RIL admis. Decizia nr. 15/2011

In M. Of. nr. 827 din 22 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia nr. 15/2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii.

Din cuprins:

Completul competent sa judece recursul in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 17/2011 este constituit conform dispozitiilor art. 330^6 alin. 2 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 27^2 alin. 2 lit. b din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta este prezidata de doamna judecator dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin.

La sedinta de judecata participa magistratul-asistent sef al Sectiei I civile, doamna Mihaela Calabiciov, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in cadrul plangerilor formulate in procedura prevazuta de art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere si al actiunilor in constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Magistratul-asistent refera cu privire la obiectul recursului in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 17/2011 aflat pe rolul completului de judecata, precum si cu privire la faptul ca la dosarul cauzei a fost depus raportul intocmit de doamnele judecator-raportor Raluca Moglan si Gabriela Bogasiu.

Doamna judecator dr. Livia Doina Stanciu, presedintele completului de judecata, constatand ca nu exista cereri prealabile sau exceptii, a acordat cuvantul reprezentantului procurorului general, doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, pentru sustinerea recursului in interesul legii.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in cadrul plangerilor formulate in procedura prevazuta de art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere si al actiunilor in constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind identificate doua orientari jurisprudentiale.

S-a sustinut, intr-o opinie, ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa in cadrul plangerilor formulate in temeiul dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in actiunile pentru constatarea nulitatii absolute, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, iar intr-o alta opinie, ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva nu are calitate procesuala activa nici in procedura reglementata de art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici in cadrul actiunilor prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin a mentionat ca prima opinie este considerata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ca fiind in acord cu litera si spiritul legii si a solicitat admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii in sensul ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a dispozitiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1) din Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are legitimare procesuala activa atat in cadrul plangerilor formulate impotriva hotararilor comisiilor judetene de fond funciar, cat si in cadrul actiunilor pentru constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, promovate fie pe cale principala, fie pe calea cererii de interventie in interes propriu.

Presedintele completului, doamna judecator dr. Livia Doina Stanciu, a acordat posibilitatea membrilor completului de judecata de a adresa intrebari reprezentantului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Doamna judecator Lavinia Curelea, presedintele Sectiei I civile, a intrebat care este, in opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, termenul in care Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ar putea formula plangere impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere si de cand ar curge acest termen, in cazul in care s-ar stabili, in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa de a formula o astfel de plangere. Fata de imprejurarea ca sintagma “persoana interesata”, in sensul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se refera la persoanele interesate in reconstituirea dreptului de proprietate si carora li se comunica hotararea comisiei judetene, iar Regia Nationala a Padurilor – Romsilva este, in sensul legii, o regie autonoma de interes national, care gestioneaza fondul forestier proprietate publica a statului, respectiv pe acela apartinand proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale sau proprietatii private, s-ar pune problema daca aceasta ar putea fi asimilata persoanelor interesate carora li se comunica aceasta hotarare. De asemenea, a mai intrebat in ce masura Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ar putea ataca in justitie hotararile comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere fata de imprejurarea ca aceasta institutie are membri desemnati in comisiile respective.

Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a sustinut ca aspectele la care se refera intrebarile ce i-au fost adresate sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia persoanele nemultumite pot face plangere impotriva hotararii comisiei judetene in termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, iar hotararile emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se iau cu votul majoritatii membrilor in cadrul comisiilor judetene. Prin urmare, aspectele invederate nu pot reprezenta argumente pentru a se retine ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva nu ar avea calitate procesuala activa in sensul art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Doamna judecator dr. Livia Doina Stanciu, presedintele completului de judecata, constatand ca nu mai sunt intrebari de formulat, a declarat dezbaterile inchise, iar completul de judecata a ramas in pronuntare asupra recursului in interesul legii.

 

INALTA CURTE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

 

1. Problema de drept ce a generat practica neunitara

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in cadrul plangerilor formulate in temeiul art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor forestiere si al actiunilor in constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

2. Examenul jurisprudential

In urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu privire la calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in cadrul plangerilor formulate in temeiul art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere si al actiunilor in constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au identificat doua orientari ale practicii.

 

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

3.1. Intr-o prima orientare jurisprudentiala, instantele de judecata au apreciat ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa in plangerile formulate in temeiul dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, precum si in actiunile in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

In argumentarea acestei opinii, s-a retinut ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva este singurul organ administrativ care reprezinta statul roman in sectorul silvic, si, prin urmare, are dreptul sa vegheze Ia respectarea legalitatii reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

Intrucat toate reconstituirile dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se efectueaza din suprafetele de terenuri cuprinse in amenajamentele silvice, terenuri pe care le administreaza si gestioneaza directiile silvice judetene aflate in structura Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aceasta este direct interesata si raspunzatoare atat de modalitatea in care se realizeaza reconstituirea dreptului de proprietate, cat si de legalitatea acestei operatiuni.

