Regulamentul BNR nr. 17/2011 privind asigurarea autenticitatii bancnotelor si monedelor euro

In M. Of. nr. 801 din 11 noiembrie 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2011 privind asigurarea autenticitatii bancnotelor si monedelor euro.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prezentul regulament are ca obiect stabilirea masurilor necesare in vederea circularii bancnotelor si monedelor euro in conditii care garanteaza autenticitatea lor, precum si procedura de transmitere catre autoritatile nationale competente a bancnotelor si monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate.

    ART. 2

    Dispozitiile prezentului regulament se aplica institutiilor de credit, celorlalti prestatori de servicii de plata, in limita activitatii lor de plata, si operatorilor economici care participa la verificarea si distribuirea bancnotelor si monedelor euro primite, fara a aduce atingere dreptului penal intern.

    ART. 3

    In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:

    1. bancnote falsificate si monede falsificate – bancnotele si monedele euro sau care au aparenta unor bancnote ori monede euro si care au fost produse si/sau alterate in mod fraudulos;

    2. bancnote si monede neautorizate – bancnotele si monedele euro care au fost produse prin utilizarea echipamentelor legale sau a materialelor legale, dar cu incalcarea dispozitiilor in temeiul carora autoritatile competente pot emite insemne monetare sau care au fost puse in circulatie cu incalcarea legilor conform carora autoritatile competente pot pune in circulatie insemne monetare si care nu au acordul acestor autoritati;

    3. falsificarea presupune urmatoarele activitati:

    a) producerea frauduloasa sau modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii in circulatie;

    b) punerea in circulatie in mod fraudulos a bancnotelor sau monedelor falsificate;

    c) importul, exportul, transportul, primirea, posesia sau procurarea cu buna-stiinta de bancnote sau monede falsificate;

    d) producerea frauduloasa, primirea, procurarea sau posesia de instrumente, obiecte, programe de calculator si orice alte procedee, destinate prin natura lor producerii sau obtinerii de bancnote sau monede falsificate ori alterarii bancnotelor si monedelor in vederea obtinerii de falsuri;

    e) producerea frauduloasa, primirea, procurarea sau posesia altor elemente care servesc la protejarea insemnelor monetare impotriva falsificarii.

    4. autoritati nationale competente sunt:

    a) Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei Romane, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratele judetene de politie, in baza propriilor legi de organizare si functionare, pentru identificarea, primirea si retinerea bancnotelor si monedelor euro falsificate si suspectate a fi falsificate;

    b) Oficiul National Central pentru Combaterea Falsurilor de Moneda, Cecuri de Calatorie din cadrul Politiei Romane, denumit in continuare Oficiul National Central, pentru transmiterea bancnotelor si monedelor euro falsificate si suspectate a fi falsificate catre Centrul National de Analiza, si catre Centrul National de Analiza a Monedelor din Banca Nationala a Romaniei;

    c) Centrul National de Monitorizare a Falsificarilor din Banca Nationala a Romaniei, denumit in continuare CNMF, pentru administrarea, pe teritoriul Romaniei, a Sistemului de Monitorizare a Falsificarilor, denumit in continuare SMF;

    d) Centrul National de Analiza, denumit in continuare CNA, pentru primirea bancnotelor falsificate si a celor suspectate a fi falsificate de la autoritatile nationale cu competente in combaterea falsificarilor, in vederea analizarii lor din punct de vedere tehnic si al incadrarii pe categorii de falsificari;

    e) Centrul National de Analiza a Monedelor, denumit in continuare CNAM, pentru primirea monedelor falsificate si a celor suspectate a fi falsificate de la autoritatile nationale cu competente in combaterea falsificarilor, in vederea analizarii lor din punct de vedere tehnic si al incadrarii pe categorii de falsificari.

