Modificarea si completarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice

In M. Of. nr. 736 din 19 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2668/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 31 august 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ORDIN

privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice si de raportare a unor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat”

    2. La articolul 1, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (4) au obligatia raportarii lunare si trimestriale la Ministerul Finantelor Publice a indicatorilor economico-financiari prevazuti in anexele nr. 1 – 7, care fac parte integranta din prezentul ordin, in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de raportare, astfel:

    a) operatorii economici prevazuti in lista D mentionata la art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 5;

    b) operatorii economici prevazuti in lista D mentionata la art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial datele prevazute in anexa nr. 4;

    c) operatorii economici prevazuti in lista C mentionata la art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevazute in anexele nr. 6 si 7;

    d) operatorii economici prevazuti in listele A si B mentionate la art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial date preliminare conform anexelor nr. 6 si 7.

    ………………………………………………………………..

    (5) Ministerul Finantelor Publice poate modifica structura formularelor prevazute in anexele nr. 1 – 7 in cazul in care modificarile legislative si cerintele de date impun acest lucru.”

    3. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) Operatorii economici prevazuti in listele A si B care raporteaza date prevazute in anexele nr. 6 si 7 au obligatia transmiterii datelor definitive, astfel:

    a) pana la 25 mai a anului curent, pentru exercitiul financiar al anului precedent;

    b) pana la 25 august a anului curent, pentru semestrul I al anului curent.”

    4. La articolul 2, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) Listele operatorilor economici care raporteaza formularul S1001 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, astfel:

    – lista A: lista operatorilor economici care functioneaza la nivelul administratiei publice centrale;

    – lista B: lista operatorilor economici care functioneaza la nivelul administratiei publice locale;

    – lista C: lista operatorilor economici monitorizati lunar conform Acordului incheiat cu Fondul Monetar International;

    – lista D: lista operatorilor economici reclasificati in sectorul administratiei publice.

    (5) Explicatiile privind abaterile semnificative rezultate in urma aplicarii prezentului ordin vor fi trimise in format electronic la urmatoarele adrese de e-mail:

    a) pentru operatorii economici cuprinsi in lista A, la adresa de e-mail S1001.listaA@mfinante.gov.ro;

    b) pentru operatorii economici cuprinsi in lista B, la adresa de e-mail S1001.listaB@mfinante.gov.ro;

    c) pentru operatorii economici cuprinsi in lista C, la adresa de e-mail S1001.listaC@mfinante.gov.ro;

    d) pentru operatorii economici cuprinsi in lista D, la adresa de e-mail S1001.listaD@mfinante.gov.ro.”

    5. La articolul 2, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

    “(6) Operatorii economici care se regasesc in mai multe liste vor raporta datele de fiecare data, la termenele prevazute la art. 1, corespunzator anexelor respective.”

    6. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

    “(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a Municipiului Bucuresti urmaresc transmiterea datelor cuprinse in anexele nr. 6 si 7 pentru operatorii economici prevazuti in lista B si aplica prevederile art. 8^1 si 8^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    7. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 3^1

    Operatorii economici din subordinea autoritatilor publice centrale, precum si filialele acestora prezinta situatiile financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice, in vederea avizarii acestora din punctul de vedere al incadrarii in nivelul veniturilor si cheltuielilor cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul legal de depunere a acestora la organul fiscal in raza caruia sunt arondati.”

    8. Dupa anexa nr. 5 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 6 si 7, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. I si II care fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. II

    (1) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice, cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.152/2011 privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 415 din 14 iunie 2011.

    (3) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close