„Tariful vamal comun – Nomenclatura combinata – Clasificare tarifara – Aparate multifunctionale – Aparate constituite dintr un modul de imprimare cu laser si dintr un modul de scanare, cu functie de copiator – Pozitia 8471 – Pozitia 9009”

HOTARAREA CJUE (Camera a treia)

11 decembrie 2008

In cauzele conexate C‑362/07 si C‑363/07,

avand ca obiect doua cereri de pronuntare a unei hotarari preliminare formulate in temeiul articolului 234 CE de tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris (Franta), prin deciziile din 24 iulie 2007, primite de Curte la 2 august 2007, in procedurile

Kip Europe SA si altii (C‑362/07),

Hewlett Packard International SARL (C‑363/07)

impotriva

Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects,

CURTEA (Camera a treia),

compusa din domnul A. Rosas, presedinte de camera, domnii A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (raportor) si A. Arabadjiev, judecatori,

avocat general: domnul P. Mengozzi,

grefier: domnul M.‑A. Gaudissart, sef de unitate,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 5 iunie 2008,

luand in considerare observatiile prezentate:

–        pentru Kip Europe SA si altii, de F. Goguel si F. Foucault, avocats;

–        pentru Hewlett Packard International SARL, de F. Goguel si F. Foucault, avocats;

–        pentru guvernul francez, de domnul G. de Bergues si de doamna A.‑L. During, in calitate de agenti;

–        pentru guvernul olandez, de doamna C. M. Wissels si de domnul D. J. M. de Grave, in calitate de agenti;

–        pentru guvernul polonez, de domnul T. Nowakowski, in calitate de agent;

–        pentru Comisia Comunitatilor Europene, de domnul G. Wilms, in calitate de agent, asistat de F. Tuytschaever, advocaat,

dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 17 iulie 2008,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Cererile de pronuntare a unor hotarari preliminare privesc interpretarea Nomenclaturii combinate care constituie anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 1719/2005 al Comisiei din 27 octombrie 2005 (JO L 286, p. 1, denumita in continuare „NC”) si validitatea Regulamentului (CE) nr. 400/2006 al Comisiei din 8 martie 2006 privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata (JO L 70, p. 9, Editie speciala, 02/vol. 20, p. 109).

2        Aceste cereri au fost formulate in cadrul a doua litigii intre Kip Europe SA si altii (denumita in continuare „Kip si altii”) si, respectiv, Hewlett Packard International SARL (denumita in continuare „Hewlett Packard”), pe de o parte, si administration des douanes – direction générale des douanes et droits indirects (denumita in continuare „administration des douanes”), pe de alta parte, in legatura cu clasificarea tarifara, incepand cu luna iulie 2006, a unor aparate multifunctionale importate in Comunitatea Europeana sub diferite denumiri comerciale.

 Cadrul juridic

3        Nomenclatura combinata, instituita prin Regulamentul nr. 2658/87, se intemeiaza pe sistemul armonizat mondial de denumire si de codificare a marfurilor (denumit in continuare „SA”) elaborat de Consiliul de Cooperare Vamala, devenit ulterior Organizatia Mondiala a Vamilor, si instituit prin Conventia internationala incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, aprobata in numele Comunitatii prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 (JO L 198, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 3, p. 199). Nomenclatura combinata preia pozitiile si subpozitiile de sase cifre din SA, doar a saptea si a opta cifra constituind subdiviziuni proprii ale acesteia.

4        Potrivit articolului 2 primul paragraf, Regulamentul nr. 1719/2005, care a introdus o noua versiune a Nomenclaturii combinate, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2006. Acesta a fost abrogat in mod implicit, incepand cu 1 ianuarie 2007, de Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul nr. 2658/87 (JO L 301, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 21, p. 3).

5        Partea intai a NC cuprinde un ansamblu de dispozitii preliminare. In cuprinsul acestei parti, in titlul I, consacrat regulilor generale, sectiunea A, intitulata „Reguli generale pentru interpretarea [NC]” (denumite in continuare „regulile generale”), prevede:

„Clasificarea marfurilor in [NC] se efectueaza in conformitate cu urmatoarele principii:

1.      Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor sau subcapitolelor se considera ca avand numai o valoare orientativa, clasificarea considerandu‑se legal determinata in cazul in care este in conformitate cu textul pozitiilor si notelor de sectiuni sau de capitole si, in cazul in care nu sunt contrare termenilor utilizati in respectivele pozitii si note, in conformitate cu urmatoarele reguli.

[…]

3.      Atunci cand marfurile ar putea fi clasificate la doua sau mai multe pozitii prin aplicarea regulii 2 [litera] (b) sau in orice alt caz, clasificarea se face dupa cum urmeaza:

(a)      […]

(b)      Produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite si marfurile prezentate in seturi conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulii 3 [litera] (a), se clasifica dupa materialul sau articolul care le confera caracterul esential, in cazul in care este posibila efectuarea acestei determinari.

