Decizia civila nr. 3046/2011 a CA Cluj

In M. Of. nr. 721 din 13 octombrie 2011 a fost publicata Decizia civila nr. 3046/2011 a Curtii de Apel Cluj – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal.

Din cuprins:

S-a luat in examinare recursul declarat de paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca impotriva Sentintei civile nr. 4.430 din data de 17 decembrie 2010 pronuntata de Tribunalul Cluj, in Dosarul nr. 3.260/117/2010, in contradictoriu cu reclamantele Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe”, Lupu Ana si Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor, avand ca obiect – anulare act administrativ.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta intimata Lupu Ana, personal, intimata Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe” prin avocat Lupu Ana, care depune Imputernicire avocatiala nr. CJ/042043/B/2011 si intimata Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor prin avocat Cleja Roxana Iuliana, care depune Imputernicire avocatiala nr. CJ/032904/B/2011 din 2 septembrie 2011, lipsind recurentul.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei urmatoarele:

Procedura de citare este legal indeplinita.

Cauza se afla la primul termen de judecata, recurs.

Recursul declarat este legal timbrat, cu taxa judiciara de timbru in valoare de 2 lei, achitata cu Ordinul de plata nr. 1.116 din data de 26.07.2011, aflata la fila 10 din dosar si timbru judiciar de 0,15 lei.

Prin Serviciul registratura, la data de 2 septembrie 2011 intimata Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor a depus la dosarul cauzei intampinare, in 3 exemplare.

Curtea, din oficiu, in temeiul art. 159^1 alin. (4) din Codul de procedura civila, raportat la art. 21 din Constitutie, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 si al art. 3 pct. 3 din Codul de procedura civila, constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina.

Intimata Lupu Ana, in nume propriu si ca reprezentant al intimatei Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe”, depune la dosar concluzii scrise, iar reprezentanta intimatei Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor depune copia chitantei si a facturii reprezentand onorariul avocatial.

Nemaifiind exceptii de invocat si cereri de formulat, instanta acorda cuvantul asupra recursului.

Intimata Lupu Ana, in nume propriu si ca reprezentant conventional al intimatei Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe”, solicita respingerea recursului declarat de reclamantul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca ca nefondat, cu consecinta mentinerii sentintei civile recurate ca legala si temeinica, criticile formulate de recurent fiind nefondate, in opinia acesteia consiliul local, in temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 “are initiativa si hotaraste in toate problemele de interes local”, dar omite cu rea-credinta exceptia prevazuta de acelasi articol de lege, si anume “Consiliul local nu poate hotari in acele probleme care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale”. Totodata arata ca instanta de fond in mod corect a analizat legalitatea hotararii din prisma art. 36 din Legea nr. 215/2001, care constituie cadrul general al atributiilor pe care le poate exercita consiliul local.

Reprezentanta intimatei Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe” sustine ca prin Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare, se recunoaste persoanelor fizice si persoanelor juridice dreptul de a detine animale, insa fara a se restrictiona numarul acestora, atat timp cat sunt respectate normele de igiena, si totodata se prevede care sunt obligatiile detinatorilor de animale. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor este autoritatea centrala care potrivit legii are atributii pe linia protectiei animalelor, iar prin Ordinul nr. 31/31.03.2008, emis de aceasta autoritate, nu se restrictioneaza numarul animalelor detinute de o persoana atat timp cat se respecta anumite obligatii. In situatia in care, in urma controlului efectuat de echipe mixte de control formate din reprezentanti ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai Ministerului Administratiei si Internelor, se constata ca detinatorul de animale incalca prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, faptele constituie contraventie si trebuie sanctionate ca atare. Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a inteles sa adopte Hotararea Consiliului Local nr. 89/9.03.2010 in scopul asigurarii confortului, ordinii, curateniei si linistii populatiei, apoi asigurarea conditiilor privind bunastarea animalelor. Un alt motiv invocat pentru adoptarea hotararii a carei anulare s-a solicitat mentioneaza ca de-a lungul timpului inspectorii din cadrul Serviciului control protectia mediului au constatat lipsuri in legislatia privind cresterea si intretinerea animalelor, cum ar fi cresterea unui numar mare de animale in locuinta proprie, fapt ce deranjeaza vecinii prin zgomot, miros etc. Fata de aceste motive care au fundamentat hotararea consiliului local, reprezentanta intimatelor arata ca lipsurile constatate in legislatia privind protectia animalelor nu se pot suplini prin hotarare data de consiliul local, iar sesizarile si reclamatiile cetatenilor deranjati de detinatorii de animate sau nerespectarea de catre detinatorii de animale a conditiilor de igiena nu se pot solutiona prin emiterea unui act administrativ normativ.

