Modificarea si completarea Regulamentului BNR si al CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard

In M. Of. nr. 800 din 11 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul comun al Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/82/2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL Nr. 20/11/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard

 

ART. I

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Fara a se aduce atingere prevederilor alin. (3) si art. 13 – 15, expunerilor fata de administratiile regionale si autoritatile locale li se aplica tratamentul prevazut la sectiunea a 6-a, pentru expunerile fata de institutii, cu respectarea prevederilor art. 15^1. Tratamentul preferential pentru expunerile pe termen scurt, prevazut la art. 25, respectiv la art. 29 alin. (1), nu se aplica.”

2. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 15^1

Fara a se aduce atingere prevederilor art. 12 alin. (3) si art. 13 – 15, expunerilor fata de administratiile regionale si autoritatile locale ale statelor membre, exprimate si finantate in moneda nationala a respectivelor administratii regionale si autoritati locale, li se aplica ponderea de risc de 20%.”

ART. II

Prezentul regulament intra in vigoare la data de 31 decembrie 2011.

 

*

 

Prezentul regulament transpune dispozitiile pct. 2 lit. (a) si (b) din anexa nr. 1 la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L329 din 14 decembrie 2010.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close