(c)      In cazul in care nu pot fi aplicate regulile 3 [litera] (a) si 3 [litera] (b) pentru efectuarea clasificarii, marfa se clasifica la pozitia cu numarul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate in considerare.

[…]”

6        Partea a doua a NC care contine tabelul taxelor vamale include o sectiune XVI intitulata „Masini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de inregistrat sau de reprodus imagini si sunet de televiziune si parti si accesorii ale acestor aparate”.

7        Potrivit notei 3 din sectiunea XVI:

„Cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare, combinatiile de masini de tipuri diferite destinate sa functioneze impreuna si care constituie un singur corp, precum si masinile proiectate pentru a asigura doua sau mai multe functii diferite, alternative sau complementare, se clasifica in conformitate cu functia principala care caracterizeaza ansamblul.”

8        Sectiunea XVI cuprinde capitolele 84 si 85. Primul cuprinde reactoare nucleare, cazane, masini, aparate si dispozitive mecanice, parti ale acestora. Al doilea este consacrat masinilor, aparatelor si echipamentelor electrice si partilor acestora, aparatelor de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparatelor de televiziune de inregistrat sau de reprodus imagine si sunet, partilor si accesoriilor acestor aparate.

9        Potrivit notei 5 din capitolul 84:

„(A)      Prin «masini automate de prelucrare a datelor» in sensul prevederilor pozitiei 8471 se intelege masinile apte pentru:

[…]

(B)      Masinile automate de prelucrare a datelor pot sa se prezinte sub forma de sisteme care contin un numar variabil de unitati distincte. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului (E) de mai jos, se considera ca facand parte din sistemul complet orice unitate care indeplineste simultan urmatoarele conditii:

(a)      sa fie de tipul celor utilizate exclusiv sau in principal intr‑un sistem automat de prelucrare a datelor;

(b)      sa fie conectabila la unitatea centrala de prelucrare fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor unitati si

(c)      sa fie apta sa receptioneze sau sa furnizeze date sub o forma – coduri sau semnale – utilizabila in sistem.

(C)      Prezentate separat, unitatile masinilor automate de prelucrare a datelor se clasifica la pozitia 8471 [din NC (denumita in continuare «pozitia 8471»)].

(D)      Imprimantele, tastaturile, dispozitivele de intrare in coordonate X‑Y si unitatile de memorie pe disc care indeplinesc conditiile enuntate la paragraful (B) punctele (b) si (c) de mai sus se clasifica intotdeauna ca unitati de la pozitia 8471.

(E)      Masinile care indeplinesc o functie proprie, alta decat prelucrarea datelor, si care incorporeaza o masina automata de prelucrare a datelor sau care lucreaza in legatura cu o astfel de masina se clasifica la pozitiile corespunzatoare functiei lor respective sau, in absenta acesteia, la o pozitie reziduala.” [traducere neoficiala]

10      Pozitia 8471 are urmatorul cuprins:

„8471 Masini automate de prelucrare a datelor si unitati ale acestora; cititoare magnetice sau optice, masini pentru transpunerea datelor pe suport sub forma codificata si masini de prelucrare a acestor date, nedenumite si necuprinse in alta parte:

[…]

8471 60 – Unitati de intrare sau de iesire, care pot avea in acelasi corp unitati de memorie:

8471 60 20 – –   Imprimante

[…]

8471 60 80 – –   Altele

[…]” [traducere neoficiala]

11      Sectiunea XVIII din NC include printre altele capitolul 90 care cuprinde instrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, de masura, de control sau de precizie, instrumente si aparate medico‑chirurgicale, parti si accesorii ale acestora.

12      Pozitia 9009 din NC (denumita in continuare „pozitia 9009”) are urmatorul cuprins:

„9009 Aparate de fotocopiere cu sistem optic sau prin contact si aparate de termocopiere:

[…]

9009 12 00 – –    care functioneaza prin reproducerea imaginii originalului pe copie prin intermediul unui suport intermediar (proces indirect)

[…]” [traducere neoficiala]

13      La data faptelor din actiunea principala, rata taxelor vamale la import aplicabila subpozitiei tarifare 9009 12 00 era de 6 %, in timp ce aparatele cuprinse la subpozitia 8471 60 20 beneficiau de scutirea de taxe.

14      Comisia Comunitatilor Europene a adoptat Regulamentul nr. 400/2006 in scopul aplicarii uniforme a NC in ceea ce priveste marfurile prevazute de acesta.

15      Potrivit punctului 4 din anexa la acest regulament:

Aparat multifunctional, capabil sa indeplineasca urmatoarele functii:

– scanare,

– imprimare laser,

– copiere laser (proces indirect).

Aparatul, prevazut cu cateva tavite de alimentare cu hartie, poate reproduce pana la 40 de pagini format A4/minut.

Aparatul functioneaza fie autonom (ca si copiator), fie legat la o masina automata de prelucrare a informatiilor, fie in retea (ca imprimanta, scanner sau copiator).

