitare/creditare in ziua respectiva.

    (2) Pentru operatiunile efectuate, Trezoreria Operativa Centrala pune la dispozitia Autoritatii de Certificare si Plata extrasele de cont, in original, in prima zi lucratoare urmatoare zilei T de debitare/creditare a conturilor Autoritatii de Certificare si Plata.

    Persoanele autorizate sa reprezinte Trezoreria Operativa Centrala in relatia cu Autoritatea de Certificare si Plata si adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor vor fi inscrise in formularul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele instructiuni.

    4.6. Transmiterea documentelor in relatia cu Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru in vigoare.

 

    5. Dobanzi si comisioane

    (1) Pentru disponibilitatile din asistenta financiara nerambursabila aflate in conturile Autoritatii de Certificare si Plata, enumerate la pct. 3.1 – 3.8, ale autoritatilor de management, enumerate la pct. 3.9 – 3.12, precum si ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifica dobanda.

    (2) Pentru efectuarea operatiunilor de incasari si plati prin conturile Autoritatii de Certificare si Plata, mentionate la pct. 3.1 – 3.8, ale autoritatilor de management, mentionate la pct. 3.9 – 3.12, precum si prin conturile beneficiarilor de fonduri structurale si de coeziune, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close