Aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

In M. Of. nr. 731 din 18 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se aproba formularele de avize de inscriere in baza carora se efectueaza inregistrarile in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, al caror continut este prevazut in anexele nr. 1 – 26, care fac parte integranta din prezentul ordin.

(2) Formularele prevazute in anexa nr. 21 la prezentul ordin vor putea fi utilizate ca model pentru inscrierea avizelor de inscriere referitoare la creantele bugetare.

ART. 2

(1) Formularul de aviz de inscriere pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si semnat de catre solicitant. Formularul de aviz de inscriere poate fi completat si prin utilizarea unor programe informatice si semnat de solicitantul inregistrarii.

(2) Solicitantii vor certifica prin semnatura orice stersaturi, adaugari ori modificari ce apar pe formularul de aviz de inscriere.

(3) Solicitantul inregistrarii in arhiva are obligatia de a completa toate rubricile formularului de aviz de inscriere. Rubricile care nu sunt aplicabile si spatiile goale vor fi barate cu linii.

(4) In cazul in care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca numar pentru inscrierea tuturor informatiilor, rubricile existente in cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii de arhiva au obligatia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

ART. 3

In vederea utilizarii sistemului de transfer electronic de date, in conditiile legii, autoritatea de supraveghere publica pe site-ul arhivei o lista referitoare la tipul documentelor transmise si formatele electronice ale formularelor de avize de inscriere.

ART. 4

Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inregistrarii in arhiva, pe suport hartie, vizat de operator sau de agent, ori, dupa caz, in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa a operatorului sau a agentului, cu mentionarea numarului si datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inscrierii.

ART. 5

Serviciul profesii juridice conexe va lua masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 6

(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 1.929/C/2008 pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2008.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close