Decizia Curtii Constitutionale nr. 1228/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 811 din 16 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1228/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Aurora Filote in Dosarul nr. 10.249/231/2009 al Judecatoriei Focsani. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.600D/2010.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 29 octombrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 10.249/231/2009, Judecatoria Focsani a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Aurora Filote intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prin textul criticat legiuitorul a instituit o derogare de la dispozitiile art. 142 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si astfel se aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea fundamentala.

    Judecatoria Focsani apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul continut: “In cazul in care, potrivit legii, s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, in conformitate cu dispozitiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si pentru creante fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, executarea silita se efectueaza de organul de executare in conditiile prezentului cod.”

    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea in drepturi.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate, prin raportare la prevederile art. 16 din Constitutie, de exemplu, prin Decizia nr. 942 din 23 septembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 22 octombrie 2008. In considerentele acelei decizii, Curtea a statuat ca legiuitorul poate reglementa regimuri derogatorii de la dreptul comun prin stabilirea unor norme de procedura speciale, determinate de anumite situatii speciale. In cazul de fata, situatia speciala este data de faptul ca obiectul executarii silite il constituie incasarea creantelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, interesul general ocrotit impunand adoptarea unor reguli care sa asigure protejarea eficienta a creantelor statului si recuperarea lor cu prioritate. Nu se aduce astfel atingere principiului egalitatii, cu privire la care Curtea Constitutionala a statuat in mod constant in jurisprudenta sa ca nu este sinonim cu uniformitatea, astfel incat, daca la situatii juridice egale se impune un tratament juridic egal, la situatii diferite tratamentul aplicabil nu poate fi decat diferit.

    Intrucat nu au intervenit elemente noi, care sa justifice schimbarea jurisprudentei, considerentele si solutia deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Aurora Filote in Dosarul nr. 10.249/231/2009 al Judecatoriei Focsani.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 septembrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close