RIL admis. Decizia ICCJ nr. 23/2011

In M. Of. nr. 791 din 8 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia nr. 23/2011 a ICCJ – Completul competent sa judece recursul in interesul legii.

Din cuprins:

Completul competent sa judece recursul in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 26/2011 este legal constituit, conform dispozitiilor art. 330^6 alin. 1 si 8 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 27^2 alin. 2 lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta completului este prezidata de doamna judecator Rodica Aida Popa, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, procuror sef adjunct al Sectiei judiciare – Serviciul judiciar civil.

La sedinta de judecata participa doamna Niculina Vrancut, magistrat-asistent in cadrul Sectiilor Unite, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 si art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la dispozitiile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate in administrarea institutiilor prevazute de art. 9 alin. (1) si art. 9 alin. (1^1) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, prin hotarari ale comisiilor judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente in favoarea fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, formuland concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.

 

INALTA CURTE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

 

1. Problema de drept ce a generat practica neunitara

Prin sesizarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 1.209/C/5315/III-5/2010, inregistrata la Inalta Curte de Casatie si Justitie la 23 august 2011, s-a invederat existenta unei jurisprudente neunitare in legatura cu problema interpretarii si aplicarii dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la dispozitiile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, referitor la trecerea terenurilor aflate in administrarea institutiilor prevazute la art. 9 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, prin hotarari ale comisiilor judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente in favoarea fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.

 

2. Examenul jurisprudential

Problema de drept ce a condus la punctul de vedere neunitar a fost determinata de faptul ca instantele de judecata investite prin plangerile formulate de institutiile prevazute de art. 9 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 1/2000 au statuat diferit asupra legalitatii hotararilor adoptate de comisiile judetene de fond funciar prin care terenuri aflate in perimetrul statiunilor, institutiilor si centrelor de cercetare ori al unitatilor de invatamant de profil agricol sau silvic au fost trecute din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru a fi puse la dispozitia comisiilor locale, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, respectiv asupra hotararilor prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pe vechile amplasamente in favoarea fostilor proprietari, in cadrul acestor perimetre.

In analiza legalitatii hotararilor comisiilor judetene de fond funciar, din perspectiva competentei functionale a acestora de a dispune modificarea regimului juridic al terenurilor in discutie, instantele de judecata au ajuns la concluzii diferite in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 raportat la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1999.

Aceeasi problema de drept a fost solutionata diferit de instantele investite cu judecata plangerilor formulate de fostii proprietari ai terenurilor preluate de stat, situate in perimetrul institutiilor prevazute de art. 9 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 1/2000.

 

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

3.1. Astfel, intr-o prima orientare jurisprudentiala, s-a considerat ca reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente situate in perimetrele statiunilor, institutiilor si centrelor de cercetare, respectiv ale unitatilor de invatamant cu profil agricol sau silvic si preluarea acestor terenuri prin hotarari ale comisiilor judetene de fond funciar se pot realiza fara o prealabila dezafectare a acestor bunuri, prin trecerea lor din domeniul public al statului in domeniul privat, prin hotarare a Guvernului.

In sustinerea acestei opinii, s-a aratat ca dispozitiile art. 9 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 1/2000, modificata si completata, se asimileaza unei astfel de treceri prealabile a bunurilor respective din domeniul public in domeniul privat, in acest sens fiind evocata si Decizia nr. 136 din 21 octombrie 1998 pronuntata de Curtea Constitutionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

S-a aratat ca modificarile aduse prin Legea nr. 247/2005, art. 11 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicata, au statuat cu valoare de principiu ca terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara niciun titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

S-a sustinut ca acest text de lege are aplicabilitate generala si reprezinta norma-cadru in materie.

In ceea ce priveste terenurile care au fost date in administrarea institutiilor si statiunilor de cercetare, precum si a unitatilor de invatamant cu profil agricol sau silvic, prin art. 9 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 1/2000, modificata si completata, se prevede ca respectivele terenuri raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire.

