Decizia CEDO cu privire la Cererea nr. 128/04 introdusa de Gheorghe David si alte cereri impotriva Romaniei

In M. Of. nr. 720 din 12 octombrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului din 2011 cu privire la Cererea nr. 128/04 introdusa de Gheorghe David si alte cereri impotriva Romaniei.

Din cuprins:

EMITENT:      CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI – SECTIA A TREIA

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR.

 

(a se vedea anexa pentru alte cereri)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunita la 12 aprilie 2011 intr-o camera compusa din Jan Sikuta, presedinte, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, judecatori, si Marialena Tsirli, grefier adjunct de sectie,

avand in vedere cererile enumerate in anexa, depuse la 8 noiembrie 2003, 25 mai 2004, 5 mai 2005, 6 iunie 2006 si, respectiv, la 4 aprilie 2007,

luand in considerare declaratiile prezentate de guvernul parat solicitand Curtii sa radieze cererile de pe rol si eventualul raspuns al reclamantilor la acele declaratii,

dupa ce a deliberat in acest sens, pronunta urmatoarea decizie:

 

IN FAPT

 

Reclamantii sunt cetateni romani, cu exceptia reclamantului in Cauza nr. 27.079/07, care este cetatean german. Guvernul german nu si-a exercitat dreptul de a interveni in aceasta cauza (art. 36 & 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, denumita in continuare Conventia). Guvernul roman (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, Razvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Toate cererile privesc, in principal, durata procedurilor civile in care reclamantii au fost parati. Durata procedurilor variaza de la 5 ani si 3 luni pana la peste 9 ani, unele dintre ele fiind inca pe rolul instantelor nationale (cererile nr. 25.485/06 si 27.079/07).

 

CAPETE DE CERERE

 

1. Invocand art. 6 & 1 din Conventie, reclamantii s-au plans de durata procedurilor si de caracterul inechitabil al acestora cu privire la faptul ca instantele au apreciat gresit probele si au interpretat gresit prevederile legale aplicabile (toate cererile).

2. Reclamantii s-au plans, de asemenea, cu privire la incalcari aduse dreptului de proprietate in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 (toate cererile), tratament discriminatoriu aplicat tatalui reclamantului de catre autoritatile comuniste din Romania, in temeiul art. 9 considerat separat si coroborat cu art. 14 (Cererea nr. 27.079/07), si lipsa accesului la o cale de atac efectiva pentru stabilirea dreptului de proprietate in temeiul art. 13 (Cererea nr. 128/04).

 

IN DREPT

 

A. Plangeri in temeiul art. 6 & 1 privind durata procedurilor

Reclamantii s-au plans in legatura cu durata procedurilor civile in temeiul art. 6 & 1 din Conventie. Aceasta dispozitie prevede urmatoarele:

“Orice persoana are dreptul la judecarea […] intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta […], care va hotari […] asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil […]”

 

1. Declaratiile unilaterale ale Guvernului si pozitiile reclamantilor

Guvernul a propus Curtii posibilitatea solutionarii pe baza declaratiilor unilaterale a acestor cauze. Acesta a solicitat in continuare Curtii sa radieze de pe rol cererile in conformitate cu art. 37 din Conventie.

1. David impotriva Romaniei (Cererea nr. 128/04)

Cerere introdusa de Gheorghe David

Prin scrisoarea din 22 aprilie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterala, dupa cum urmeaza:

“Guvernul declara, prin aceasta declaratie unilaterala, ca admite ca procedurile nationale la care reclamantul a fost parte au fost excesiv de lungi. Guvernul este pregatit sa plateasca reclamantului, ca reparatie echitabila, suma de 1.200 EUR, suma pe care o considera rezonabila, avand in vedere jurisprudenta Curtii. Aceasta suma este destinata acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusa niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Aceasta suma se va plati in lei la rata aplicabila la data platii in contul personal al reclamantului, in termen de trei luni de la data notificarii deciziei, in conformitate cu articolul 37 & 1 din Conventie. In caz de neplata a acestei sume in termenul stabilit, Guvernul se obliga sa plateasca, de la expirarea termenului mentionat si pana la momentul platii, o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana in timpul acestei perioade, majorata cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicita Curtii sa constate ca examinarea prezentei cereri nu mai este justificata si sa radieze cererea de pe rol, in conformitate cu articolul 37 & 1 lit. c) din Conventie.”

