Decizia Curtii Constitutionale nr. 1159/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 808 din 16 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1159/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Moaney Intercom” – S.R.L. din Tileagd in Dosarul nr. 13.655/271/2009 al Judecatoriei Oradea – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.151D/2010.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Incheierea din 18 mai 2010, pronuntata in Dosarul nr. 13.655/271/2009, Judecatoria Oradea – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Moaney Intercom” – S.R.L. din Tileagd intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat incalca prevederile art. 15 alin. (2) si art. 139 din Constitutia Romaniei.

    Judecatoria Oradea – Sectia civila opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile art. 32 pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 402 din 12 iunie 2009.

    Insa, din opinia instantei de judecata si din motivarea autoarei exceptiei de neconstitutionalitate reiese ca acesta se refera, de fapt, la prevederile alin. (2) si (3) ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009.

    Potrivit art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, dispozitiile de modificare si de completare se incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare, in actul de baza, identificandu-se cu acesta.

    Asa fiind, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: “(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c) – e), art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

 _________________________________________________

|  Venituri totale anuale  |  Impozit minim anual  |

|          (lei)           |        (lei)          |

|__________________________|_______________________|

| 0 – 52.000               |                2.200  |

|__________________________|_______________________|

| 52.001 – 215.000         |                4.300  |

|__________________________|_______________________|

| 215.001 – 430.000        |                6.500  |

|__________________________|_______________________|

| 430.001 – 4.300.000      |                8.600  |

|__________________________|_______________________|

| 4.300.001 – 21.500.000   |               11.000  |

|__________________________|_______________________|

| 21.500.001 – 129.000.000 |               22.000  |

|__________________________|_______________________|

| Peste 129.000.001        |               43.000” |

|__________________________|_______________________|

 

    In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii si art. 139 referitor la impozite, taxe si alte contributii.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

    1. Ulterior sesizarii Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010. Acest aspect, insa, nu poate conduce la inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate, avand in vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit ca sintagma “in vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este constitutionala in masura in care se interpreteaza in sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare, intrucat textul criticat se aplica si produce efecte juridice in raportul juridic in cauza.

    2. Curtea observa ca autoarea exceptiei nu motiveaza pretinsa incalcare a textelor invocate. Or, exceptia de neconstitutionalitate trebuie sa indeplineasca anumite exigente de ordin structural, respectiv autorul acesteia trebuie sa indice textul legal criticat, prevederile constitutionale considerate a fi incalcate si motivarea in concret a pretinsei contrarietati a textului dedus controlului de constitutionalitate. Simpla enumerare a textelor constitutionale nu satisface exigentele art. 10 alin. (2) din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora “Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate”, Curtea neputand formula propriile critici, la care, ulterior, sa si raspunda, astfel ca exceptia urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

    In acest sens este si jurisprudenta constanta a Curtii, cu titlu exemplificativ retinandu-se Decizia nr. 147 din 8 februarie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 10 mai 2011, Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007.

 

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Moaney Intercom” – S.R.L. din Tileagd in Dosarul nr. 13.655/271/2009 al Judecatoriei Oradea – Sectia civila.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 15 septembrie 2011.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close