In aplicarea acestor dispozitii si a celor cuprinse in art. 10 din Legea nr. 1/2000, s-a considerat ca trebuie sa se aiba in vedere delimitarea terenurilor de stricta necesitate pentru realizarea obiectului de activitate al institutiilor mentionate.

S-a statuat ca, desi trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul privat, prin hotarare a guvernului, reprezinta regula, prevederile legilor speciale de reparatie, in sensul includerii in sfera de reglementare nu numai a bunurilor din domeniul privat, ci si a celor din domeniul public, se aplica cu prioritate.

In sustinerea interpretarii dispozitiilor legii speciale, ca reglementand o prealabila trecere a bunurilor respective in domeniul privat, altfel decat prin hotarare a Guvernului, au fost invocate si prevederile art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997, precum si dispozitiile art. 27 alin. (7^1) din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punere in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005.

S-au invocat de asemenea si prevederile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, care exclud trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat, prin hotarari ale comisiilor de fond funciar, doar in situatia de exceptie, a terenurilor indispensabile activitatii de cercetare-dezvoltare.

S-a considerat ca o astfel de interpretare corespunde imperativului reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente.

3.2. In cea de a doua orientare jurisprudentiala, instantele au aratat ca o conditie esentiala de validitate a actului administrativ, prin care se dispune cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor situate in perimetrele unitatilor prevazute de art. 9 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, consta in necesitatea respectarii procedurilor de trecere a acestor terenuri din domeniul public al statului in domeniul privat, respectiv a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.

In acest context, s-a apreciat ca niciuna dintre legile fondului funciar nu cuprinde o dispozitie derogatorie, ci, dimpotriva, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 prevede posibilitatea ca, in situatia in care suprafetele proprietate privata a statului sunt insuficiente, acestea pot fi suplimentate cu suprafete care vor fi scoase din domeniul public al statului, in conditiile legii, la propunerea prefectului.

S-a considerat, astfel, ca referirea din cuprinsul Legii nr. 1/2000 la sintagma “in conditiile legii” trebuie interpretata ca o trimitere la conditiile prevazute de Legea nr. 213/1998, in sensul obligativitatii parcurgerii procedurii de trecere a respectivelor terenuri din domeniul public al statului in domeniul privat, prin hotarare a Guvernului.

 

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a opinat pentru ultima orientare jurisprudentiala, prin argumentele expuse sustinand ca aceasta este in acord cu litera si cu spiritul legii.

 

5. Raportul asupra recursului in interesul legii

Prin raportul intocmit s-a propus solutionarea recursului in interesul legii in sensul ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 si art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate in administrarea institutiilor prevazute de art. 9 alin. 1 si (1^1) din Legea nr. 1/2000, sintagma “in conditiile legii” trebuie inteleasa in sensul trimiterii la conditiile prevazute de Legea nr. 213/1998, cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat, prin hotarare a Guvernului, emisa cu privire la terenurile delimitate in conditiile art. 9 si 12 din Legea nr. 1/2000.

 

6. Inalta Curte

Rezolvarea problemei de drept ridicate de prezentul recurs in interesul legii presupune sa se analizeze daca dispozitiile art. 9 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 1/2000, precum si cele continute in art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 reglementeaza o dezafectare ope legis din domeniul public al statului, prin trecerea respectivelor terenuri in domeniul privat, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea fostilor proprietari.

In dezlegarea problemei de drept ridicate de recursul in interesul legii se impune a se porni de la caracterele specifice ale dreptului de proprietate publica, respectiv inalienabilitatea, imprescriptibilitatea si insesizabilitatea, inscrise in art. 136 alin. (4) teza I din Constitutia Romaniei, republicata, art. 11 din Legea nr. 213/1998, art. 5 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 si art. 1844 din Codul civil.

Aceste caractere specifice ale dreptului de proprietate publica, dintre care in discutie este inalienabilitatea, nu justifica ocrotirea preferentiala a acestui drept, in raport cu dreptul de proprietate privata, ambele fiind garantate si ocrotite de lege, conform art. 44 alin. (2) si art. 136 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

In doctrina, s-a considerat ca transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat nu este o exceptie de la regula inalienabilitatii, acest transfer operand prin acte administrative (hotarare a Guvernului), si nu prin mijloacele juridice de drept privat.

