Decizia Curtii Constitutionale nr. 1225/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Codului fiscal si alte masuri financiar-fiscale si ale OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Codului fiscal

In M. Of. nr. 796 din 10 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1225/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Cizic Mazilu Gustav Adrian in Dosarul nr. 417/32/2010 al Curtii de Apel Bacau – Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.552D/2010.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra notelor scrise depuse la dosar de catre autorul exceptiei, prin care acesta solicita admiterea exceptiei.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 15 octombrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 417/32/2010, Curtea de Apel Bacau – Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Cizic Mazilu Gustav Adrian intr-o cauza ce are ca obiect o actiune in contencios administrativ referitoare la pretentii.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca cele doua ordonante de urgenta sunt neconstitutionale, deoarece au fost emise fara a exista o lege de abilitare in acest sens. Totodata, neconstitutionalitatea decurge si din faptul ca ordonantele au intrat in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2010, ceea ce contravine prevederilor art. 4 din Codul fiscal, care prevad ca acesta se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia, iar orice modificare sau completare a codului intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege.

Curtea de Apel Bacau – Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia referitoare la exceptia de neconstitutionalitate invocata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca interdictia reglementarii in domenii care fac obiectul legilor organice si obligativitatea stabilirii, prin legea de abilitare, a domeniului si datei pana la care se pot emite ordonante sunt prevazute de art. 115 din Constitutie pentru ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament, iar nu si in cazul ordonantelor de urgenta, care se adopta de catre Guvern in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Legea fundamentala.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise ale autorului exceptiei, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 30 iunie 2010.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 a fost aprobata prin Legea nr. 279/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 a fost aprobata prin Legea nr. 88/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011.

In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 108 alin. (3) referitor la actele Guvernului si ale art. 115 alin. (1) si (2) referitor la delegarea legislativa.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca cele doua ordonante de urgenta criticate au fost emise in temeiul delegarii legislative prevazute in art. 115 alin. (4) din Constitutie. In aceasta situatie, reglementarea constitutionala nu cere existenta unei legi speciale de abilitare, ci existenta unor situatii extraordinare, care impun interventia imediata a Guvernului, prin adoptarea unor ordonante de urgenta. Astfel, Curtea constata ca prevederile constitutionale ale art. 108 alin. (3) si cele ale art. 115 alin. (1) si (2) nu sunt incidente in cauza.

In ceea ce priveste critica potrivit careia se realizeaza o neconcordanta intre prevederile legale ale Codului fiscal si cele ale ordonantelor de urgenta criticate, Curtea constata ca aceasta nu poate fi primita. Astfel, in jurisprudenta sa constanta, instanta de contencios constitutional a statuat ca examinarea constitutionalitatii unui text de lege are in vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale intre ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din aceasta comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

Asa fiind, Curtea va respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Cizic Mazilu Gustav Adrian in Dosarul nr. 417/32/2010 al Curtii de Apel Bacau – Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 20 septembrie 2011.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close