RIL admis. Decizia nr. 14/2011

In M. Of. nr. 821 din 21 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia nr. 14/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii.

Din cuprins:

Completul competent sa judece recursul in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 10/2011 este constituit conform art. 414^4 alin. 3 din Codul de procedura penala, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, raportat la art. 27^2 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta completului este prezidata de doamna judecator Livia Doina Stanciu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna Gabriela Scutea, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

La sedinta de judecata participa magistratul-asistent din cadrul Sectiilor Unite, doamna Cristina Pascu, desemnat in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala raportat la art. 84 si 86^4 din Codul penal, cu privire la momentul sesizarii instantei cu cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile.

Magistratul-asistent a mentionat ca au fost depuse completarile referitoare la obiectul recursului in interesul legii cu privire la aspectele penale si civile incidente in cauza, astfel dupa cum s-a dispus prin incheierea de sedinta de la termenul de judecata din data de 12 septembrie 2011, si ca au fost intocmite rapoartele de catre doamna judecator Livia Luminita Zglimbea din cadrul Sectiei penale si de catre doamna judecator Carmen Georgeta Negrila din cadrul Sectiei I civile.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, in sensul ca cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei poate fi introdusa in cursul termenului de incercare, pana la implinirea acestuia, cererea putand fi solutionata inainte sau dupa implinirea termenului de incercare, punand concluzii pentru admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.

 

INALTA CURTE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

 

1. Problema de drept ce a generat practica neunitara

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala raportat la art. 84 si art. 86^4 din Codul penal, cu privire la momentul sesizarii instantei cu cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile.

 

2. Examenul jurisprudential

Prin recursul in interesul legii se arata ca in urma verificarii jurisprudentei la nivel national, cu privire la momentul sesizarii instantei cu cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile, a fost relevata o practica neunitara.

 

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

3.1. Intr-o prima ipoteza, instantele, sesizate inauntrul termenului de incercare cu cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile:

– au admis cererea daca s-a dovedit reaua-credinta a condamnatului in neexecutarea obligatiilor civile, indiferent daca cererea a fost solutionata dupa implinirea termenului de incercare; s-a retinut, potrivit acestei orientari, ca procurorul sau partea interesata are posibilitatea de a cere oricand, pe parcursul termenului de incercare, revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile;

– au respins cererea, ca neintemeiata, daca nu s-a dovedit reaua-credinta a condamnatului in neexecutarea obligatiilor civile;

– au respins, ca prematur introdusa sau ca neintemeiata, cererea, cu motivarea ca aceasta poate fi formulata numai dupa expirarea termenului de incercare, intrucat pana la acel moment condamnatul are posibilitatea executarii obligatiilor civile;

– au respins cererea ca urmare a constatarii intervenirii reabilitarii de drept a condamnatului pe parcursul judecarii cauzei.

3.2. Intr-o a doua ipoteza, instantele, sesizate dupa expirarea termenului de incercare cu cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile:

– au respins cererea de revocare, ca tardiva sau neintemeiata, cu motivarea ca, potrivit art. 84 din Codul penal, partea civila are dreptul de a obtine recuperarea debitului stabilit prin hotararea de condamnare si este indreptatita sa solicite revocarea suspendarii executarii numai pe durata termenului de incercare, pana la implinirea acestuia, ulterior acestui moment intervenind reabilitarea de drept a condamnatului, astfel ca nu mai poate opera revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile;

– au admis cererea de revocare, retinand ca o conditie esentiala a promovarii cererii tocmai implinirea termenului de incercare, moment pana la care condamnatul are posibilitatea sa execute obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, partea civila neavand dreptul sa ceara revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei pana la acel moment.

 

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a opinat in sensul ca cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile, trebuie introdusa anterior expirarii termenului de incercare, indiferent daca judecarea cauzei are loc ulterior expirarii acestui termen.

Prin argumentele expuse s-a sustinut ca din interpretarea gramaticala a dispozitiilor art. 84 din Codul penal si art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala rezulta ca cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile, trebuie introdusa anterior expirarii termenului de incercare. S-a mentionat ca ar fi gresita acceptarea opiniei in sensul ca cererea de revocare este prematura in situatia introducerii acesteia in cursul termenului de incercare, deoarece pana la acest moment condamnatul isi poate executa obligatiile civile, aceasta echivaland cu a accepta ca pe durata termenului de incercare ar fi suspendata executarea obligatiilor civile, ceea ce contravine dispozitiilor art. 81 alin. 5 si art. 86^1 alin. 4 din Codul de procedura penala.

Totodata s-a motivat ca opinia potrivit careia cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile, se poate formula numai dupa expirarea termenului de incercare este in flagranta contradictie cu prevederile art. 86 si art. 86^6 din Codul penal.

S-a concluzionat in sensul ca implinirea termenului de incercare nu impiedica solutionarea cererii de revocare introduse inauntrul acestui termen, deoarece aceeasi solutie este prevazuta de lege si in situatia revocarii obligatorii a suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare, indiferent daca judecarea noii infractiuni are loc dupa expirarea acestui termen.