9009 12 00 Clasificarea se stabileste in conformitate cu regulile generale 1, 3 litera (c) si 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate si cu nota 5 E din capitolul 84, precum si cu textul codurilor NC 9009 si 9009 12 00.

Aparatul indeplineste mai multe functii, dintre care niciuna nu se considera ca ii confera caracterul esential.

 Actiunile principale si intrebarile preliminare

 Cauza C‑362/07

16      Kip si altii au importat in Franta aparate constituite prin asamblarea, intr‑un singur ambalaj, a unui modul imprimanta laser pentru documente de format mare, a unui modul de scanare (denumit in continuare „modulul scaner”) de format mare si a unui calculator care functioneaza cu software Windows, conectabil la orice tip de mediu de retea. Fiecare aparat dispune de toate elementele materiale si de software ce permit exercitarea diferitelor functii posibile, care pot fi obtinute partial sau total de cumparator caruia i se atribuie un cod in functie de optiunea aleasa, optiune pe care o poate extinde in orice moment prin atribuirea unui cod diferit.

17      Din observatiile prezentate de Kip si altii reiese ca aceste aparate sunt destinate intreprinderilor care realizeaza planuri, precum birourile de consultanta, arhitectii sau geometrii. Aparatele ar permite acestor intreprinderi, lucrand cu pachete de software specifice, sa imprime planuri la imprimanta conectata la un calculator prin intermediul retelei lor locale sau sa scaneze planuri existente pentru a le introduce in calculatoare conectate la reteaua lor locala si pentru a le prelucra. In schimb, ipoteza utilizarii aparatelor respective in mod autonom ca fotocopiator ar fi pur marginala.

 Cauza C‑363/07

18      Hewlett Packard a importat in Franta mai multe modele de imprimante multifunctionale in culori si monocrome constituite prin asamblarea, intr‑un singur ambalaj, a unui modul imprimanta laser si a unui modul scaner cu functii de imprimare, de scanare si de copiator. Aceste aparate sunt conectabile la calculatoare si primesc si prelucreaza date, coduri si semnale utilizate in cadrul prelucrarii datelor.

19      Din observatiile prezentate de Hewlett Packard reiese ca aceste imprimante multifunctionale sunt destinate uzului familial, precum si intreprinderilor mici si mijlocii si ca sunt in principiu concepute pentru a functiona in legatura directa sau in retea cu unul sau cu mai multe calculatoare.

 Situatia de fapt comuna celor doua cauze

20      Prin intermediul a sase informatii tarifare obligatorii (denumite in continuare „ITC”) emise la 21 iulie 2006 la cererea Kip si altii si, respectiv, la 30 octombrie 2006 la cererea Hewlett Packard, administration des douanes a considerat ca diferitele aparate sus‑mentionate constituie aparate de fotocopiere electrostatica ce functioneaza prin reproducerea imaginii originalului pe copie cu ajutorul unui suport intermediar si care trebuie clasificate la subpozitia 9009 12 00. Rata taxelor vamale la import aplicabila acestei subpozitii era de 6 %.

21      Societatile importatoare au chemat in instanta administration des douanes in scopul obtinerii anularii acestor ITC. Acestea arata, cu titlu principal, ca aparatele respective trebuie clasificate la pozitia 8471 60 prin aplicarea punctului 3 litera (b) din regulile generale, modulul imprimanta sau, cel putin, acesta si modulul scaner conferindu‑le caracteristicile esentiale. In subsidiar, aceste societati sustin ca functia de copiere care serveste in esenta ca unitate de intrare si de iesire dintr‑o masina automata de prelucrare a datelor se clasifica, ca atare, la subpozitia 8471 60 si ca criteriul folosintei principale a aparatului determina sa se considere ca fiind principala functia de imprimare si ca fiind secundara functia de unitate de intrare si de iesire a unei masini automate de prelucrare a datelor care, ca atare, se clasifica la subpozitia 8471 60, subpozitie care beneficiaza de scutirea de taxe. Pe de alta parte, societatile in cauza considera ca Regulamentul nr. 400/2006 este nelegal in masura in care motiveaza clasificarea prevazuta la punctul 4 din anexa prin faptul ca nicio functie nu confera aparatului respectiv caracterul sau esential.

22      Administration des douanes este de parere ca nota 5 E din capitolul 84 din NC exclude orice posibilitate de clasificare a produselor in cauza in actiunea principala la pozitia 8471, in masura in care aceste produse indeplinesc o functie proprie, alta decat prelucrarea datelor. Aceasta sustine ca punctul 3 litera (b) din regulile generale nu este util in scopul clasificarii tarifare a produselor mentionate, intrucat nu este posibil sa se stabileasca daca un material sau un articol al acestor produse le confera acestora „caracterul esential” in sensul punctului respectiv. Aceasta mai arata ca, in cuprinsul Regulamentului nr. 400/2006 privind clasificarea unei marfi similare, Comisia s‑a pronuntat in acelasi sens. Aceasta structura administrativa s‑ar fi intemeiat in special pe acest regulament pentru emiterea ITC in cauza in actiunea principala, clasificand aparatele respective la subpozitia 9009 12 00.