    5. expertizarea – examinarea bancnotelor sau monedelor in vederea stabilirii autenticitatii lor;

    6. agenti care opereaza cu numerar – institutiile de credit care primesc si repun in circulatie bancnote si monede euro si, in limita activitatii lor de plata, ceilalti prestatori de servicii de plata, precum si orice alt operator economic care participa la verificarea si la distribuirea catre public a bancnotelor si a monedelor euro, inclusiv:

    a) institutiile a caror activitate consta in schimbarea bancnotelor sau monedelor in diferite devize, cum sunt casele de schimb valutar;

    b) transportatorii de fonduri;

    c) alti operatori economici, cum ar fi comerciantii sau cazinourile, care participa, cu titlu auxiliar, la verificarea si la distribuirea catre public a bancnotelor euro prin intermediul bancomatelor, in limita acestor activitati auxiliare;

    7. personal calificat – angajatii agentilor care opereaza cu bancnote si monede euro, care cunosc elementele de siguranta publice ale bancnotelor si monedelor euro, asa cum sunt specificate si publicate de Banca Centrala Europeana, si au capacitatea de a le verifica;

    8. repunerea in circulatie – activitatea agentilor care opereaza cu numerar de a repune in plati, in mod direct sau indirect, bancnote si monede euro pe care le-au primit fie de la public, cu titlu de plata sau de depozit intr-un cont bancar, fie de la alt agent care opereaza cu numerar.

 

    CAPITOLUL II

    Obligatiile agentilor care opereaza cu numerar

 

    ART. 4

    Institutiile de credit, casele de schimb valutar si ceilalti agenti care opereaza cu numerar au obligatia de a se asigura cu privire la autenticitatea bancnotelor si monedelor euro pe care le-au primit si pe care intentioneaza sa le repuna in circulatie, precum si cu privire la detectarea falsificarilor.

    ART. 5

    Institutiile de credit, casele de schimb valutar si ceilalti agenti care opereaza cu numerar, precum si orice alta institutie care participa, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul si eliberarea catre public a bancnotelor si a monedelor euro sunt obligate sa retraga din circulatie si sa predea de indata autoritatilor nationale competente bancnotele si monedele euro pe care le-au primit si despre care stiu sau au motive suficiente sa considere ca sunt falsificate.

    ART. 6

    (1) Controlul autenticitatii bancnotelor si monedelor euro se efectueaza de catre personal calificat, fie manual, fie cu echipamente automate. Controlul automatizat se realizeaza numai cu ajutorul echipamentelor de procesare din listele publicate pe site-ul Bancii Centrale Europene si al Comisiei Europene.

    (2) Lista echipamentelor pentru controlul autenticitatii bancnotelor euro se gaseste pe site-ul Bancii Centrale Europene la adresa http://www.ecb.int/euro/cashhand/recycling/tested/html/index.ro.html si pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/eurocoins/machines.pdf

    ART. 7

    Bancnotele si monedele euro falsificate, precum si cele suspectate a fi falsificate se predau organelor locale ale Inspectoratului General al Politiei Romane, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratelor judetene de politie, dupa caz, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, al carui model este prevazut in anexa nr. 1. Procesul-verbal de predare-primire va fi completat in conformitate cu instructiunile din anexa nr. 2.

    ART. 8

    Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratele judetene de politie inainteaza bancnotele si monedele euro falsificate sau suspectate a fi falsificate Oficiului National Central, care le remite CNA si CNAM din Banca Nationala a Romaniei, in vederea expertizarii.

    ART. 9

    Dupa expertizare, bancnotele si monedele euro, insotite de un buletin de expertiza, se returneaza Oficiului National Central.

 

    CAPITOLUL III

    Bancnote si monede neautorizate

 

    ART. 10

    Dispozitiile prevazute la cap. II se aplica, pe cat posibil, si bancnotelor si monedelor euro neautorizate.

 

    CAPITOLUL IV

    Cooperarea pentru protectia bancnotelor si monedelor euro impotriva falsificarii

 

    ART. 11

    Autoritatile nationale competente, in exercitarea misiunii lor conform prezentului regulament, coopereaza in vederea:

    a) schimbului de informatii referitoare la prevenirea falsificarii si la combaterea punerii in circulatie a bancnotelor si a monedelor euro falsificate;

    b) informarii regulate referitoare la impactul falsificarii bancnotelor si monedelor euro in scopul unei analize strategice;

    c) acordarii asistentei reciproce in domeniul prevenirii falsificarii si al luptei impotriva punerii in circulatie a bancnotelor si monedelor euro falsificate.

 

    CAPITOLUL V

    Sanctiuni

 

    ART. 12

    Activitatile prevazute la cap. I art. 3 pct. 3, precum si incalcarea prevederilor art. 5 constituie infractiuni si se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.

 

    CAPITOLUL VI

    Dispozitii finale

 

    ART. 13

    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 14

    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2002 privind procedura in cazul constatarii de bancnote si monede euro false sau contrafacute, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003.

    ART. 15

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close