2. Societatea Comerciala NH INTERNATIONAL SERVICE – S.R.L. impotriva Romaniei (Cererea nr. 35.612/04)

Cerere introdusa de Societatea Comerciala NH International Service – S.R.L., reprezentata in fata Curtii de domnul Paul Enache

Prin scrisoarea din 19 iulie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterala, dupa cum urmeaza:

“Guvernul declara, prin aceasta declaratie unilaterala, ca admite ca procedurile nationale la care reclamantul a fost parte au fost excesiv de lungi. Guvernul este pregatit sa plateasca reclamantului ca reparatie echitabila suma de 800 EUR, suma pe care o considera rezonabila, avand in vedere jurisprudenta Curtii. Aceasta suma este destinata acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusa niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Aceasta suma se va plati in lei la rata aplicabila la data platii in contul personal al reclamantului, in termen de trei luni de la data notificarii deciziei, in conformitate cu articolul 37 & 1 din Conventie. In caz de neplata a acestei sume in termenul stabilit, Guvernul se obliga sa plateasca, de la expirarea termenului mentionat si pana la momentul platii, o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana in timpul acestei perioade, majorata cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicita Curtii sa constate ca examinarea prezentei cereri nu mai este justificata si sa radieze cererea de pe rol, in conformitate cu articolul 37 & 1 lit. c) din Conventie.”

3. Mandru si Tarziu impotriva Romaniei (Cererea nr. 23.311/05)

Cerere introdusa de Mihai Mandru si Anisoara Tarziu, primul reclamant fiind reprezentat in fata Curtii de doamna Diana-Elena Dragomir, avocat in Bucuresti

Printr-o scrisoare din 29 septembrie 2009, Guvernul a transmis o declaratie unilaterala, dupa cum urmeaza:

“Guvernul declara, prin aceasta declaratie unilaterala, ca admite ca articolul 6 & 1 din Conventie a fost incalcat. Guvernul este pregatit sa plateasca partii reclamante, ca reparatie echitabila, suma de 1.500 EUR, suma pe care o considera rezonabila, avand in vedere jurisprudenta Curtii. Aceasta suma este destinata acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusa niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Aceasta suma se va plati in lei la rata aplicabila la data platii in contul personal al partii reclamante, in termen de trei luni de la data notificarii deciziei, in conformitate cu articolul 37 & 1 din Conventie. In caz de neplata a acestei sume in termenul stabilit, Guvernul se obliga sa plateasca, de la expirarea termenului mentionat si pana la momentul platii, o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana in timpul acestei perioade, majorata cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicita Curtii sa constate ca examinarea prezentei cereri nu mai este justificata si sa radieze cererea de pe rol, in conformitate cu articolul 37 & 1 lit. c) din Conventie.”

4. Apreotesei impotriva Romaniei (Cererea nr. 25.485/06)

Cerere introdusa de Ana si Valeriu Apreotesei, reprezentati in fata Curtii de Ioan Popa, avocat in Bacau

Prin scrisoarea din 8 septembrie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterala, dupa cum urmeaza:

“Guvernul declara, prin aceasta declaratie unilaterala, ca admite ca procedurile nationale la care partea reclamanta a fost parte au fost excesiv de lungi. Guvernul este pregatit sa plateasca partii reclamante, ca reparatie echitabila, suma de 1.700 EUR, suma pe care o considera rezonabila, avand in vedere jurisprudenta Curtii. Aceasta suma este destinata acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusa niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Aceasta suma se va plati in lei la rata aplicabila la data platii in contul personal al partii reclamante, in termen de trei luni de la data notificarii deciziei, in conformitate cu articolul 37 & 1 din Conventie. In caz de neplata a acestei sume in termenul stabilit, Guvernul se obliga sa plateasca, de la expirarea termenului mentionat si pana la momentul platii, o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana in timpul acestei perioade, majorata cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicita Curtii sa constate ca examinarea prezentei cereri nu mai este justificata si sa radieze cererea de pe rol, in conformitate cu articolul 37 & 1 lit. c) din Conventie.”

