Modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 827 din 22 noiembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.

Din cuprins:

ART. I

La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“21. institutie de evidenta – institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii, respectiv Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale;”.

ART. II

Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror identitate constituie informatie clasificata, potrivit legii, nu participa la fondurile de pensii administrate privat.

ART. III

Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu intra sub incidenta art. II din prezenta ordonanta de urgenta, au obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat in termen de 7 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in caz contrar fiind repartizate aleatoriu de catre institutia de evidenta.

ART. IV

La articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei se face in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti.”

ART. V

Prevederile art. IV nu se aplica mandatelor presedintelui, vicepresedintelui si ale celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in vigoare in prezent, pe durata valabilitatii acestora.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close