In ceea ce priveste terenurile proprietate publica a statului, aflate in administrarea sau folosinta institutiilor si statiunilor de cercetari, precum si a unitatilor cu profil agricol ori silvic, Legea nr. 18/1991 (in forma sa initiala) nu reglementa posibilitatea reconstituirii in natura pe vechiul amplasament, ci doar prin echivalent.

De asemenea prin reglementarile cuprinse in art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste terenuri au ramas supuse aceluiasi regim de drept public, guvernul fiind singura autoritate cu atributii de delimitare a acestor suprafete.

Prin art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 s-a consacrat principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, cu conditia ca acestea sa fie libere. Actul normativ mentionat a exclus, insa, prin art. 9 alin. (1) si (2), posibilitatea reconstituirii pe terenurile aflate in administrarea institutiilor si statiunilor de cercetare, apartinand domeniului public.

Ulterior, dispozitiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 au fost modificate (prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 400/2002), in sensul ca terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de cercetare destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si cele pentru cresterea de animale de rasa, precum si cele administrate de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic apartin domeniului public al statului.

In ceea ce priveste situatia fostilor proprietari ai terenurilor in discutie, art. 10 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, a stabilit ca urmeaza sa li se atribuie terenuri din proprietatea privata a statului, in situatia in care acestea sunt insuficiente putand fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, la propunerea prefectului sau se vor acorda despagubiri.

Legea nr. 247/2005 a consacrat pentru prima data principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, cu respectarea atribuirilor legale de proprietate din perioadele anterioare.

Art. 1 pct. 14 si 15 din titlul VI al Legii nr. 247/2005 a modificat dispozitiile art. 9 din Legea nr. 1/2000, stabilind posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea fostilor proprietari pe vechiul amplasament si in ceea ce priveste terenurile din perimetrele statiunilor, institutiilor si centrelor de cercetare, specificand ca in proprietatea statului si in administrarea acestor institute urmau sa ramana numai terenurile destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categoriile biologice superioare si de animale de rasa.

De asemenea, prin art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2000, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, s-a prevazut ca persoanelor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutiile si statiunile de cercetare sa li se atribuie terenuri in natura, din proprietatea privata a statului, in situatia in care acestea sunt insuficiente putand fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, in conditiile legii, la propunerea prefectului.

Dispozitiile Legii nr. 247/2005 au mentinut posibilitatea acordarii cu caracter subsecvent a masurilor reparatorii prin echivalent, sub forma despagubirilor.

Reconstituirea dreptului de proprietate pe terenuri situate in perimetrul statiunilor de cercetare presupune, asadar, urmatoarele premise:

– trecerea terenurilor in discutie din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se situeaza;

– delimitarea terenului in sole compacte, conform art. 9 si 12 din Legea nr. 1/2000;

– terenul ce face obiectul retrocedarii sa nu fie indispensabil cercetarii, astfel cum rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 890/2005;

– lipsa terenului disponibil administrat de alte institutii si autoritati publice din judetul respectiv sau din judetele invecinate reprezinta o conditie negativa ce rezulta din interpretarea art. 10 alin. (7) din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005 si se impune a fi indeplinita numai in situatia in care reconstituirea nu se realizeaza pe fostul amplasament al proprietarului deposedat, ci pe un altul.

Conditia esentiala de validitate a actului administrativ prin care se dispune cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din perimetrul statiunii de cercetare consta in legalitatea procedurii de trecere a terenului din domeniul public al statului in cel privat, operatiune prin care aceste bunuri intra in circuitul civil, putand servi la retrocedare.

Inalta Curte constata ca se impune indeplinirea cerintelor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, care stipuleaza ca trecerea din domeniul public in domeniul privat se face prin hotarare a Guvernului, daca prin Constitutie sau prin lege nu se prevede altfel.