Pentru considerentele expuse intimata Lupu Ana, in nume propriu si ca reprezentant conventional al intimatei Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe”, solicita respingerea recursului si mentinerea hotararii instantei de fond, fara cheltuieli judiciare.

Reprezentanta intimatei Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor sustine pozitia procesuala a celorlalte intimate solicitand respingerea recursului formulat de reclamantul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca si mentinerea hotararii pronuntate de prima instanta ca legala si temeinica, apreciind ca Hotararea Consiliului Local nr. 89/2010 a fost adoptata cu incalcarea competentelor consiliului local, raportat la faptul ca art. 8 din Legea nr. 205/2004 desemneaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca autoritate competenta sa reglementeze in domeniul protectiei animalelor. In continuare critica hotararea adoptata de reclamant intrucat dispozitiile art. 1 limiteaza numarul de animale detinut de o persoana fizica sau juridica chiar si pe terenurile particulare la un numar de 5 capete, iar potrivit art. 2 se interzice cresterea cainilor si pisicilor in locuintele colective, permitandu-se ca numarul acestora sa fie mai mare de doi numai cu aprobarea asociatiei de proprietari. Raportat la continutul celor doua articole din Hotararea Consiliului Local nr. 89/2010, se poate concluziona ca o persoana care locuieste la casa nu poate detine mai mult de 5 capete, in timp ce o persoana care locuieste la bloc si care are acordul asociatiei de locatari poate creste mai mult de cinci capete.

Sustine reprezentanta intimatei Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor ca in situatia in care Hotararea Consiliului Local nr. 89/2010 va ramane in vigoare, pentru a nu incalca legea, detinatorii de animale, care detin un numar mai mare de animale decat cel prevazut de norma atacata, vor fi nevoite fie sa le abandoneze, fie sa le ucida, fapte care constituie infractiuni.

Pentru motivele expuse solicita respingerea recursului declarat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca si mentinerea hotararii instantei de fond, cu cheltuieli judiciare, conform chitantei si facturii depuse la dosar.

Curtea, raportat la concluziile partilor prezente si actele dosarului, retine cauza in pronuntare.

 

CURTEA

Prin Sentinta civila nr. 4.430 din 17 decembrie 2010, pronuntata de Tribunalul Cluj in Dosarul nr. 3.260/117/2010, s-a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamantele Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe”, Lupu Ana, Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

S-a anulat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 89/2010.

A fost obligat paratul la plata catre reclamanta Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor a sumei de 2.384 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 10 mai 2010 cu nr. 3.260/117/2010, reclamanta Asociatia pentru Protectia Animalelor “Arca lui Noe” a solicitat anularea, precum si suspendarea executarii Hotararii Consiliului Local nr. 89/2010 ca act administrativ nelegal, emis cu exces de putere.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca atunci cand initiaza hotarari in probleme de interes local, consiliul local are dreptul sa aprecieze masurile pe care le ia, dar numai in conditiile legii, cu stricta aplicare si executare a legii si nicidecum masurile luate prin hotararea consiliului local nu pot incalca prevederile legii si nu pot adauga la lege.