23      In aceste conditii, tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii, in ceea ce priveste cauza C‑362/07, urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Functia de copiere a unui aparat multifunctional precum cel descris in prezenta procedura, conceput pentru a functiona in legatura directa sau printr‑o retea cu unul sau cu mai multe calculatoare, dar care poate, numai pentru functia de copiere, sa functioneze in mod autonom, reprezinta o «functie proprie, alta decat prelucrarea datelor» in sensul notei 5 E din capitolul 84 din [NC]?

2)      In cazul unui raspuns pozitiv la prima intrebare, existenta acestei functii proprii, in legatura cu care se recunoaste in mod expres ca nu confera articolului caracterul sau esential, este de natura sa excluda clasificarea la capitolul 84 prin aplicarea notei 5 E, in pofida existentei functiilor de imprimanta si de scaner care tin de prelucrarea datelor?

3)      Intr‑un astfel de caz si fiind vorba despre un material alcatuit din asamblarea a trei module distincte din punct de vedere material (imprimanta, scaner si calculator), clasificarea nu trebuie efectuata in temeiul [punctului] 3 litera (b) [din regulile generale]?

4)      La modul mai general, o interpretare corecta a [SA] si a [NC] trebuie sa conduca la clasificarea unor imprimante precum cele descrise in [prezenta] procedura la pozitia 8471 60 sau [la subpozitia] 9009 12 00?

5)      Regulamentul […] nr. 400/2006 […] nu este valid, in special ca fiind contrar [SA], [NC] si [punctelor] 1 si 3 litera (b) din Regulile generale pentru interpretarea [SA] si a [NC], in masura in care este motivat prin referire la notiunea «functie care ii confera aparatului caracterul esential» si in masura in care ar conduce la clasificarea la [subpozitia] 9009 12 00 a unor imprimante precum cele descrise [in prezenta procedura]?”

24      In ceea ce priveste cauza C‑363/07, tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris a hotarat de asemenea sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii intrebari preliminare identice cu cele sus‑mentionate, cu exceptia celei de a treia intrebari, redactata astfel:

„3)      Intr‑un astfel de caz si fiind vorba despre un material alcatuit din asamblarea a doua module distincte din punct de vedere material (imprimanta si scaner), clasificarea nu trebuie efectuata in temeiul [punctului] 3 litera (b) [din regulile generale]?”

 Cu privire la intrebarile preliminare

 Cu privire la prima intrebare adresata in cadrul celor doua cauze

25      Prin intermediul acestor intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca nota 5 E din capitolul 84 din NC trebuie interpretata in sensul ca aparate precum cele in cauza in actiunea principala trebuie considerate ca exercitand o „functie proprie, alta decat prelucrarea datelor” in sensul acestei note, intrucat, in afara functiilor de imprimare si de scanare pe care le asigura in legatura cu o masina automata de prelucrare a datelor, acestea sunt dotate si cu o functie autonoma de copiator.

26      Trebuie amintita jurisprudenta constanta potrivit careia, in interesul securitatii juridice si al facilitatii controalelor, criteriul decisiv pentru clasificarea tarifara a marfurilor trebuie cautat, in general, in caracteristicile si in proprietatile lor obiective, astfel cum au fost definite in formularea pozitiei din NC si in notele de sectiune sau de capitol (a se vedea in special Hotararea din 18 iulie 2007, Olicom, C‑142/06, Rep., p. I‑6675, punctul 16 si jurisprudenta citata).

27      Notele de capitol din Tariful vamal comun, precum si, de altfel, notele explicative la SA reprezinta intr‑adevar mijloace importante de asigurare a unei aplicari uniforme a acestui tarif si ofera, prin ele insele, elemente valabile pentru interpretarea acestuia (a se vedea Hotararea din 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C‑11/93, Rec., p. I‑1945, punctul 12, Hotararea din 18 decembrie 1997, Techex, C‑382/95, Rec., p. I‑7363, punctul 12, Hotararea din 19 octombrie 2000, Peacock, C‑339/98, Rec., p. I‑8947, punctul 10, si Hotararea Olicom, citata anterior, punctul 17).

28      In speta, textul pozitiei 8471, la care, in opinia Kip si altii, precum si a Hewlett Packard, se clasifica aparatele in cauza in actiunea principala, vizeaza in special masinile automate de prelucrare a datelor si unitatile acestora, in timp ce textul pozitiei 9009, in care, in opinia guvernelor francez, olandez si polonez, precum si in opinia Comisiei, trebuie clasificate aparatele respective, priveste aparatele de fotocopiere cu sistem optic sau prin contact si aparatele de termocopiere.