Niciuna dintre legile fondului funciar nu prevede o situatie derogatorie, in sensul ca trecerea imobilelor din domeniul public in cel privat sa se realizeze altfel decat potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.

Din interpretarea sistematica a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 si a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 rezulta ca referirea din art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 la notiunea “in conditiile legii” trebuie raportata la dispozitiile-cadru ale Legii nr. 213/1998 si, prin urmare, la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere din domeniul public in domeniul privat, prin hotarare a Guvernului.

Numai puterea executiva are competenta de a dispune asupra intrarii unui bun din domeniul public in cel privat, cu exceptia situatiei in care prin lege sau Constitutie nu se prevede altfel.

Legiuitorul a respectat principiul ierarhiei actelor normative, statuand ca orice exceptie de la competenta Guvernului de a decide asupra regimului juridic al bunurilor proprietate publica sa fie reglementata numai de acte normative cu forta de lege.

Sanctiunea nerespectarii competentei si a procedurii de dezafectare a terenurilor din domeniul public si de trecere a acestora in domeniul privat este expres prevazuta de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, respectiv nulitatea absoluta.

Ca atare, nu se poate recunoaste comisiei judetene competenta de a dispune trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenurilor aflate in perimetrul statiunilor de cercetare, comisia neputandu-se substitui puterii executive in ceea ce priveste competenta exercitarii atributiilor stabilite de Legea nr. 213/1998.

Constatarea trecerii terenurilor din domeniul public in domeniul privat prin hotarare a comisiei judetene reprezinta o operatiune ulterioara, de confirmare si atestare a dezafectarii din domeniul public, in conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, prin hotarare a Guvernului.

Ca atare, se poate concluziona ca dreptul de proprietate publica nu inceteaza decat prin modalitatile indicate in art. 10 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, in caz contrar fiind incalcat caracterul inalienabil al terenurilor proprietate publica aflate in administrarea statiunii de cercetare.

O etapa specifica a procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publica aflate in administrarea statiunilor de cercetare o constituie procedura de identificare a terenurilor supuse restituirii, in sensul ca acestea sa se delimiteze in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gh. Ionescu Sisesti”, operatiune reglementata de prevederile art. 9 – 12 din Legea nr. 1/2000.

Conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, comisiile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau in sole situate in vecinatatea localitatilor, acceptate de fostii proprietari.

Operatiunea de delimitare a terenurilor supuse retrocedarii trebuie sa fie anterioara atat operatiunii de validare prin hotarare a comisiei judetene, cat si celei de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat prin hotarare a Guvernului, deoarece numai procedand astfel se pot cunoaste cu exactitate intinderea si caracteristicile suprafetei ce se solicita a fi inclusa in circuitul civil general.

Anterioritatea in timp a operatiunii de delimitare a terenurilor in sole compacte, conform Legii nr. 290/2002, rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, care stipuleaza ca procesul-verbal de delimitare impreuna cu hotararea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestora.

Numai ulterior intervine competenta statiunii de cercetare de a proceda, in mod concret, la stabilirea terenurilor supuse retrocedarii, pe baza delimitarii efectuate conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, astfel incat puterea executiva sa aiba la dispozitie toate elementele necesare spre a putea decide asupra trecerii terenurilor in domeniul privat, daca acestea nu sunt indispensabile cercetarii, conform art. 10 alin. (8) din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005.

Per a contrario, daca s-ar accepta ideea ca delimitarea terenurilor a caror restituire s-a dispus sa se realizeze ulterior validarii si trecerii bunurilor din domeniul public in cel privat, s-ar introduce un element discretionar, aleatoriu, in ceea ce priveste delimitarea imobilelor si respectarea limitei decurgand din caracterul indispensabil pentru cercetare al terenurilor supuse reconstituirii dreptului de proprietate.

Validarea nu presupune in mod obligatoriu ca persoanele indreptatite sa primeasca teren pe vechiul amplasament, ci se pot atribui terenuri din rezerva aflata la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar sau chiar despagubiri, in lipsa rezervei. Dreptul castigat prin validare nu presupune, in mod necesar, ca persoanele indreptatite sa primeasca teren in natura, individualizat in perimetrul statiunii de cercetare.

