Decizia Curtii Constitutionale nr. 1101/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 808 din 16 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1101/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Miror Impex” – S.R.L. din Tulcea in Dosarul nr. 3.010/88/2009 al Tribunalului Tulcea – Sectia civila, comerciala si contencios administrativ si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.555D/2010.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, aratand ca, desi dispozitiile criticate au fost abrogate, ele continua sa produca efecte juridice in cauza, astfel incat in temeiul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, Curtea este competenta sa analizeze pe fond exceptia de neconstitutionalitate invocata.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 3 iunie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 3.010/88/2009, Tribunalul Tulcea – Sectia civila, comerciala si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal.

    Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “Miror Impex” – S.R.L. din Tulcea intr-o cauza in contencios administrativ avand ca obiect anularea unei decizii fiscale de impunere.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arata ca dispozitiile de lege criticate, asa cum sunt acestea puse in aplicare de catre organele de control fiscal, contravin principiilor Constitutiei, intrucat produsele carora li se aplica regimul accizelor sunt supuse unei duble impozitari: accize si taxa pe valoarea adaugata. Mai mult, aplicarea accizelor la serviciile de manopera a obiectelor din aur, respectiv manopera de semilucrare sau corectare a defectelor bijuteriilor, la care se aplica TVA, impune eliminarea aplicarii accizelor asupra bijuteriilor comercializate.

    Tribunalul Tulcea – Sectia civila, comerciala si contencios administrativ considera ca, potrivit dispozitiilor legale criticate, accizele preceda taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare. Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca nu poate fi retinuta incalcarea niciunei dispozitii constitutionale invocate de autorul exceptiei.

    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei il reprezinta prevederile art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, care au urmatorul continut:

    – Art. 207 lit. f): “Urmatoarele produse sunt supuse accizelor: […]

    f) bijuterii din aur si/sau din platina cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor.”;

    – Art. 208 alin. (7): “In cazul produselor prevazute la alin. (2), (3) si (5), accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezinta:

    a) pentru produsele provenite din productia interna – pretul de livrare al producatorului, mai putin acciza;

    b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar – preturile de achizitie;

    c) pentru produsele provenite din afara teritoriului comunitar – valoarea in vama, stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 1 alin. (3) care consacra principiile generale ale statului roman, art. 45 privind libertatea economica, art. 52 alin. (1) referitoare la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi si al unor libertati si in art. 56 referitoare la contributiile financiare.

    Curtea constata ca, la data invocarii exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile criticate nu mai erau in vigoare, fiind abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009. Insa aceste dispozitii constituie temeiul juridic al deciziei de impunere a carei anulare se solicita prin cererea adresata instantei judecatoresti, astfel ca in speta dedusa judecatii ele continua sa produca efecte juridice, avand legatura cu solutionarea cauzei. Asa fiind, tinand seama de Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care s-a stabilit ca sintagma “in vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este constitutionala in masura in care se interpreteaza in sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare, Curtea urmeaza a se pronunta asupra prevederilor art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, in continutul pe care acestea il aveau la data emiterii deciziei de impunere.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca regula generala in materia impozitelor si taxelor este cuprinsa in art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. De asemenea, Curtea retine ca, potrivit art. 56 din Constitutie, contributia cetatenilor la cheltuielile publice constituie o indatorire fundamentala a acestora, neputandu-se retine, in consecinta, ca prin stabilirea pe cale legala a unui impozit s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane.

    Din aceste reglementari constitutionale rezulta ca stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat intra in competenta exclusiva a legiuitorului, acesta avand dreptul exclusiv de a stabili cuantumul impozitelor si taxelor si de a opta pentru acordarea unor exceptari sau scutiri de la aceste obligatii in favoarea anumitor categorii de contribuabili si in anumite perioade de timp, in functie de situatiile conjuncturale, dar, evident, si in raport cu situatia economico-financiara a tarii in perioadele respective.

    Analizand motivele invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca acestea nu pot fi retinute, intrucat accizele si taxa pe valoarea adaugata sunt impozite indirecte pe care contribuabilul, persoana juridica, le incaseaza in temeiul legii si apoi le varsa la bugetul de stat, sumele reprezentand aceste impozite fiind suportate de consumatorul final, adica cel care dobandeste pentru sine bunurile ori serviciile impozitate; prin urmare, in cazul acestor impozite contribuabilul isi indeplineste obligatia legala, fara a datora si plati din veniturile sale nicio suma si, deci, fara a suferi vreun prejudiciu.

    Pe de alta parte, trebuie retinut faptul ca, potrivit regulilor generale aplicabile in materie fiscala, pot fi instituite mai multe sarcini fiscale asupra acelorasi categorii de marfuri (de exemplu, accize, taxe vamale si TVA), taxa pe valoarea adaugata aplicandu-se asupra bunurilor si/sau serviciilor al caror pret include alte impozite indirecte.

    Independent de ratiunile infatisate mai sus, analizand sustinerile autorului exceptiei, Curtea observa ca acestea vizeaza interpretarea si aplicarea textelor de lege criticate de catre organele de control fiscal sau de catre instanta judecatoreasca. Or, in ceea ce priveste sesizarile ce au ca obiect constatarea neconstitutionalitatii unei anumite interpretari date de organele administrative sau de instantele judecatoresti prevederilor legale, Curtea a retinut ca, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta asigura controlul de constitutionalitate a legilor, a ordonantelor Guvernului, a tratatelor internationale si a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispozitiile si principiile Constitutiei. Asadar, nu intra sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte aplicarea si interpretarea legii, acestea fiind de resortul exclusiv al instantei de judecata care judeca fondul cauzei, precum si, eventual, al instantelor de control judiciar, astfel cum rezulta din prevederile coroborate ale art. 126 alin. (1) si (3) din Constitutie. Astfel fiind, exceptia de neconstitutionalitate apare ca inadmisibila si urmeaza sa fie respinsa ca atare.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 lit. f) si art. 208 alin. (7) din Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Miror Impex” – S.R.L. din Tulcea in Dosarul nr. 3.010/88/2009 al Tribunalului Tulcea – Sectia civila, comerciala si contencios administrativ.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 8 septembrie 2011.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close