Modificarea si completarea Regulamentului BNR si al CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

In M. Of. nr. 792 din 8 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul comun al Bancii Nationale a Romaniei si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/83/2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL Nr. 19/12/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

ART. I

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) in ceea ce priveste portofoliul de tranzactionare, pentru riscul de pozitie si riscul de credit al contrapartidei, cerintele de capital determinate potrivit Regulamentului BNR – CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) pentru riscul valutar, riscul de decontare si riscul de marfa aferente intregii activitati, cerintele de capital determinate potrivit Regulamentului BNR – CNVM nr. 22/27/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

2. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se completeaza dupa cum urmeaza:

“, precum si dispozitiile art. 1 pct. 8 din Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2010.”

ART. II

Prezentul regulament intra in vigoare la data de 31 decembrie 2011.

 

*

 

Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 8 din Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2010.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close