Aprobarea OUG nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

In M. Of. nr. 817 din 18 noiembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 207/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul unic punctul 1, la articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Recursul impotriva hotararii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declara in 5 zile de la comunicarea hotararii. Recursul se judeca in 48 de ore de la inregistrarea acestuia, in regim de urgenta. Hotararea atacata nu poate fi suspendata de instanta de recurs.”

2. La articolul unic punctul 4, la articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) In indeplinirea atributiilor lor, judecatorul-sindic si lichidatorul pot cere si punctul de vedere al Bancii Nationale a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere prudentiala, privitor la orice aspecte de natura prudentiala. Banca Nationala a Romaniei poate transmite judecatorului-sindic si lichidatorului, pe tot parcursul procedurii falimentului, punctul sau de vedere sau informatiile pe care le considera relevante, ori de cate ori considera necesar.”

3. La articolul unic punctul 8, la articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) In termen de 10 zile de la data primirii aprobarii prealabile de la Banca Nationala a Romaniei pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, institutia de credit debitoare este obligata sa adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusa prevederilor prezentei ordonante.”

4. La articolul unic, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:

“12^1. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 34

In cazul in care nu se primesc oferte in termenul stabilit in cererea de oferta ori ofertele primite nu se incadreaza in cerintele de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii sau daca judecatorul-sindic nu aproba tranzactia, lichidarea urmeaza a se efectua prin celelalte metode prevazute in prezenta ordonanta.>>”

5. La articolul unic punctul 15, la articolul 43, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 43

(1) Procedura falimentului va fi inchisa de judecatorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotarare de inchidere, atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit in faliment au fost distribuite si cand fondurile nereclamate de catre cei indreptatiti, in termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de lichidator la Trezoreria Statului, iar extrasul de cont va fi depus la judecatorul-sindic. Hotararea va fi comunicata in scris sau in presa, in cel putin doua ziare de circulatie nationala, tuturor partilor implicate.”

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close