29      In aceasta privinta, guvernele mentionate si Comisia considera ca clasificarea aparatelor in cauza in actiunea principala la pozitia 8471 este exclusa de nota 5 E din capitolul 84 din NC, intrucat, in masura in care acestea pot fi utilizate pentru a face fotocopii fara a fi conectate la o masina automata de prelucrare a datelor, indeplinesc o „functie proprie, alta decat prelucrarea datelor” in sensul notei respective.

30      Totusi, aceasta teza nu poate fi admisa.

31      Potrivit notei 5 E din capitolul 84 din NC, „[m]asinile ce indeplinesc o functie proprie, alta decat prelucrarea datelor, si care incorporeaza o masina automata de prelucrare a datelor sau care lucreaza in legatura cu o astfel de masina se clasifica la pozitiile corespunzatoare functiei lor respective sau, in absenta acesteia, la o pozitie reziduala”.

32      Din formularea acestei note rezulta ca „functia proprie” indeplinita de o masina care lucreaza in legatura cu o masina automata de prelucrare a datelor trebuie sa fie „alta decat prelucrarea datelor” (a se vedea Hotararea Olicom, citata anterior, punctul 30).

33      In plus, din economia generala si din finalitatea notei mentionate rezulta ca termenii „se clasifica la pozitiile corespunzatoare functiei lor respective”, care figureaza in aceasta nota, nu urmaresc sa indice preemptiunea unei functii asupra altora care ar fi de asemenea indeplinite de aparatul care trebuie clasificat si care ar tine de prelucrarea datelor, ci sa impiedice ca aparate a caror functie nu are legatura cu prelucrarea datelor sa fie clasificate la pozitia 8471 doar pentru motivul ca incorporeaza o masina automata de prelucrare a datelor sau lucreaza in legatura cu o astfel de masina.

34      Aceasta interpretare a fost confirmata prin Hotararea din 17 martie 2005, Ikegami (C‑467/03, Rec., p. I‑2389, punctele 25 si 26), in care Curtea a apreciat ca un aparat al carui echipament de baza permite prelucrarea automata a datelor trebuie totusi considerat ca exercitand o functie proprie in sensul notei 5 E din capitolul 84 din NC din moment ce, astfel echipat, nu poate – in lipsa dotarilor cu pachete de software adecvate – sa fie utilizat in alte scopuri decat inregistrarea si reproducerea de imagini si de sunete in cadrul supravegherii video.

35      In schimb, din datele cuprinse in dosarul prezentat Curtii in cadrul prezentelor proceduri reiese ca aparatele in cauza in actiunea principala, in afara functiei lor de copiator, care nu tine de prelucrarea datelor, prezinta de asemenea functiile de imprimare si de scanare.

36      Prin urmare, trebuie sa se raspunda primelor intrebari adresate ca nota 5 E din capitolul 84 din NC trebuie interpretata in sensul ca singurele aparate care indeplinesc o „functie proprie, alta decat prelucrarea datelor” sunt cele care incorporeaza o masina automata de prelucrare a datelor sau care lucreaza in legatura cu o astfel de masina a caror functie nu tine de prelucrarea datelor.

 Cu privire la a doua intrebare adresata in cadrul celor doua cauze

37      Din formularea acestor intrebari rezulta ca au fost adresate pentru cazul in care din raspunsul la prima intrebare preliminara ar reiesi ca functia de copiere a unui aparat multifunctional, precum cele in cauza in actiunea principala, constituie o „functie proprie, alta decat prelucrarea datelor” in sensul notei 5 E din capitolul 84 din NC. Intrucat aceasta situatie nu se regaseste in actiunea principala, nu este necesar sa se raspunda la a doua intrebare adresata in cadrul celor doua cauze.

 Cu privire la a treia si la a patra intrebare adresate in cele doua cauze

38      Prin intermediul acestor intrebari, care trebuie examinate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca aparate precum cele in cauza in actiunea principala trebuie clasificate la pozitia 8471, care vizeaza printre altele unitatile unei masini automate de prelucrare a datelor, sau daca se clasifica la pozitia 9009, care priveste fotocopiatoarele. In aceasta privinta, instanta mentionata ridica in special problema daca clasificarea in discutie trebuie efectuata prin aplicarea punctului 3 litera (b) din regulile generale.

39      Pentru a raspunde acestor intrebari, trebuie precizat in prealabil ca, astfel cum rezulta din formularea punctului 1 din regulile generale, clasificarea marfurilor in NC este stabilita in mod legal in functie de termenii pozitiilor si ai notelor de sectiune sau de capitol, inainte de a lua in considerare celelalte dispozitii ale regulilor generale. Punctul 3 din aceste reguli nu se aplica decat in cazul in care reiese ca marfa care trebuie clasificata trebuie sa fie incadrata la mai multe pozitii.