In ceea ce priveste problema momentului de la care se poate dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile, in ipoteza introducerii cererii de revocare inauntrul termenului de incercare, s-a argumentat ca cererea de revocare trebuie introdusa la un moment care sa evidentieze intentia condamnatului de a se sustrage de la executarea obligatiilor civile, respectiv sa demonstreze reaua-credinta a acestuia. S-a subliniat, de asemenea, ca cererea de revocare poate fi solutionata chiar si dupa implinirea termenului de incercare, cu consecinta revocarii suspendarii executarii pedepsei, concluzia decurgand din interpretarea dispozitiilor art. 83 alin. 1, art. 86 si art. 84 din Codul penal, legea penala nestabilind un moment pana la care se poate dispune revocarea.

 

5. Raportul asupra recursului in interesul legii

Punctul de vedere exprimat de judecatorul raportor (in ceea ce priveste aspectele de drept penal incidente in cauza) a fost in sensul ca cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile, trebuie introdusa anterior expirarii termenului de incercare, indiferent daca judecarea cauzei are loc ulterior expirarii acestui termen.

S-a argumentat ca dispozitiile art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala, supus interpretarii, nu se refera decat la titularii dreptului de a formula cererea de revocare si la aspecte privind competenta de solutionare a cererii si, de asemenea, ca norma amintita face trimitere la prevederile art. 84, respectiv art. 86^4 alin. 1 din Codul penal, dispozitiile art. 84 din Codul penal nebeneficiind de o redactare clara, ceea ce face necesara coroborarea normelor supuse interpretarii cu alte texte din Codul penal si Codul de procedura penala. S-a mai aratat ca, in ipoteza in care s-ar considera ca cererea de revocare ar fi prematura daca ar fi formulata anterior implinirii termenului de incercare, ar deveni ineficiente dispozitiile art. 81 alin. 5 si art. 86^4 alin. 1 din Codul penal si cu atat mai putin ar putea fi sustinuta teza potrivit careia cererea de revocare trebuie formulata dupa implinirea termenului de incercare, deoarece ulterior acelui moment intervine reabilitarea de drept, potrivit dispozitiilor art. 86 si 86^6 din Codul penal, normele anterior indicate nefacand referire la momentul pronuntarii revocarii, astfel ca aceasta poate interveni fie anterior, fie ulterior expirarii termenului de incercare.

In raportul intocmit cu privire la aspectele de drept civil incidente in cauza s-a aratat ca, potrivit art. 415 alin. 1, art. 416 si art. 417 din Codul de procedura penala, momentul ramanerii definitive a hotararii este cel care marcheaza si dobandirea caracterului executoriu al obligatiilor civile (despagubiri si cheltuieli judiciare cuvenite partilor) stabilite in sarcina condamnatului. In ceea ce priveste prescriptia dreptului de a cere executarea silita s-a argumentat ca prevederile art. 405^1 – 405^3 din Codul de procedura civila, referitoare la suspendarea, intreruperea sau repunerea in termenul de prescriptie, sunt direct aplicabile si in situatia in care instanta penala este investita cu solutionarea unei cereri de revocare a suspendarii executarii pedepsei in conditiile art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala, raportat la art. 84 si art. 86^4 din Codul penal, daca se invoca asemenea incidente legate de cursul prescriptiei, prescriptia dreptului de a cere executarea silita nestingand insa dreptul subiectiv material, care poate fi realizat prin executarea de bunavoie de catre debitor, ci doar dreptul de a obtine satisfacerea dreptului subiectiv prin constrangere.

Referitor la corelatia dintre implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita si termenul de incercare s-a argumentat ca notiunile de indeplinire a obligatiilor civile si prescrierea dreptului de a cere executarea silita nu sunt echivalente in ceea ce priveste efectele, termenele de prescriptie si de incercare fiind diferite, iar in situatia in care condamnatul executa obligatiile civile dupa implinirea termenului de prescriptie, dar anterior expirarii termenului de incercare, nu poate fi dispusa revocarea suspendarii executarii pedepsei. In ceea ce priveste situatia in care condamnatul dovedeste (cu orice mijloc de proba) ca nu a avut posibilitatea de a indeplini obligatiile civile, s-a mentionat ca aceasta este o situatie de exceptie, care implica o conduita de buna-credinta a condamnatului, neputandu-se dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei.

 

6. Inalta Curte

Dupa cum rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 81 si 86^1 din Codul penal, in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 81 alin. 1 si 2, respectiv art. 86^1 alin. 1 si 2 din Codul penal, instanta poate dispune suspendarea conditionata sau sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare, suspendarea executarii pedepsei neatragand, potrivit art. 81 alin. 5 din Codul penal, la care face referire si art. 86^1 alin. 4 din Codul penal, suspendarea masurilor de siguranta sau a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

Potrivit art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala, daca pana la expirarea termenului de incercare nu au fost respectate obligatiile civile prevazute de art. 84 din Codul penal sau cele prevazute de art. 86^4 din Codul penal, partea interesata sau procurorul sesizeaza instanta care a pronuntat in prima instanta suspendarea, in vederea revocarii suspendarii executarii pedepsei.