Cu referire la cererile care au ca obiect constatarea nulitatii actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, s-a retinut ca nulitatea acestor acte poate fi invocata si de persoanele care justifica un interes legitim, iar Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are un astfel de interes, fiind institutia care administreaza fondul forestier proprietate publica a statului.

3.2. Intr-o a doua orientare jurisprudentiala, instantele de judecata au apreciat ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva nu are calitate procesuala activa nici in plangerile formulate in baza art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici in actiunile intemeiate pe art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

In argumentarea acestei opinii s-a retinut ca reconstituirea dreptului de proprietate se face la cererea fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora atat in privinta terenurilor agricole, cat si a celor forestiere, conditia determinanta fiind aceea de fost proprietar, indiferent ca este vorba de persoana fizica ori juridica. In consecinta, prin dispozitiile art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul a urmarit protejarea dreptului subiectiv al fostului proprietar, persoana fizica sau juridica.

De asemenea, s-a retinut ca Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, confera legitimitate procesuala doar comisiilor locale si judetene, prefectului, precum si tertilor care se pretind proprietari, neexistand nicio prevedere legala care sa stabileasca dreptul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva de a reprezenta statul in litigiile referitoare la dreptul de proprietate al acestuia asupra fondului forestier.

Intrucat reconstituirea dreptului de proprietate se face din terenurile proprietatea statului, devin incidente dispozitiile Legii nr. 213/1998, astfel ca in litigiile care privesc dreptul de proprietate al statului acesta este reprezentat de Ministerul Finantelor, iar titularul dreptului de administrare, Romsilva, trebuie sa arate titularul dreptului de proprietate.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva poate reprezenta in justitie statul numai cu privire la acele interese care au legatura cu obiectul ei de activitate, respectiv aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, atributie care nu ii confera insa calitate procesuala activa in genul de litigii analizate.

 

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a apreciat primul punct de vedere ca fiind in acord cu litera si spiritul legii, raportat la dispozitiile Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilesc atributiile exercitate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, prin unitatile subordonate, in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere [art. 24 alin. (4) si (5) din lege, respectiv art. 71 – 74 din regulament] si la dispozitiile din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, care reglementeaza dreptul de administrare al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva asupra fondului forestier proprietate publica a statului si atributiile ce revin regiei in exercitarea acestui drept [art. 11 alin. (1) din Codul silvic, respectiv art. 4 alin. (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 229/2009, art. 2 lit. A pct. 1 si art. 3 lit. k din regulamentul aprobat prin aceasta hotarare].

Totodata, procurorul general a adus ca argument in sensul legitimarii procesuale active a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in plangerea reglementata de art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, abrogarea dispozitiilor art. 60 din aceasta lege, care ii excludeau pe tertii interesati de la procedura conferita de normele acestui act normativ.

 

5. Raportul asupra recursului in interesul legii

Prin raportul intocmit s-a propus solutionarea recursului in interesul legii in sensul ca:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa de a formula plangere impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa de a formula actiuni in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

6. Inalta Curte

6.1. Cu privire la calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva de a formula plangere impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pe temeiul dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, “reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor”, si conform prevederilor acestei legi.

Prin urmare, procedura plangerii, reglementata in cap. IV “Dispozitii procedurale” al Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este aplicabila si in cazul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

In conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile:

“(1) Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse in cap. II, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.”

Din interpretarea sistematica a celor doua alineate ale textului rezulta ca titularii plangerii sunt persoanele interesate carora li se comunica hotararea comisiei judetene.

Reglementarea plangerii in aceasta forma, in vigoare si in prezent, prin instituirea obligatiei de comunicare a hotararilor comisiei judetene catre cei interesati tocmai in scopul exercitarii plangerii, a fost urmarea modificarilor aduse Legii nr. 18/1991 prin Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, in varianta initiala a Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (5) prevedea ca “impotriva hotararii comisiei judetene, cel nemultumit poate face plangere la judecatoria in raza careia este situat terenul, in termen de 30 de zile de la data la care a luat cunostinta de solutia data de comisia judeteana”.

Art. 11 alin. (5) a fost abrogat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin art. I pct. 34 din aceeasi lege a fost introdus in corpul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cap. III^1 “Dispozitii procedurale”, devenit cap. IV dupa republicarea legii, in care s-a inclus si art. 44^3, devenit art. 53 dupa republicarea legii.

Corelativ acestui articol, au fost introduse si art. 44^10, art. 44^11 si art. 44^12.