40      Din examinarea caracteristicilor aparatelor in cauza in actiunea principala, astfel cum au fost acestea descrise de instanta de trimitere, reiese ca acestea sunt toate constituite prin asamblarea, intr‑un ambalaj unic, a unui modul imprimanta laser si a unui modul scaner. In plus, aparatele importate de Kip si altii sunt echipate cu un calculator care functioneaza cu software‑ul Windows si servesc prelucrarii de documente de format mare, pe cand cele importate de Hewlett Packard sunt destinate uzului familial, precum si intreprinderilor mici si mijlocii. Cu toate acestea, indiferent de destinatia lor, toate aparatele in cauza in actiunea principala sunt caracterizate de faptul, pe de o parte, ca indeplinesc functii de imprimare si de scanare in legatura, directa sau prin retea, cu masini automate de prelucrare a datelor si, pe de alta parte, ca functia de copiere cu care sunt echipate este utilizata in mod autonom.

41      Prin urmare, aceste aparate pot indeplini simultan cele trei conditii prevazute la nota 5 B literele (a)-(c) din capitolul 84 din NC pentru a fi considerate unitati care fac parte dintr‑un sistem de prelucrare automata a datelor, si anume sa fie de tipul celor utilizate exclusiv sau in principal intr‑un sistem automat de prelucrare a datelor, sa fie conectabile la unitatea centrala de prelucrare si sa fie apte sa receptioneze sau sa furnizeze date sub o forma utilizabila de acest sistem.

42      Intr‑adevar, pe de o parte, recurgerea la nota 5 B nu poate fi inlaturata in speta pe motiv ca, potrivit formularii sale, aceasta se aplica sub rezerva dispozitiilor notei 5 E, intrucat, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 35 din prezenta hotarare, aplicarea acestei din urma note este exclusa, din moment ce, in afara functiei de copiere, care nu tine de prelucrarea datelor, aparatele in cauza in actiunea principala sunt de asemenea echipate cu functiile de imprimare si de scanare.

43      Pe de alta parte, desi este adevarat ca aparatele in cauza in actiunea principala nu sunt de tipul celor utilizate „exclusiv […] intr‑un sistem automat de prelucrare a datelor” in sensul notei 5 B litera (a) din capitolul 84 din NC, nu este mai putin adevarat ca acestea pot fi considerate ca fiind de tipul celor utilizate „in principal” intr‑un astfel de sistem, in sensul aceleiasi note.

44      In speta, din descrierea caracteristicilor acestor aparate reiese ca majoritatea functiilor pe care le asigura, si anume imprimarea si scanarea, nu pot fi utilizate decat in legatura cu o masina automata de prelucrare a datelor. Prin urmare, aparatele respective pot apartine tipului celor utilizate in principal intr‑un sistem automat de prelucrare a datelor.

45      Curtea nu dispune insa de elemente suficiente care sa ii permita evaluarea importantei pe care functia de copiere asigurata de aparatele in cauza in actiunea principala o prezinta in raport cu celelalte doua functii.

46      Revine, asadar, instantei de trimitere sa aprecieze, tinand seama de caracteristicile obiective ale acestor aparate, precum, printre altele, viteza de imprimare si de reprografie, existenta unei alimentari automate a originalelor care trebuie fotocopiate sau numarul de tavite de alimentare cu hartie, daca functia de copiere este secundara in raport cu celelalte doua functii sau daca, dimpotriva, are o importanta echivalenta.

47      Daca functia de copiere este secundara in raport cu celelalte doua, aparatele respective ar trebui considerate unitati de masini automate de prelucrare a datelor in sensul notei 5 B din capitolul 84 din NC, unitati care, daca sunt prezentate separat, se clasifica la pozitia 8471, in aplicarea notei 5 C din acelasi capitol. Intr‑un astfel de caz, subpozitia pertinenta a pozitiei 8471 va trebui identificata prin aplicarea notei 3 din sectiunea XVI din NC, potrivit careia „combinatiile de masini de tipuri diferite destinate sa functioneze impreuna si care constituie un singur corp, precum si masinile proiectate pentru a asigura doua sau mai multe functii diferite, alternative sau complementare, se clasifica in conformitate cu functia principala care caracterizeaza ansamblul”.

48      In schimb, daca functia de copiere a aparatelor in cauza in actiunea principala prezinta o importanta echivalenta celei a celorlalte doua functii, aceste aparate nu ar putea fi considerate unitati de masini automate de prelucrare a datelor, intrucat nu ar indeplini conditia mentionata la nota 5 B litera (a) din capitolul 84 din NC, si anume „de tipul celor utilizate exclusiv sau in principal intr‑un sistem automat de prelucrare a datelor”.

49      Intr‑o astfel de ipoteza, in ceea ce priveste aparatele constituite prin asamblarea unor articole diferite, si anume fie un modul imprimanta si un modul scaner, fie un modul imprimanta, un modul scaner si un modul calculator, acestea ar trebui clasificate, in aplicarea punctului 3 litera (b) din regulile generale, in functie de acel modul dintre cele doua sau trei care este identificat ca determinand caracterul lor esential, in masura in care o astfel de identificare este posibila. In caz contrar, ar trebui clasificate, in aplicarea punctului 3 litera (c) din regulile generale, la pozitia cu numarul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate in considerare.