Un bun aflat in domeniul public de interes national nu poate fi lasat la dispozitia unei institutii de interes judetean, in caz contrar fiind incalcat regimul juridic al proprietatii publice.

Comisia judeteana poate doar sa constate trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat, dupa parcurgerea procedurii expres prevazute de lege, hotararile sale neintrand in sfera notiunii de lege, lato sensu.

Acestea sunt acte administrative ce nu se pot incadra in situatia de exceptie la care fac referire dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.

Mai mult, avand in vedere ca terenurile institutelor si statiunilor de cercetare stiintifice sunt cuprinse expres in enumerarea din anexa la Legea nr. 213/1998, la pct. 5, ar fi impotriva oricarei norme (de tehnica legislativa) sa se permita ca o hotarare a comisiei judetene sa modifice o lege.

Nu se poate accepta teza instantelor care s-au raliat primei orientari jurisprudentiale, potrivit careia, prin art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997, s-ar fi derogat de la dispozitiile imperative ale Legii nr. 213/1998.

Dispozitiile invocate nu deroga de la cele ale Legii nr. 213/1998, ci suspenda efectele unor acte administrative prin care au fost trecute in domeniul public al statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire.

Este evident ca dispozitiile Legii nr. 213/1998 nu au putut fi suspendate in baza acestui articol, avand in vedere ca aceasta este un act normativ emis de Parlament, iar nu un act administrativ, suspendarea neputand fi extinsa pe cale de interpretare si asupra legilor (actelor normative).

Constatarea, prin hotararea de validare, a trecerii suprafetei supuse restituirii din domeniul public in cel privat al unitatii administrativ-teritoriale, conform art. 27 alin. (7^1) din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005 (astfel cum a fost completata prin Hotararea Guvernului nr. 1.832/2005), nu poate fi interpretata in sensul ca s-ar recunoaste comisiei judetene prerogativa de a hotari trecerea unui bun din domeniul public in cel privat.

Principiul ierarhiei actelor normative presupune ca dezactivarea unui teren din domeniul public al statului sa se faca printr-un act cu aceeasi forta juridica. Or, hotararea comisiei judetene nu raspunde acestui imperativ, fiind un act administrativ, si nu un act normativ. Comisia, ca si autoritate administrativa, nu se poate substitui puterii executive in exercitarea atributiilor prevazute de Legea nr. 213/1998, date in competenta exclusiva a Guvernului.

Faptul ca legiuitorul, prin edictarea dispozitiilor modificatoare ale Legii nr. 247/2005, nu a inteles sa deroge de la procedura stabilita prin Legea nr. 213/1998, rezulta si din interventia ulterioara a acestuia, prin art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 fiind interzisa in mod expres trecerea terenurilor aflate in administrarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare indispensabile cercetarii, din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, prin hotarare a comisiei locale, a comisiei judetene, respectiv a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

In acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Viasu impotriva Romaniei (Cererea nr. 75.951/01, Hotararea din 9 decembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 mai 2009), pentru a se elimina echivocul situatiilor juridice incerte, trebuie sa se aprecieze daca justul echilibru ce trebuie pastrat intre protectia drepturilor fostilor proprietari si cerintele interesului general nu a fost distrus prin aceea ca persoanele indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor au suportat o sarcina disproportionata si excesiva prin neexecutarea creantei privind restituirea bunului sau a creantei in despagubire. Se impune a se concluziona ca identificarea terenurilor ce pot forma obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente si trecerea lor din domeniul public al statului in cel privat trebuie sa se situeze in timp anterior validarii propunerilor de reconstituire.

Aceasta interpretare a normei de drept in discutie asigura previzibilitatea in procesul de reconstituire a dreptului de proprietate, respectand, totodata, cerintele realizarii interesului general al societatii in apararea si garantarea dreptului de proprietate publica a statului.

Semnificativ din perspectiva examinata este si faptul ca Guvernul Romaniei a dispus, in cazul anumitor suprafete de teren, trecerea din domeniul public in domeniul privat, in administrarea unor comisii locale, in vederea stabilirii dreptului de proprietate pentru persoanele indreptatite.