Mai departe, reclamanta a prezentat pe scurt prevederile actului contestat, apoi a detaliat prevederile legale pe care le-a considerat relevante, insistand asupra faptului ca legea nu restrange numarul de animale detinute de o persoana, cu respectarea anumitor conditii. De asemenea, reclamanta a mai argumentat de ce, in opinia sa, tocmai o asemenea reglementare ar crea situatii in care animalele ar fi abandonate, iar detinatorii obligati sa comita infractiunile prevazute de Legea nr. 205/2004.

In concluzie, reclamanta a considerat ca prin emiterea acestei hotarari, consiliul local a actionat cu incalcarea competentei, iar instanta de judecata este singura abilitata sa constate, in concret, daca un detinator de animale deranjeaza sau incalca dreptul de proprietate al altor persoane.

In drept, reclamanta a invocat actele normative prevazute in preambulul Hotararii Consiliului Local nr. 89/2010, precum si in Constitutia Romaniei.

In probatiune, reclamanta a depus dovada indeplinirii procedurii prealabile, actul contestat, referatul ce a stat la baza emiterii acestuia.

Cereri de chemare in judecata similare si intemeiate in esenta pe acelasi argumente au formulat si reclamantele Lupu Ana si Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor in dosarele nr. 3.262/117/2010 si nr. 3.270/117/2010, iar instanta a dispus conexarea acestora la prezenta cauza, pentru o solutionare unitara.

Paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de anulare a Hotararii Consiliului Local nr. 89/2010, aratand, in esenta, ca a fost emisa in temeiul art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si avand in vedere confortul, ordinea, curatenia si linistea populatiei cu respectarea exigentelor minimale privind suprafetele necesare persoanelor, conform prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 si ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 536/1997, asigurarea conditiilor necesare pentru sanatatea si bunastarea animalelor de companie, prevederile art. 4 din Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, asigurarea conditiilor minime de spatiu, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001.

Paratul a mai aratat ca prin actul contestat nu exclude posibilitatea cresterii unui numar mai mare de animale de companie in locuinte colective atat timp cat nu se deranjeaza vecinatatile, de aceea cresterea unui numar mai mare de animale de companie in apartamente s-a lasat la latitudinea asociatiei de proprietari. De asemenea, paratul a prezentat o serie de cazuri particulare de genul carora s-a dorit a fi prevenite si solutionate prin reglementarea in speta.

Paratul a depus in probatiune actele ce au stat la baza emiterii Hotararii Consiliului Local nr. 89/2010.

In cursul judecarii cauzei, s-a renuntat la capatul de cerere avand ca obiect suspendarea executarii Hotararii Consiliului Local nr. 89/2010.

Analizand materialul probator aflat la dosarul cauzei, precum si sustinerile partilor si dispozitiile legale relevante, instanta a retinut urmatoarele:

Prin Hotararea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 89/09.03.2010, autoritatea publica locala a modificat si completat Hotararea Consiliului Local nr. 330/1998 astfel: s-a interzis cresterea anumitor animale domestice si a pasarilor de curte pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu anumite exceptii expres prevazute; s-a interzis cresterea animalelor in locuintele comune, cu exceptia cainilor si pisicilor, dar nu mai mult de cate doua exemplare, in anumite conditii, inclusiv cu aprobarea asociatiei de proprietari. Incalcarea dispozitiilor acestei hotarari a consiliului local a fost considerata contraventie sanctionabila cu amenda.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, in formula introductiva a acestui act administrativ normativ au fost mentionate autoritatea emitenta, denumirea generica a actului, precum si temeiurile juridice pe baza si in executarea carora actul a fost emis, respectiv art. 36, art. 39 alin. 1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, Legea nr. 205/2004, Legea nr. 60/2004, Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. Acest text legal trebuie coroborat cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, care prevede ca actele normative date in executarea legilor, ordonantelor sau a hotararilor Guvernului se emit in limitele si potrivit normelor care le ordona.