50      Rezulta ca fiecare dintre aparatele in cauza in actiunea principala nu ar trebui clasificat la pozitia 9009 decat daca ar reiesi, pe baza caracteristicilor sale obiective, ca nu este de tipul celor utilizate in principal intr‑un sistem automat de prelucrare a datelor, importanta functiei de copiere fiind echivalenta celei a celorlalte doua functii, si ca se dovedeste imposibila stabilirea aceluia care, dintre modulul imprimanta si modulul scaner sau, daca este cazul, si modulul calculator, ii confera caracterul esential.

51      Aceasta concluzie nu poate fi pusa in discutie de teza sustinuta in subsidiar de guvernele francez si olandez, precum si de Comisie, potrivit careia, desi ar fi posibila clasificarea aparatelor in cauza in actiunea principala la pozitia 8471, aceasta ar fi posibila si la pozitia 9009.

52      Intr‑adevar, aceste parti interesate sustin ca respectivele aparate ar trebui clasificate la pozitia 9009 in aplicarea punctului 3 litera (c) din regulile generale. In aceasta privinta, ele se refera la Hotararea din 9 octombrie 1997, Rank Xerox (C‑67/95, Rec., p. I‑5401), in cuprinsul careia Curtea a considerat ca, potrivit Nomenclaturii combinate in versiunea sa aplicabila in cadrul cauzei in care s‑a pronuntat aceasta hotarare, aparatele compuse dintr‑un dispozitiv de tip scaner, dintr‑un dispozitiv digital si dintr‑un dispozitiv care permite imprimarea s‑ar clasifica la subpozitia 9009 12 00.

53      Trebuie totusi sa se constate, pe de o parte, ca, spre deosebire de prezentele actiuni principale, referitoare la aparate care se clasifica la pozitia 8471, trebuind luate in considerare in aceasta privinta conditiile stabilite la nota 5 B din capitolul 84 din NC, aparatele care faceau obiectul cauzei in care s‑a pronuntat Hotararea Rank Xerox, citata anterior, ar fi putut fi clasificate fie la pozitia 8472 din NC ca masini de birou, fie la pozitia 8517 din NC ca aparate pentru telecomunicatii prin curent purtator, fie la pozitia 9009 ca aparate de fotocopiere.

54      Prin urmare, in masura in care functiile asigurate de aceste din urma aparate nu intrau in domeniul prelucrarii datelor, notele de la capitolul 84 din NC referitoare la clasificarea unitatilor de masini automate de prelucrare a datelor nu le erau aplicabile.

55      Pe de alta parte, din descrierea acelorasi aparate nu reiese ca erau, precum cele in cauza in actiunea principala, in speta, constituite prin asamblarea unor articole diferite. Din acest motiv, nici punctul 3 litera (b) din regulile generale nu ar fi fost aplicabil in scopul clasificarii aparatelor care au facut obiectul cauzei in care s‑a pronuntat Hotararea Rank Xerox, citata anterior.

56      Prin urmare, trebuie sa se raspunda la a treia si la a patra intrebare adresate in cele doua cauze ca, daca functia de copiere pe care o asigura aparatele in cauza in actiunea principala este secundara in raport cu functiile de imprimare si de scanare, acestea trebuie considerate unitati de masini automate de prelucrare a datelor in sensul notei 5 B din capitolul 84 din NC, unitati care, in aplicarea notei 5 C din acest capitol, se clasifica, daca se prezinta separat, la pozitia 8471. Intr‑un astfel de caz, subpozitia pertinenta trebuie stabilita in aplicarea notei 3 din sectiunea XVI din NC. In schimb, daca importanta acestei functii de copiere este echivalenta celei a celorlalte doua functii, aceste aparate vor trebui clasificate, in aplicarea punctului 3 litera (b) din regulile generale, la pozitia corespunzatoare modulului care le confera aparatelor mentionate caracterul esential. Daca aceasta stabilire s‑ar dovedi imposibila, acestea vor trebui clasificate la pozitia 9009 in aplicarea punctului 3 litera (c) din regulile generale.

 Cu privire la a cincea intrebare adresata in cele doua cauze

57      Prin intermediul acestor intrebari, instanta de trimitere solicita Curtii sa se pronunte asupra validitatii clasificarii efectuate la punctul 4 din anexa la Regulamentul nr. 400/2006, in special avand in vedere punctele 1 si 3 litera (b) din regulile generale pentru interpretarea SA si punctele 1 si 3 litera (b) din regulile generale, in masura in care punctul 4 este motivat prin referire la notiunea „functie care ii confera aparatului caracterul esential” si ca aplicarea acestuia ar conduce la aparatele in cauza in actiunea principala la subpozitia 9009 12 00.

