Rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

In M. Of. nr. 818 din 19 noiembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.

Din cuprins:

Luand in considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

avand in vedere analiza executiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,

pentru pastrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele masuri menite sa reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. 1

Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2011, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 28 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

ART. 2

(1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2011 se diminueaza la venituri cu suma de 15.500 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 538.627 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 554.127 mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza cu suma de 15.500 mii lei.

(3) Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2011 se majoreaza la cheltuieli cu suma de 5.500 mii lei, veniturile se majoreaza cu suma de 4.112 mii lei, excedentul diminuandu-se cu suma de 1.388 mii lei.

ART. 3

(1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2011 aferent sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la venituri cu suma de 785.000 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 65.414 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 850.414 mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza cu suma de 785.000 mii lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se majoreaza la venituri cu suma de 817 mii lei, se diminueaza la cheltuieli cu suma de 15.000 mii lei, iar excedentul se majoreaza cu suma de 15.817 mii lei.

ART. 4

(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj.

(2) Ordonatorii principali de credite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.

ART. 5

Drepturile de pensii obtinute in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, ca urmare a contestarii recalcularii si revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

ART. 6

Anexele nr. 1, 1/01, 1/03 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close