Ceea ce a analizat instanta in cele ce urmeaza este legalitatea adoptarii acestei hotarari de consiliu local raportat la dispozitiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (“Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale”), precum si la cele ale art. 36 alin. (2) – (9), care constituie cadrul general al atributiilor pe care le poate exercita consiliul local. Aceasta analiza s-a facut inclusiv prin raportare la principiul general aplicabil in materia dreptului public, conform caruia o autoritate publica nu are dreptul sa intreprinda nicio actiune ce nu ii este in mod expres permisa, nefiind aplicabil principiul din sfera dreptului privat conform caruia “tot ce nu este interzis este permis”. Autoritatile publice administrative nu pot actiona decat in temeiul si in vederea executarii legii si nu pot exercita decat acele atributii care sunt in mod expres date in sarcina lor prin Constitutie sau prin lege.

Instanta a observat ca niciuna din atributiile expuse pe larg in alin. (3) – (8) nu se refera la posibilitatea consiliului local de a hotari interzicerea cresterii animalelor, limitarea numarului acestora, limitarea teritoriului in care pot fi detinute sau stabilirea conditiilor de detinere, cum este cazul in speta.

Mai departe, instanta a constatat ca aceasta atributie nu se incadreaza nici in alin. (9) al art. 36, respectiv nu este conferita consiliului local printr-o lege, alta decat Legea nr. 215/2001.

Dimpotriva, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 205/2004, conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ca unica autoritate cu atributii in acest domeniu. Ulterior, in aplicarea Legii nr. 205/2004, a fost emis Ordinul nr. 31/31.03.2008 prin care au fost aprobate normele metodologice si care la art. 4 prevede expres ca numarul de animale, cu exceptia animalelor salbatice, detinut de o persoana fizica sau juridica, nu este restrictionat, cu conditia respectarii normelor de sanatate, protectie si bunastare a acestora, prevazute de legislatia in vigoare.

De asemenea, un intreg capitol al normelor (cap. III “Protectia si bunastarea animalelor de companie”) detaliaza diverse aspecte referitoare la detinerea animalelor, facand explicit trimitere inclusiv la prevederile Legii nr. 60/2004 prin care s-a ratificat Conventia europeana pentru protectia animalelor de companie. Verificarea respectarii legislatiei relevante se realizeaza, potrivit Legii nr. 205/2004, de catre echipe mixte de control formate din persoane imputernicite potrivit atributiilor de serviciu din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si din cadrul unitatilor aflate in subordinea acestora.

Fata de aceste dispozitii legale care exclud competentele consiliului local in domeniu nu pot fi retinute argumentele paratului conform carora masura s-a impus ca urmare a constatarii unor lipsuri ale legislatiei (chiar si in aceasta ipoteza consiliul local nu avea dreptul de a “completa” legislatia), precum si ca urmare a numeroaselor sesizari ale cetatenilor (aspect de oportunitate care nu se mai impune a fi analizat). De asemenea, invocarea unor texte legale care se refera la competente ale consiliului local vizand dreptul la un mediu sanatos, suprafetele necesare persoanelor sau ocrotirea vietii private nu are relevanta, aceste eventuale atributii fiind necesar a fi exercitate fara a se aduce atingere unor alte dispozitii legale.

Se mai impune a observa ca motivele de oportunitate (cazurile particulare) invocate de parat sunt chestiuni a caror solutionare se putea face fara a se recurge la emiterea unui astfel de act administrativ normativ, prin simpla indeplinire a atributiilor pe care legea le prevede in sarcina organelor competente.

Reiterand principiul de drept public conform caruia orice autoritate publica nu poate actiona decat in limitele competentelor stabilite expres de lege, instanta a constatat ca nu exista niciun act normativ care sa confere consiliului local atributia de a stabili conditiile in care animalele domestice sau de companie pot fi detinute, astfel ca, in speta, paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a actionat in afara atributiilor ce ii revin conform legii, si nu in exercitarea acestora, motiv pentru care instanta a apreciat ca hotararea in litigiu a fost adoptata cu incalcarea legii si a fost anulata.