58      Din formularea intrebarilor mentionate reiese ca instanta de trimitere considera ca, in ceea ce priveste aparatele multifunctionale in cauza in actiunea principala, functia imprimanta este cea care este hotaratoare in scopul clasificarii acestora. Intr‑adevar, instanta de trimitere mentioneaza in cuprinsul intrebarilor „imprimante precum cele descrise [in prezentele proceduri]”. In acest context, instanta respectiva exprima indoieli cu privire la validitatea punctului 4 din anexa la Regulamentul nr. 400/2006 care a clasificat aparate ce indeplinesc functiile de imprimare, de scanare si de copiere la subpozitia 9009 12 00, referitoare la fotocopiatoare.

59      Din jurisprudenta reiese, pe de o parte, ca un regulament de clasificare precum Regulamentul nr. 400/2006 este adoptat de Comisie in cazul in care clasificarea in NC a unui anumit produs poate prezenta o dificultate sau poate face obiectul unei controverse si, pe de alta parte, ca un astfel de regulament are un caracter general in masura in care nu se aplica unui anumit operator, ci ansamblului produselor identice cu cel care a facut obiectul acestei clasificari (a se vedea in acest sens Hotararea din 17 mai 2001, Hewlett Packard, C‑119/99, Rec., p. I‑3981, punctele 18 si 19).

60      Rezulta de asemenea din jurisprudenta ca, pentru a stabili, in cadrul interpretarii unui regulament de clasificare, domeniul de aplicare al acestuia, trebuie sa se tina seama, printre altele, de motivarea acestuia (a se vedea Hotararea Hewlett Packard, citata anterior, punctul 20 si jurisprudenta citata).

61      In ceea ce priveste punctul 4 din anexa la Regulamentul nr. 400/2006, din al doilea paragraf al motivarii acestui punct rezulta ca acesta nu se aplica decat in ipoteza in care niciuna dintre functiile pe care le indeplineste aparatul care trebuie clasificat nu ii confera caracterul esential.

62      Prin urmare, din moment ce acesta clasifica la subpozitia 9009 12 00 aparatele apte sa efectueze operatiuni de imprimare, de scanare si de reprografie in aplicarea punctului 1, a punctului 3 litera (c) si a punctului 6 din regulile generale, a notei 5 E din capitolul 84 din NC, precum si a textului pozitiei 9009 si al subpozitiei 9009 12 00, pentru motivul ca niciuna dintre functiile corespunzatoare acestor operatiuni nu poate fi considerata ca fiind cea care le confera acestor aparate caracterul esential, fara a institui principiul ca toate aparatele care reunesc aceste trei functii trebuie clasificate ca fotocopiatoare, Regulamentul nr. 400/2006 este valid.

63      Prin urmare, trebuie sa se constate ca examinarea celei de a cincea intrebari adresate in cadrul celor doua cauze nu a evidentiat niciun element de natura sa afecteze validitatea punctului 4 din anexa la Regulamentul nr. 400/2006.

 Cu privire la cheltuielile de judecata

64      Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:

1)      Nota 5 E din capitolul 84 din Nomenclatura combinata care constituie anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE) nr. 1719/2005 al Comisiei din 27 octombrie 2005, trebuie interpretata in sensul ca singurele aparate care indeplinesc o „functie proprie, alta decat prelucrarea datelor” sunt cele care incorporeaza o masina automata de prelucrare a datelor sau care lucreaza in legatura cu o astfel de masina a caror functie nu tine de prelucrarea datelor.

2)      Daca functia de copiere pe care o asigura aparatele in cauza in actiunea principala este secundara in raport cu functiile de imprimare si de scanare, acestea trebuie considerate unitati de masini automate de prelucrare a datelor in sensul notei 5 B din capitolul 84 din Nomenclatura combinata care constituie anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul nr. 1719/2005, unitati care, in aplicarea notei 5 C din acest capitol, se clasifica, daca se prezinta separat, la pozitia 8471 din aceasta nomenclatura. Intr‑un astfel de caz, subpozitia pertinenta trebuie stabilita in aplicarea notei 3 din sectiunea XVI din nomenclatura mentionata. In schimb, daca importanta acestei functii de copiere este echivalenta celei a celorlalte doua functii, aceste aparate vor trebui clasificate, in aplicarea punctului 3 litera (b) din regulile generale pentru interpretarea aceleiasi nomenclaturi, la pozitia corespunzatoare modulului care le confera aparatelor mentionate caracterul esential. Daca aceasta stabilire s‑ar dovedi imposibila, acestea vor trebui clasificate la pozitia 9009 in aplicarea punctului 3 litera (c) din regulile generale mentionate.

3)      Examinarea celei de a cincea intrebari adresate in cadrul celor doua cauze nu a evidentiat niciun element de natura sa afecteze validitatea punctului 4 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 400/2006 al Comisiei din 8 martie 2006 privind clasificarea anumitor marfuri in Nomenclatura combinata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close