Potrivit art. 44^10, devenit art. 60 dupa republicarea legii: “Tertii care au fost vatamati in drepturile lor prin hotararea comisiei judetene sau prin ordinul prefectului ori in alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, si care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, avand deja un titlu de proprietate privata asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decat calea actiunilor de drept comun, petitorii sau dupa caz posesorii, in special revendicarea, si nu procedura prevazuta in acest capitol.”

Potrivit art. 44^11, devenit art. 61 dupa republicarea legii: “Dispozitiile art. 44^10 [art. 60 dupa republicare] se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori, dupa caz, al unitatilor administrativ-teritoriale”, iar potrivit art. 44^12, devenit art. 62 dupa republicare: “Persoanelor prevazute la art. 44^10 si art. 44^11 [art. 60 si, respectiv, art. 61 dupa republicare] nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene.”

Prin dispozitiile art. 60 – 62 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care ii excludeau pe tertii interesati de la calea plangerii prevazute de legea speciala, consacrand fata de acestia inopozabilitatea hotararilor comisiilor judetene, s-a restrans sfera persoanelor interesate carora art. 53 le deschidea calea plangerii la categoria partilor din procedura legii speciale.

Art. 60 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost insa abrogat prin art. I pct. 11 din titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 61 si 62 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au fost abrogate odata cu art. 60 si nici ulterior, fiind si in prezent in vigoare. Neavand insa o individualitate proprie, ci doar prin raportare la art. 60, ele au devenit inaplicabile din momentul abrogarii art. 60.

In contextul evolutiei legislative aratate, abrogarea art. 60 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate fi lipsita de semnificatie juridica.

Astfel, includerea in legea speciala a unei norme avand ca scop excluderea de la calea plangerii a altor persoane interesate in afara partilor din procedura legii speciale, urmata de abrogarea respectivei norme, denota intentia legiuitorului de a nu mai restrange exercitiul plangerii prevazute de legea speciala la categoria partilor din procedura reglementata de aceasta lege, in acest sens urmand a fi inteleasa sintagma “persoane interesate” din cuprinsul art. 53.

Prin urmare, fata de abrogarea art. 60 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate fi exclusa, de plano, posibilitatea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva de a uza de procedura plangerii prevazuta de legea speciala si, implicit, calitatea ei procesuala activa intr-un astfel de demers judiciar, pe motiv ca, nefiind parte in procedura legii speciale, nu are deschisa calea acestei legi pentru valorificarea drepturilor pretins incalcate prin actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, ci doar calea dreptului comun.

Intr-adevar, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva nu este parte in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, iar reprezentarea sa in cadrul comisiei judetene de fond funciar, conform art. 4 alin. (1) lit. j) din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este de natura sa conduca la o alta concluzie. Parte in procedura de reconstituire, cu atributii in solutionarea contestatiilor, respectiv validarea ori invalidarea masurilor stabilite de comisiile locale, este comisia judeteana, autoritate publica cu activitate administrativ-jurisdictionala, ale carei hotarari se adopta cu votul majoritatii membrilor ei (art. 51 coroborat cu art. 52 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 6 si 8 din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cu toate ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva nu este parte in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie forestiera, avand aceasta calitate exclusiv titularii cererilor de reconstituire [art. 25 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare] si autoritatile cu atributii in rezolvarea acestor cereri, respectiv comisiile locale si judetene (art. 51 coroborat cu art. 52 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 5 si art. 6 din regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare), acesta nu este un argument care sa justifice lipsa de calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in promovarea plangerii prevazute de art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fata de abrogarea art. 60 din aceasta lege.

In conditiile in care dispozitiile art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, limiteaza exercitiul plangerii la acele persoane interesate carora li se comunica hotararile comisiei judetene, pentru a se determina daca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva se legitimeaza procesual activ in plangerea prevazuta de art. 53, se impune a se stabili daca aceasta entitate este persoana interesata careia i se comunica hotararile comisiei judetene privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

Or, fata de atributiile ce i-au fost conferite de lege in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, distinct de cele exercitate in reprezentarea sa in cadrul comisiilor locale si judetene [art. 7 alin. (3) si art. 8 alin. (4) raportat la art. 2 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 5, respectiv la art. 4 alin. (1) lit. j) coroborat cu art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare] si fata de calitatea sa de titular al dreptului de administrare a fondului forestier proprietate publica a statului, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva poate fi asimilata persoanelor interesate carora li se comunica hotararea comisiei judetene.