In temeiul art. 274 din Codul de procedura civila, paratul a fost obligat la plata catre reclamanta Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor a sumei de 2.384 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, constand in onorariul achitat avocatului care a reprezentat partea (1.190 lei + 1.190 lei), precum si taxa judiciara de timbru achitata de aceasta reclamanta in Dosarul nr. 3.270/117/2010 – 4 lei.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei atacate in speta, in sensul respingerii in intregime a actiunii formulate de catre reclamante.

In motivare s-a aratat ca:

In ceea ce priveste nelegalitatea actului administrativ – Hotararea Consiliului Local nr. 89/2010, invocata de catre instanta fondului, raportat la incalcarea limitelor competentelor Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, considera ca in mod eronat instanta o retine astfel, intelegand in acest sens sa se prevaleze de prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare. Astfel, art. 36 din aceasta lege prevede faptul ca acesta “are initiativa si hotaraste in toate problemele de interes local …”.

Contrar celor retinute de catre instanta de judecata, art. 8 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor se refera la “conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor”, si nu la numarul animalelor care pot fi detinute. Acest articol prevede: “(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor reprezinta autoritatea nationala in domeniul protectiei animalelor. (2) Conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.” Ca atare, intr-adevar, autoritatea in materie este institutia mai sus mentionata, insa, prin adoptarea acestei hotarari a consiliului local, nu se incalca sub nicio forma aceasta autoritate in domeniu, iar restrictionarea numarului de capete detinute de catre persoanele fizice sau juridice in locuintele colective, prin actul administrativ emis de catre institutia parata, nu incalca de asemenea prevederile articolului enuntat, care se refera strict la conditiile de detinere si intretinere a animalelor, nu si la numarul acestora.

Mai mult decat atat, si hotararea consiliului local atacata in cauza reitereaza obligatiile detinatorilor de animale referitoare la normele generale de curatenie, igiena si intretinere ale acestora.

Apoi, reitereaza, in virtutea reglementarilor legale, prevazute de Legea nr. 215/2001, consiliul local este autorizat sa exercite atributii menite sa vegheze la interesul comunitatii locale (a se vedea art. 36 din aceasta lege).

In acest sens reitereaza ratiunea si necesitatea adoptarii acestui act administrativ, care a fost tocmai “de interes local”, vizand dreptul cetatenilor municipiului la un mediu sanatos, astfel cum este acesta prevazut de art. 35 din Constitutia Romaniei, precum si sanatatea si bunastarea animalelor de companie.

In concret, la elaborarea Hotararii Consiliului Local nr. 89/2010 s-au avut in vedere urmatoarele:

– confortul, ordinea, curatenia si linistea populatiei cu respectarea exigentelor minimale privind suprafetele necesare persoanelor, conform prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, actualizata, si ale Ordinului ministrului sanatatii nr. 536/1997, actualizat, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, care prevad o suprafata utila de 37 mp – pentru 1 persoana, 52 mp – 2 persoane, 68 mp – 3 persoane, 76 mp – 4 persoane, 91 mp – 5 persoane, 97 mp – 6 persoane, 111 mp – 7 persoane, 114 mp – 8 persoane;

– asigurarea conditiilor necesare pentru sanatatea si bunastarea animalelor de companie, in functie de specie si rasa, dupa cum urmeaza: cantitate suficienta de hrana si apa, adapost corespunzator, posibilitate de miscare suficienta, ingrijire si atentie, asa cum prevede art. 5 pct. 1 din Legea nr. 205/2004, actualizata, privind protectia animalelor;

– prevederile art. 4 din Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003, respectiv art. 4: “Orice persoana care detine un animal de companie sau care are grija de un animal de companie trebuie sa fie responsabila de sanatatea si bunastarea acestuia; orice persoana care detine un animal de companie sau care se ocupa de acesta trebuie sa-i asigure toate conditiile, ingrijirile si atentia, tinand cont de nevoile etologice, in functie de specie si rasa, si in special trebuie: a) sa ii asigure, in cantitate suficienta, hrana si apa; b) sa ii asigure posibilitatea de miscare; c) sa ia masurile necesare pentru a nu lasa animalele sa devina libere.”

