Modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”

In M. Of. nr. 677 din 23 septembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La anexa nr. 2, punctul 1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 156^4 din Codul fiscal, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.”

    2. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste conform anexei.

    ART. II

    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. III

    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia recapitulativa aferenta lunii august a anului 2011.

    ART. IV

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. V

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 76/2010)

 

                         PROCEDURA DE GESTIONARE

a Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare

 

    In vederea indeplinirii cerintelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care realizeaza operatiuni intracomunitare, au obligatia sa depuna lunar Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozitiilor art. 156^4 din Codul fiscal.

 

    1. Depunerea declaratiei recapitulative

    1.1. Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, la organul fiscal competent.

    1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru luna de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare.

 

    2. Prelucrarea declaratiei recapitulative

    2.1. Prelucrarea declaratiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data depunerii declaratiei.

    2.2. Dupa prelucrare, declaratia recapitulativa se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

 

    3. Verificarea formala a declaratiilor recapitulative

    Pentru fiecare declaratie recapitulativa organul fiscal competent verifica:

    a) corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor;

    b) integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului.

 

    4. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificarii formale

    4.1. Dupa prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit pct. 3., iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru corectarea declaratiei.

    4.2. Notificarile prevazute la pct. 4.1 se emit in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii declaratiilor recapitulative.

 

    5. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaratiilor recapitulative

    5.1. Dupa prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaratii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru depunerea declaratiei.

    5.2. Notificarile prevazute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementarilor legale in vigoare, dupa expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.

    5.3. Nerespectarea obligatiilor de depunere a declaratiilor recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

 

    6. Organizarea bazei centrale de date “Declaratii recapitulative”

    6.1. Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificarilor transmise de organele fiscale competente se introduc intr-o baza de date denumita “Declaratii recapitulative”.

    6.2. Baza de date “Declaratii recapitulative” cuprinde 4 sectiuni:

    – livrari – in care se inscriu toate livrarile intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrarile ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod T);

    – achizitii – in care se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri (cod A);

    – prestari servicii – in care se inscriu prestarile intracomunitare de servicii (cod P);

    – achizitii servicii – in care se inscriu achizitiile intracomunitare de servicii (cod S).

 

    7. Centralizarea informatiilor din declaratiile recapitulative

    7.1. In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand declaratiile recapitulative depuse in luna respectiva, si anume:

    – declaratiile recapitulative corecte;

    – declaratiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA; si

    – declaratiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuata corectia ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

    7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

    7.3. In termen de cel mult o zi lucratoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

    7.4. Cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei de raportare, Directia generala de tehnologia informatiei pune la dispozitia Serviciului Central de Legaturi datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, in vederea transmiterii prin sistemul VIES.

 

    8. Gestionarea datelor din declaratiile recapitulative rectificative

    8.1. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

    8.2. In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand diferentele dintre declaratiile recapitulative rectificative depuse in luna respectiva si declaratiile recapitulative initiale.

    8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

    8.4. In termen de cel mult o zi lucratoare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative rectificative Directiei generale de tehnologia informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close