Astfel, prin unitatile sale subordonate, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pune la dispozitia comisiilor locale documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor forestiere, precum si suprafetele de teren cu destinatie forestiera asupra carora au fost validate cererile de reconstituire, delimiteaza perimetrele cu terenuri ce raman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privata, participa la punerea in posesie a persoanelor carora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate. In acest sens sunt dispozitiile art. 24 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, art. 39 si art. 71 – 74 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate privata asupra terenurilor, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe de alta parte, in conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare: “Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.”

Art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare prevede la alin. (1) ca “Romsilva are ca scop principal gestionarea durabila si unitara a fondului forestier proprietate publica a statului”, iar la alin. (3) lit. a) ca “prin activitatile pe care le desfasoara, Romsilva urmareste aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, actionand pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului […], pe care il administreaza […].”

De asemenea, la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 229/2009, se prevede ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva “are ca scop principal gestionarea durabila si unitara, in conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publica a statului”, iar la art. 2 lit. A pct. 1 din acelasi regulament se mentioneaza ca Romsilva “asigura integritatea fondului forestier proprietate publica a statului […], pe care il are in administrare […].”

Totodata, conform art. 3 lit. k) din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 229/2009, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva “reprezinta in justitie, in nume propriu, dreptul de administrare in domeniile care constituie obiectul sau de activitate”.

Din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale enuntate rezulta ca, in calitate de titular al dreptului de administrare a fondului forestier proprietate publica a statului si a atributiilor conferite in exercitarea acestui drept – apararea si asigurarea integritatii fondului forestier proprietate publica a statului, inclusiv a atributiilor specifice din procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva poate fi asimilata persoanelor interesate la care se refera art. 53 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In consecinta, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva poate uza de calea legii speciale in scopul apararii si asigurarii integritatii fondului forestier proprietate publica a statului, avand astfel calitate procesuala activa in plangerea formulata pe temeiul dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.2. Cu privire la calitatea procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva de a formula actiuni in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

In conformitate cu dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare:

“(1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi: […].

(2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.”

Stabilind ca nulitatea actelor la care se refera alin. (1) poate fi invocata “si de alte persoane care justifica un interes legitim”, art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, nu face altceva decat sa transpuna, intr-un caz particular, acela al actelor emise cu incalcarea prevederilor legii fondului funciar, regula de drept comun potrivit careia nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes, respectiv fie de partile actului juridic si avanzii-cauza ai partilor, fie de terti, care se pretind prejudiciati prin actul atacat, fie de organele expres prevazute de lege.

Pe planul dreptului procesual, regula enuntata justifica legitimare procesuala activa in actiunile in constatarea nulitatii absolute intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in privinta oricarei persoane care justifica un interes legitim, indiferent daca aceasta a fost sau nu parte in procedura legii speciale a fondului funciar in care au fost emise actele atacate.

Prin urmare, pentru a se determina daca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa in actiunile in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune a se stabili daca aceasta justifica un interes legitim in atacarea respectivelor acte.

Pe acest aspect prezinta relevanta urmatoarele dispozitii legale: art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 4 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, art. 1 alin. (1), art. 2 lit. A pct. 1 si art. 3 lit. k) din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 229/2009.

Astfel, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare: “Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.”

Art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare prevede la alin. (1) ca “Romsilva are ca scop principal gestionarea durabila si unitara a fondului forestier proprietate publica a statului”, iar la alin. (3) lit. a) ca “prin activitatile pe care le desfasoara, Romsilva urmareste aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, actionand pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului […], pe care il administreaza […].”

Art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 229/2009, prevede ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva “are ca scop principal gestionarea durabila si unitara, in conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publica a statului”, art. 2 lit. A pct. 1 din acelasi regulament prevede ca Romsilva “asigura integritatea fondului forestier proprietate publica a statului […], pe care il are in administrare […]”, iar art. 3 lit. k) prevede ca Romsilva “reprezinta in justitie, in nume propriu, dreptul de administrare in domeniile care constituie obiectul sau de activitate”.

Din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale enuntate rezulta ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, in calitate de titular al dreptului de administrare a fondului forestier proprietate publica a statului si a atributiilor conferite in exercitarea acestui drept, poate promova, in nume propriu, actiuni in justitie pentru apararea si asigurarea integritatii fondului forestier proprietate publica a statului, or actiunile in nulitate intemeiate pe art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt tocmai mijloace de actiune in acest scop.

In consecinta, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva este persoana care justifica un interes legitim in sensul art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, avand astfel calitate procesuala activa de a formula actiuni in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Fata de considerentele expuse, in sensul art. 330^7 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

 

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In numele legii

DECIDE:

 

Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa de a formula plangere impotriva hotararilor comisiilor judetene emise in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are calitate procesuala activa de a formula actiuni in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 17 octombrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close