Modificarea si completarea Ordinului BNR nr. 4/2011 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania

In M. Of. nr. 822 din 21 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 23/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2011 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2011 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 si 443 bis din 24 iunie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa II, la articolul 1, definitiile notiunilor “beneficiar” si “platitor” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“- <<beneficiar>> (payee), cu exceptia cazurilor in care este utilizat in contextul art. 39, inseamna un participant la TARGET2 al carui cont PM va fi creditat ca urmare a decontarii unui ordin de plata;

…………………………………………………………………

– <<platitor>> (payer), cu exceptia cazurilor in care este utilizat in contextul art. 39, inseamna un participant la TARGET2 al carui cont PM va fi debitat ca urmare a decontarii unui ordin de plata;”.

2. In anexa II, la articolul 8 alineatul (4), litera (c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(c) in aprecierea BNR, o astfel de participare ar pune in pericol stabilitatea, buna functionare si securitatea generale ale TARGET2-Romania sau ale oricarui sistem component al TARGET2 ori ar periclita indeplinirea de catre BNR a misiunilor sale prevazute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si de Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene sau prezinta riscuri din perspectiva prudentei.”

3. In anexa II, la articolul 34 alineatul (2), litera (e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(e) are loc orice alt eveniment in legatura cu un participant, eveniment care, in aprecierea BNR, ar pune in pericol stabilitatea, buna functionare si securitatea generale ale TARGET2-Romania sau ale oricarui alt sistem component al TARGET2 ori ar periclita indeplinirea de catre BNR a misiunilor sale prevazute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si de Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene sau prezinta riscuri din perspectiva prudentei; si/sau”.

4. In anexa II, la articolul 39, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Protectia datelor, prevenirea spalarii banilor, masuri administrative sau restrictive si aspecte conexe”

5. In anexa II, la articolul 39, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Atunci cand actioneaza in calitate de furnizor de servicii de plata al unui beneficiar sau al unui platitor, participantii indeplinesc toate cerintele care rezulta din masurile administrative sau restrictive impuse in temeiul art. 75 sau 215 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, inclusiv in ceea ce priveste notificarea si/sau obtinerea acordului din partea unei autoritati competente in legatura cu procesarea tranzactiilor. In plus:

(a) in cazul in care BNR este furnizorul de servicii de plata al unui participant care are calitatea de platitor:

(i) participantul efectueaza notificarea necesara sau obtine aprobarea in numele bancii centrale care trebuie in principal sa efectueze notificarea ori sa obtina aprobarea si transmite BNR dovada efectuarii notificarii sau a obtinerii aprobarii;

(ii) participantul nu introduce in TARGET2 niciun ordin de transfer credit pana nu a obtinut din partea BNR confirmarea ca notificarea necesara a fost facuta sau ca aprobarea a fost obtinuta de catre ori in numele furnizorului de servicii de plata al beneficiarului;

(b) in cazul in care BNR este furnizor de servicii de plata al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectueaza notificarea necesara sau obtine aprobarea in numele bancii centrale care trebuie in principal sa efectueze notificarea ori sa obtina aprobarea si transmite BNR dovada efectuarii notificarii sau a obtinerii aprobarii.

In sensul prezentului alineat, notiunile <<furnizor de servicii de plata>>, <<platitor>> si <<beneficiar>> au semnificatiile care le sunt atribuite in cadrul masurilor administrative sau restrictive aplicabile.”

6. La anexa III, la definitia “situatiei de neindeplinire a obligatiilor”, litera (h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(h) cazul in care participarea entitatii la un alt sistem component al TARGET2 si/sau la un sistem auxiliar a fost suspendata sau a incetat;”.

7. La anexa III, denumirea marginala a paragrafului “Suspendarea sau incetarea acordarii creditului pe parcursul zilei (intraday credit)” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Suspendarea, limitarea sau incetarea acordarii creditului pe parcursul zilei (intraday credit)”

8. La anexa III, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“12. (a) BCN participante suspenda sau pun capat accesului la creditul pe parcursul zilei in cazul aparitiei uneia dintre urmatoarele situatii de neindeplinire a obligatiilor:

(i) contul entitatii deschis la BCN participanta este suspendat sau inchis;

(ii) entitatea in cauza inceteaza sa mai indeplineasca oricare dintre cerintele prevazute in prezenta anexa pentru acordarea creditului pe parcursul zilei;

(iii) o autoritate judiciara sau alta autoritate competenta adopta o decizie de punere in aplicare a unei proceduri de lichidare a entitatii sau de desemnare a unui lichidator ori a unei persoane cu atributii echivalente pentru entitatea respectiva sau a oricarei alte proceduri similare;

(iv) entitatea este supusa blocarii fondurilor si/sau altor masuri impuse de Uniune care restrictioneaza capacitatea entitatii de utilizare a fondurilor proprii.

(b) BCN participante pot suspenda sau pot pune capat accesului la creditele pe parcursul zilei daca o BCN suspenda sau pune capat participarii participantului la TARGET2, in temeiul art. 34 alin. (2) lit. (b) – (e) din anexa II, sau daca intervin una sau mai multe situatii de neindeplinire a obligatiilor [altele decat cele prevazute la art. 34 alin. (2) lit. (a) din anexa II].

(c) In cazul in care Eurosistemul decide sa suspende, sa limiteze sau sa excluda accesul contrapartilor la instrumentele de politica monetara din motive de prudenta sau de alta natura, in conformitate cu sectiunea 2.4 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7, BCN participante pun in aplicare respectiva decizie in ceea ce priveste accesul la creditul pe parcursul zilei, conform prevederilor contractului sau reglementarilor aplicate de BCN respective.

(d) BCN participante pot decide sa suspende, sa limiteze sau sa puna capat accesului unui participant la creditul pe parcursul zilei daca se considera ca participantul prezinta riscuri din perspectiva prudentei. In astfel de cazuri, BCN participanta in cauza transmite imediat o notificare scrisa BCE si altor BCN participante, precum si bancilor centrale conectate. Dupa caz, Consiliul guvernatorilor decide cu privire la punerea uniforma in aplicare a masurilor adoptate in toate sistemele componente ale TARGET2.”

9. La anexa III, punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“13. Atunci cand o BCN participanta decide sa suspende, sa limiteze sau sa puna capat accesului la creditul pe parcursul zilei al unei contraparti la politica monetara a Eurosistemului, aceasta decizie produce efecte de la aprobarea acesteia de catre BCE.”

10. In anexa V, la articolul 4 punctul 16 litera (b), sintagma “apendicele IA” se inlocuieste cu sintagma “apendicele IV”, iar sintagma “anexa V” se inlocuieste cu sintagma “anexa II”.

ART. II

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 21 noiembrie 2011.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close