Un animal nu poate fi detinut ca animal de companie, daca conditiile enumerate nu sunt indeplinite sau conditiile sunt indeplinite, dar animalul nu se poate adapta in captivitate.

– asigurarea conditiilor minime de spatiu, respectiv 1,9 mp pentru animalele cu talie mare si mijlocie si 1,10 mp pentru cele mici, este prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001, actualizata.

In alta ordine de idei invedereaza instantei faptul ca Hotararea Consiliului Local nr. 89/2010 nu exclude posibilitatea cresterii unui numar mai mare de animale de companie in locuinte colective, atat timp cat nu se deranjeaza vecinatatile. Asociatiile de proprietari, prin adunarea generala a proprietarilor, au atributia de a adopta hotarari referitoare la buna functionare a acestora, conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. De aceea, cresterea unui numar mai mare de animale de companie in apartamente s-a lasat la latitudinea asociatiei de proprietari.

De asemenea, unul dintre obiectivele urmarite prin limitarea cresterii numarului de animale de companie este de a se preveni si solutiona situatiile reclamate de genul celor intalnite pe Str. Trotusului (50 de caini), Viile Nadasel nr. 29 (60 de caini), str. Dragalina nr. 2 (multe pisici), str. Traian nr. 77 – 79 (16 pisici), Str. Plopilor nr. 6 (10 pisici), Str. Somesului nr. 16 (7 – 8 caini), Str. Lunii nr. 8 (20 de caini), str. M. Veliciu nr. 42 (50 de pisici), Str. Oasului nr. 1 – 3 (numar mare de caini), str. P. Sandor (25 de caini) etc., pentru care a depus acte justificative.

Avand in vedere cele mentionate mai sus si faptul ca, asa cum a mai aratat, fiecare cetatean are dreptul la un mediu sanatos, conform art. 35 din Constitutia Romaniei, si ca autoritatea publica are rolul de a ocroti viata intima, familiala si privata, si intelegand sa invoce si prevederile art. 26 alin. (2), conform carora: “persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri”. Asadar, in opinia paratului nelegalitatea actului administrativ atacat, astfel cum a fost retinuta de catre instanta de fond, nu poate fi luata in considerare, nefiind incalcate normele invocate.

Avand in vedere toate considerentele mai sus aratate, solicita instantei de judecata admiterea recursului, modificarea sentintei recurate in cauza, in sensul respingerii actiunii formulate de catre reclamante, ca fiind nefondata, corelativ cu mentinerea ca legala a Hotararii Consiliului Local nr. 89/2010.

Deliberand asupra recursului, Curtea constata urmatoarele:

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 89/2010, autoritatea publica locala a modificat si completat Hotararea Consiliului Local nr. 330/1998 astfel: s-a interzis cresterea anumitor animale domestice si a pasarilor de curte pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu anumite exceptii expres prevazute; s-a interzis cresterea animalelor in locuintele comune, cu exceptia cainilor si pisicilor, dar nu mai mult de cate doua exemplare, in anumite conditii, inclusiv cu aprobarea asociatiei de proprietari. Incalcarea dispozitiilor acestei hotarari a consiliului local a fost considerata contraventie sanctionabila cu amenda.

Reclamantele din cele 3 dosare care au fost conexate la fond au cerut instantei anularea acestui act normativ, in principal pe considerentul ca autoritatea deliberativa locala si-a depasit competentele conferite de lege, reglementand intr-un domeniu care este sustras ariei sale de interventie.