Astfel, cu titlu exemplificativ, prin Hotararea Guvernului nr. 131/2008, Guvernul Romaniei a aprobat trecerea in domeniul privat al statului si in administrarea Consiliului Local al Comunei Balotesti si a Consiliului Local al Comunei Corbeanca a unor suprafete de teren, in vederea stabilirii dreptului de proprietate privata pentru persoanele indreptatite.

Se poate retine, prin urmare, ca atunci cand s-a dorit trecerea unor terenuri in domeniul privat, Guvernul Romaniei a emis hotarari in acest sens, identificand in concret (in anexa nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 131/2008) suprafetele de teren indispensabile activitatii de cercetare.

Aceasta interpretare nu incalca nici jurisprudenta creata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in Cauza Pop impotriva Romaniei (Cererea nr. 7.234/03, Hotararea din 21 decembrie 2006), potrivit careia hotararile de validare emise de catre comisiile de fond funciar, confirmate printr-o hotarare judecatoreasca, reprezinta o creanta impotriva statului roman, care ar putea fi considerata drept “valoare patrimoniala”, ce necesita protectia art. 1 al Protocolului aditional nr. 1 la Conventie.

S-a considerat ca persoanele indreptatite, ale caror cereri au fost validate prin hotararile comisiilor judetene, au cel putin o “speranta legitima” ce reprezinta un bun, in sensul art. 1 din Protocol, astfel ca reconstituirea dreptului de proprietate fara punere in posesie conform legii nu poate fi considerata o realizare efectiva si integrala a dreptului de proprietate, posesia reprezentand unul dintre atributele dreptului de proprietate privata.

Dreptul persoanelor indreptatite la reconstituirea proprietatii asupra terenurilor in natura sau prin despagubiri stabilite conform legii (art. 10 din Legea nr. 1/2000) nu este contestat, dreptul castigat prin validare nepresupunand, insa, in mod necesar, ca fostii proprietari sa primeasca teren in natura, individualizat in perimetrul statiunii de cercetare.

Nu se aduce, prin urmare, cu nimic atingere sperantei lor legitime, ce reprezinta un “bun” in sensul art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventie (a se vedea cauzele Brumarescu impotriva Romaniei, Strain si altii impotriva Romaniei, Paduraru impotriva Romaniei).

Decizia nr. 132 din 23 noiembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 15 februarie 1995, prin care Curtea Constitutionala a retinut ca textul 41 alin. (2) din Constitutie [devenit art. 44 alin. (2) dupa revizuire] nu pune semnul egalitatii intre cele doua forme de proprietate publica si privata sub aspectul protectiei juridice, trebuie sa fie interpretata doar in sensul recunoasterii diferentelor de regim juridic, iar nu in sensul apararii preferentiale a dreptului de proprietate publica.

Tot astfel, prin Decizia nr. 136/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu referire la dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, Curtea Constitutionala a statuat in jurisprudenta sa ca: “deoarece restituirea in natura fostilor proprietari ai unor asemenea bunuri ar urma sa fie stabilita de lege, ea ar urma sa fie asimilata, pentru bunurile care apartin domeniului public al statului, cu o prealabila trecere a bunurilor respective in domeniul privat […]. Asadar, simpla apartenenta a unui bun la domeniul public nu poate fi un obstacol pentru restituirea in natura vechiului proprietar […]”.

 

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 330^7 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

 

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In numele legii

DECIDE:

 

Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 si art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate in administrarea institutiilor prevazute de art. 9 alin. (1) si art. 9 alin. (1^1) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, stabileste ca sintagma “in conditiile legii” din cuprinsul Legii nr. 1/2000 trebuie inteleasa in sensul trimiterii la conditiile prevazute de Legea nr. 213/1998 cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat, prin hotarare a Guvernului, emisa cu privire la terenurile delimitate in conditiile art. 9 si 12 din Legea nr. 1/2000.

Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 17 octombrie 2011.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close