Raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

In M. Of. nr. 820 din 21 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare a situatiilor care se transmit Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit, de catre institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine.

(2) De asemenea, prezentul ordin stabileste frecventa si modalitatile de transmitere a formularelor mentionate la alin. (1) catre Banca Nationala a Romaniei de institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine.

(3) Casa centrala a cooperativelor de credit este responsabila de intocmirea si transmiterea formularelor de raportare prevazute la alin. (1) si la nivelul retelei cooperatiste de credit.

ART. 2

In intelesul prezentului ordin, persoana autorizata este persoana abilitata sa angajeze raspunderea juridica a institutiei de credit sau o alta persoana imputernicita de aceasta.

ART. 3

(1) Modelele formularelor de raportare privind indicatorul de lichiditate sunt prezentate in anexele nr. 1a) – 1d) si, respectiv, in anexa nr. 2.

(2) Formularele prevazute la alin. (1) vor fi intocmite avandu-se in vedere urmatoarele:

a) vor cuprinde toate sucursalele si alte sedii secundare ale institutiei de credit, deschise pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;

b) se vor completa dupa cum urmeaza:

– pentru toate operatiunile, indiferent de moneda in care sunt denominate acestea, in scopul determinarii indicatorului de lichiditate in echivalent lei. In acest sens operatiunile in moneda straina vor fi evaluate in echivalent in lei la cursul de schimb in vigoare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara lucratoare a perioadei pentru care se intocmeste raportarea;

– pentru toate operatiunile in euro, in scopul determinarii indicatorului de lichiditate in euro. In acest sens se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2011;

– pentru toate operatiunile in lei, in scopul determinarii indicatorului de lichiditate in lei.

ART. 4

(1) Modelele formularelor de raportare privind riscul mare de lichiditate, precum si alte date aferente situatiilor privind indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate sunt prezentate in anexele nr. 3a), 3b) si, respectiv, in anexa nr. 4.

(2) Formularele prevazute la alin. (1) vor fi intocmite avandu-se in vedere urmatoarele:

a) vor cuprinde toate sucursalele si alte sedii secundare ale institutiei de credit, deschise pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;

b) se vor completa pentru toate operatiunile, indiferent de moneda in care sunt denominate acestea, in echivalent lei. In acest sens, operatiunile in moneda straina vor fi evaluate in echivalent in lei la cursul de schimb in vigoare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara lucratoare a perioadei pentru care se intocmeste raportarea.

ART. 5

(1) Institutiile de credit vor transmite lunar Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere formularele prevazute la art. 3 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol, si formularele prevazute la art. 4 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol, atat pe suport hartie, cat si prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR.

(2) Raportarea se va transmite in termen de 17 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care aceasta se intocmeste.

(3) In cazul in care ultima zi a termenului pana la care se poate transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea se va transmite pana cel tarziu in prima zi lucratoare ulterioara acesteia.

ART. 6

Formularele de raportare prevazute la art. 3 si 4 se intocmesc pe baza datelor din evidenta contabila si din evidentele extracontabile ale institutiilor de credit si se semneaza de catre persoana autorizata a acestora.

ART. 7

(1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

(2) Institutiile de credit vor finaliza demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile prezentului ordin in ceea ce priveste completarea formularelor de raportare pana la data de 31 martie 2012.

(3) Pana la data de la care transmiterea raportarilor in format electronic se realizeaza exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare, institutiile raportoare transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub forma de fisiere Excel.

ART. 8

Anexele nr. 1a) – 1d), 2, 3a), 3b) si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 9

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 22 decembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close