Tribunalul a achiesat acestei pozitii, admitand actiunea si dispunand anularea actului atacat, retinand ca, in emiterea lui, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a actionat in afara atributiilor ce ii revin, si nu in exercitarea acestora, de asemenea ca “motivele de oportunitate” invocate de catre institutia parata in motivarea adoptarii hotararii consiliului local atacat in cauza sunt chestiuni a caror solutionare se putea face fara adoptarea acesteia, prin simpla indeplinire a atributiilor pe care legea le prevede in sarcina organelor competente. Se mai arata ca “conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor” se stabilesc prin Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ca unica autoritate cu atributii in acest domeniu, si ca atare sunt excluse competentele Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca in domeniu.

Prima critica din recursul declarat de catre parat este legata de modul in care prima instanta a interpretat si aplicat prevederile art. 8 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, care, in opinia recurentei, se refera la “conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor”, si nu la numarul animalelor care pot fi detinute.

Curtea constata insa ca o astfel de modalitate de abordare este neavenita, in conditiile in care acest articol prevede: “(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor reprezinta autoritatea nationala in domeniul protectiei animalelor. (2) Conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

Instanta apreciaza ca notiunea de “numar al animalelor detinute” face parte din sfera notiunii de “conditii de detinere”, neexistand suport legal pentru sustinerile din recurs. Mai mult decat atat, la art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, aprobate prin Ordinul comun nr. 523/2008 al ministrului internelor si reformei administrative si al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se prevede ca: “Numarul de animale, cu exceptia animalelor salbatice, detinut de o persoana fizica sau juridica nu este restrictionat, cu conditia respectarii normelor de sanatate, protectie si bunastare a acestora, prevazute de legislatia in vigoare”.

In continuare, recurentul sustine ca hotararea anulata nu ar fi fost data cu incalcarea atributiilor sale, intrucat art. 36 din Legea nr. 215/2001 i-ar permite sa hotarasca “in toate problemele de interes local”, iar numarul de animale detinute este o problema de interes local.

Intimata arata insa in cuprinsul intampinarii, in mod pertinent, ca recurentul citeaza trunchiat textul legal sus-amintit, text care, in realitate, prevede la alin. (1): “Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale”.

Asa fiind, legiuitorul interzice deliberativului local sa intervina in atributiile unei alte autoritati, centrale in acest caz, date fiind prevederile mai sus citate ale art. 8 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor.

Recurentul mai sustine ca normele atacate ar reitera in fapt prevederile legale in vigoare, insa Curtea constata ca prin actiunea introductiva au fost expuse pe larg motivele pentru care s-a apreciat ca aceasta hotarare adauga la lege, facand referire la numarul de animale si la vecinatatile locului unde este amplasata resedinta detinatorului de animale, incalcand astfel atat prin spiritul, cat si prin litera sa, mai multe prevederi legale nationale si chiar comunitare: Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, aprobate prin Ordinul nr. 523/2008 al ministrului internelor si reformei administrative, Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie, Declaratia Universala a Drepturilor Animalelor proclamata la Paris in 15 octombrie 1978 la sediul UNESCO, Ordinul nr. 536/1997 al ministrului sanatatii, Constitutia Romaniei, Protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa.

Corecte sunt si apararile din intampinare conform carora, desi scopul in care a fost adoptata hotararea atacata este unul laudabil, el constand in protejarea atat a populatiei, cat si a animalelor, modalitatea de a pune in aplicare aceasta intentie contravine atat intereselor populatiei, cat si protectiei animalelor, intrucat:

Din economia Legii nr. 205/2004 se desprinde ideea ca animalul este un bun suspus aproprierii de catre persoanele fizice sau juridice, constituind obiectul dreptului de proprietate, fiind deci evaluabil in bani. Constitutia Romaniei, precum si Protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, la care statul nostru este parte, garanteaza dreptul la proprietate si liberul exercitiu al acestuia, neputand fi deci ingradit in mod arbitrar si fara o justificare rezonabila.