Totodata, conform dispozitiilor art. 84 din Codul penal (la care face trimitere si art. 86^4 alin. 1 din Codul penal), daca pana la expirarea termenului de incercare condamnatul nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, instanta dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei, in afara de cazul cand cel condamnat dovedeste ca nu a avut putinta de a indeplini acele obligatii.

Se constata, de asemenea, ca, potrivit art. 86 si 86^6 din Codul penal, daca in cursul termenului de incercare condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii executarii pedepsei, el este reabilitat de drept. Se impune totodata a se observa ca potrivit art. 83 alin. 1 si 2 din Codul penal (la care face trimitere si art. 86^4 din Codul penal), in situatia in care in cursul termenului de incercare condamnatul a savarsit o noua infractiune, descoperita inauntrul acestui termen, se dispune revocarea suspendarii executarii chiar daca pentru noua infractiune comisa condamnarea definitiva se pronunta ulterior implinirii termenului de incercare.

Interpretand prin coroborare normele anterior mentionate se constata ca cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a suspendarii conditionate a executarii pedepsei, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile, poate fi introdusa doar anterior implinirii termenului de incercare, deoarece, ulterior acestui moment, intervine reabilitarea de drept a condamnatului, o concluzie contrara echivaland cu nerespectarea dispozitiilor art. 86 si 86^6 din Codul penal, dar si a art. 81 alin. 5 si art. 86^1 alin. 4 din Codul penal.

Se retine astfel ca cererea de revocare trebuie introdusa la un moment care poate sa evidentieze intentia condamnatului de a se sustrage de la executarea obligatiilor civile, respectiv sa demonstreze reaua-credinta a acestuia, deoarece, din interpretarea per a contrario a art. 84 teza finala din Codul penal reiese ca revocarea suspendarii executarii pedepsei nu se poate dispune daca persoana condamnata dovedeste ca neindeplinirea obligatiilor civile stabilite prin hotararea de condamnare nu s-a datorat relei sale credinte.

Opinia potrivit careia cererea de revocare a suspendarii formulata in cursul termenului de incercare ar fi prematura, intrucat pana la acest moment condamnatul isi poate executa obligatiile, nu poate fi primita deoarece ar insemna ca persoana condamnata ar beneficia de un termen de gratie pentru executarea acestora egal cu termenul de incercare. Acest lucru ar echivala cu recunoasterea unui drept neprevazut de lege si ar face ineficiente dispozitiile cuprinse in art. 81 alin. 5 si art. 86^1 alin. 4 din Codul penal, potrivit carora suspendarea executarii pedepsei nu atrage suspendarea masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

In ceea ce priveste momentul la care instanta, sesizata cu solutionarea cererii de revocare anterior expirarii termenului de incercare, poate dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei, acesta se poate situa fie inainte de implinirea termenului de incercare, fie dupa, cata vreme legiuitorul nu prevede ca revocarea trebuie pronuntata inauntrul termenului.

Concluzia ca judecarea cauzei poate avea loc si ulterior expirarii termenului de incercare mai este sustinuta si de imprejurarea ca legea penala, in ceea ce priveste un alt caz de revocare a suspendarii executarii pedepsei – pentru comiterea unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare, infractiune descoperita in acest termen – a prevazut expres in cuprinsul art. 83 alin. 1 si art. 86^4 alin. 1 din Codul penal ca revocarea suspendarii executarii pedepsei se dispune chiar daca ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pentru noua infractiune savarsita este ulterioara implinirii termenului de incercare. Aceeasi concluzie, in sensul ca solutionarea cererii de revocare si dispunerea revocarii sunt posibile si dupa expirarea termenului de incercare, reiese si din interpretarea art. 86 si 86^6 din Codul penal, care prevad drept conditie a reabilitarii de drept absenta unei revocari dispuse potrivit art. 83, art. 84 sau 86^4 din Codul penal, fara a distinge cu privire la momentul cand revocarea trebuie sa intervina, o asemenea distinctie nefiind reglementata nici de dispozitiile art. 84 din Codul penal.

 

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 414^4 si 414^5 din Codul de procedura penala, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

 

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In numele legii

DECIDE:

 

Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 447 alin. 2 din Codul de procedura penala raportat la art. 84 si art. 86^4 din Codul penal stabileste ca:

Sesizarea instantei in vederea revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul neindeplinirii de catre condamnat a obligatiilor civile stabilite prin hotararea de condamnare, trebuie facuta inainte de expirarea termenului de incercare, indiferent daca judecarea cauzei are loc anterior sau ulterior expirarii acestui termen.

Obligatorie, potrivit art. 414^5 alin. 4 din Codul de procedura penala.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17 octombrie 2011.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close