Modificarea si completarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari

In M. Of. nr. 736 din 19 octombrie 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 243/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari.

Din cuprins:

    ART. I

    Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 16 noiembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “HOTARARE

pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tari”

    2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    Se adopta Normele privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.”

    3. Anexa se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    a) Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “NORME

privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si din terte tari”

    b) Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “CAPITOLUL II

Aprobarea auditorilor financiari din alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei”

    c) La articolul 1, articolul 3, articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1) literele A.a), B.a), B.c) si B.d), articolul 5 alineatul (1) literele c) si d), articolul 6 alineatul (1) litera b), litera c) liniuta a 2-a si litera d), articolul 8 si articolul 12, dupa sintagma “stat/stat membru al Uniunii Europene sau statul membru, dupa caz” se introduce textul: “sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei”.

    d) La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Auditorii financiari dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, pentru care exista protocol privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei incheiat cu organismul profesional din acel stat, vor respecta prevederile protocolului respectiv.

    (5) Auditorii financiari dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, pentru care nu exista protocol privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei incheiat cu organismul profesional din statul respectiv, vor respecta prevederile prezentei hotarari.”

    ART. II

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. III

    Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar.

    ART. IV

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close