Totodata, se arata ca nu trebuie sa se generalizeze pornind de la cazuri particulare si ca, in cazurile izolate in care se incalca Legea privind protectia animalelor, trebuie sa se intervina punctual numai in baza legislatiei nationale in vigoare.

Recurentul sustine ca nu exclude posibilitatea cresterii unui numar mai mare de animale de companie in locuintele colective, atat timp cat exista acordul asociatiei de proprietari. Desi aceste aparari ar putea parea, la prima vedere, ca fiind intemeiate, nu este mai putin adevarat ca necesitatea obtinerii acordului asociatiei de proprietari nu face decat sa lase loc subiectivismului, putand genera abuzuri si conflicte in cadrul comunitatii, pe fondul discriminarii persoanelor care iubesc animalele.

In plus, la art. 2 al hotararii atacate se interzice cresterea cainilor si pisicilor in locuintele colective, permitand ca numarul acestora sa fie mai mare de doua numai cu aprobarea asociatiei de proprietari, insa in acest mod se poate ajunge la situatii absurde, cum ar fi:

– o persoana care locuieste la casa (situatie reglementata de art. 1) sa nu poata detine mai mult de 5 pisici, in timp ce o persoana care locuieste la bloc (situatie reglementata de art. 2) si care are acordul asociatiei de locatari sa poata creste mai mult de 5 pisici; sau

– o persoana sa fie sanctionata in temeiul acestei hotarari intrucat detine in apartamentul sau (locuinta colectiva reglementata de art. 2 din hotararea atacata) o reptila sau o broasca testoasa ori un hamster sau chiar niste pesti de acvariu.

Prin urmare, acest text normativ interzice cresterea oricaror animale domestice in locuintele colective (inclusiv pesti de acvariu, broaste testoase, hamsteri), exceptie facand doar cainii si pisicile, al caror numar insa este limitat de existenta acordului asociatiei de proprietari.

Nu sunt de neglijat nici efectele pe care le-ar putea produce actul atacat, din perspectiva faptului ca, pentru a nu incalca legea, persoanele care detin in proprietate un numar mai mare de animale decat cel prevazut de norma atacata se vor vedea nevoite fie sa le abandoneze, fie sa le ucida, fapte care constituie infractiuni prevazute si pedepsite de Legea nr. 205/2004.

Drept urmare, Curtea achieseaza sustinerilor conform carora prevederile Legii nr. 205/2004 pentru protectia animalelor sunt suficiente pentru a crea parghiile necesare interventiilor in cazul in care se savarsesc abuzuri cum sunt cele enumerate de recurent; ceea ce lipseste insa – si nu se poate suplini prin hotararea atacata, care actioneaza asupra efectelor si nu asupra cauzelor – este aplicarea corecta si prompta a legii.

In consecinta, recursul declarat va fi respins, in baza prevederilor art. 312 din Codul de procedura civila, art. 20 din Legea nr. 554/2004, sentinta atacata fiind mentinuta, constatandu-se ca nu a fost combatut in mod pertinent argumentul principal de nelegalitate, constand in incalcarea principiului de drept public conform caruia orice autoritate publica nu poate actiona decat in limitele competentelor stabilite expres de lege.

Totodata, se va dispune efectuarea publicitatii in conformitate cu art. 23 din Legea nr. 554/2004 iar recurentul va fi obligat sa plateasca intimatei Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor suma de 1.240 lei, cheltuieli de judecata in recurs, constand in onorariu avocatial, in baza prevederilor art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca impotriva Sentintei civile nr. 4.430 din 17 decembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 3.260/117/2010 al Tribunalului Cluj, pe care o mentine in intregime.

Dispune efectuarea publicitatii in conformitate cu art. 23 din Legea nr. 554/2004.

Obliga recurentul sa plateasca intimatei Federatia Romana pentru Protectia si Controlul Animalelor suma de 1.240 lei, cheltuieli de judecata in recurs.

Decizia este irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica din data de 7 septembrie 2011.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close