5. Rohrlich-Berger impotriva Romaniei (Cererea nr. 27.079/07)

Cerere introdusa de Nicoleta Patricia Rohrlich-Berger

Printr-o scrisoare din 11 octombrie 2010, Guvernul a transmis o declaratie unilaterala, dupa cum urmeaza:

“Guvernul declara, prin aceasta declaratie unilaterala, ca admite ca articolul 6 & 1 din Conventie a fost incalcat din cauza duratei excesive a procedurilor. Guvernul este pregatit sa plateasca reclamantului, ca reparatie echitabila, suma de 2.300 EUR, suma pe care o considera rezonabila, avand in vedere jurisprudenta Curtii. Aceasta suma este destinata acoperirii tuturor prejudiciilor si cheltuielilor si nu va fi supusa niciunor taxe care i s-ar putea aplica. Aceasta suma se va plati in lei la rata aplicabila la data platii in conturi personale ale partii reclamante, in termen de trei luni de la data notificarii deciziei, in conformitate cu articolul 37 & 1 din Conventie. In caz de neplata a acestei sume in termenul stabilit, Guvernul se obliga sa plateasca, de la expirarea termenului mentionat si pana la momentul platii, o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana in timpul acestei perioade, majorata cu trei puncte procentuale. Prin urmare, Guvernul solicita Curtii sa constate ca examinarea prezentei cereri nu mai este justificata si sa radieze cererea de pe rol, in conformitate cu articolul 37 & 1 lit. c) din Conventie.”

O parte dintre reclamanti si-au exprimat nemultumirea cu privire la cuantumul sumelor mentionate de Guvern in declaratiile unilaterale, iar altii nu au transmis niciun comentariu in acest sens.

 

2. Motivarea Curtii

Curtea reaminteste ca art. 37 din Conventie prevede ca, in orice stadiu al procedurii, poate decide scoaterea unei cereri de pe rol in cazul in care circumstantele impun aplicarea lit. a), b) sau c) ale paragrafului 1 al art. 37 & 1 lit. c), care permite Curtii sa scoata o cauza de pe rol, daca:

“din orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinarii cererii nu se mai justifica”.

Curtea reaminteste, de asemenea, ca in anumite circumstante poate sa radieze o cerere in temeiul art. 37 & 1 lit. c) pe baza unei declaratii unilaterale a guvernului parat, chiar daca reclamantii doresc ca examinarea cauzei sa continue.

In acest scop, Curtea va examina atent declaratiile, avand in vedere principiile care reies din jurisprudenta sa, in special Hotararea Tahsin Acar [Tahsin Acar impotriva Turciei, (GC), nr. 26.307/95, pct. 75 – 77, CEDO 2003-VI].

Curtea si-a stabilit intr-un numar de cauze, inclusiv in cele impotriva Romaniei, practica cu privire la plangerile in legatura cu incalcarea dreptului de acces la o instanta intr-un termen rezonabil (Abramiuc impotriva Romaniei, nr. 37.411/02, pct. 103 – 109, 24 februarie 2009).

Tinand seama de natura celor recunoscute in declaratiile Guvernului, precum si de sumele compensatorii propuse – care sunt in concordanta cu sumele acordate in cazuri similare – Curtea considera ca nu se mai justifica continuarea examinarii cererilor [art. 37 & 1 lit. c)].

Mai mult, avand in vedere consideratiile de mai sus si, in special, jurisprudenta clara si extinsa pe aceasta tema, Curtea este convinsa ca respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite in Conventie si in protocoalele aditionale, nu necesita continuarea examinarii plangerilor cu privire la durata procedurilor (art. 37 & 1 in fine).

In consecinta, aceste cauze, in raport cu capetele de cerere privind durata procedurilor interne, trebuie sa fie radiate de pe rol.

 

B. Alte capete de cerere

Facand referire la art. 6 & 1, 9, 13 si 14 din Conventie, precum si la art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantii s-au plans si de alte aspecte legate de procedurile de mai sus.

Avand in vedere toate materialele de care dispune si in masura in care aceste plangeri intra in sfera sa de competenta, Curtea considera ca nu exista niciun indiciu al vreunei incalcari a drepturilor si a libertatilor stabilite in aceste dispozitii. Rezulta ca aceste capete de cerere trebuie respinse in temeiul art. 35 & 1, 3 si 4 din Conventie.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

In unanimitate,

CURTEA

 

ia act de prevederile declaratiilor Guvernului parat in temeiul art. 6 & 1 din Conventie cu privire la durata procedurilor si de modalitatile de asigurare a respectarii angajamentelor la care se face referire in acestea,

hotaraste sa radieze cererile de pe rol in masura in care au legatura cu plangerea de mai sus, in conformitate cu art. 37 & 1 lit. c) din Conventie,

declara inadmisibile celelalte capete de cerere.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close