Decizia Curtii Constitutionale nr. 1226/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 825 din 22 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1226/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Balassy Magor in Dosarul nr. 790/305/2010 al Judecatoriei Sfantu Gheorghe. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.553D/2010.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

    Magistratul-asistent refera asupra notelor scrise depuse la dosar de catre autorul exceptiei, prin care acesta solicita admiterea exceptiei si judecarea in lipsa.

    Presedintele dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 4.555D/2010, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, exceptie ridicata de Balassy Andras in Dosarul nr. 791/305/2010 al Judecatoriei Sfantu Gheorghe.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.

    Magistratul-asistent refera asupra notelor scrise depuse la dosar de catre autorul exceptiei, prin care acesta solicita admiterea exceptiei si judecarea in lipsa.

    Curtea, avand in vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in dosarele nr. 4.553D/2010 si nr. 4.555D/2010, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

    Reprezentantul Ministerului Public considera ca sunt indeplinite conditiile legale pentru conexare.

    Curtea, in temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.555D/2010 la Dosarul nr. 4.553D/2010, care a fost primul inregistrat.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 27 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 790/305/2010, Judecatoria Sfantu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Balassy Magor intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

    Prin Incheierea din 27 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 791/305/2010, Judecatoria Sfantu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Balassy Andras intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca “prin titlul executoriu se aduce atingere proprietatii private a celui impotriva caruia este emis acest titlu”, astfel ca se ajunge la o incalcare a prevederilor constitutionale ale art. 44. Aceasta incalcare este evidenta cu atat mai mult cu cat titlul executoriu nu este reprezentat de o hotarare judecatoreasca.

    Judecatoria Sfantu Gheorghe apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierile de sesizare, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, notele scrise ale autorilor exceptiei, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007. Textele criticate se refera la organele de executare silita, titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite, reguli privind executarea silita si somatia.

    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (2) si (9) referitoare la dreptul de proprietate privata.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit dispozitiilor art. 372 din Codul de procedura civila, executarea silita se realizeaza in temeiul hotararilor judecatoresti si al inscrisurilor care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a constitui titluri executorii. In domeniul fiscal, titlul de creanta fiscala devine ope legis titlu executoriu, dandu-se astfel expresie, intr-un domeniu particular, reglementarii cu caracter general adoptate de legiuitor in limitele competentei sale constitutionale.

    De asemenea, Curtea observa ca, potrivit art. 12 din Codul de procedura fiscala, relatiile dintre contribuabili si organele fiscale trebuie sa fie fundamentate pe buna-credinta, in scopul realizarii cerintelor legii. Astfel, contribuabilul trebuie sa isi achite de bunavoie obligatiile fiscale, organele fiscale care administreaza creantele respective fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita numai daca contribuabilul nu isi indeplineste obligatia de plata.

    Asa fiind, nerespectarea propriei indatoriri prevazute de insusi textul constitutional al art. 56 alin. (1) nu poate constitui temeiul sustinerii potrivit careia dispozitiile de lege referitoare la titlul executoriu in materie fiscala, precum si la regulile privind executarea silita contravin prevederilor constitutionale ale art. 44.

    Totodata, Curtea constata ca si in aceasta materie legiuitorul a reglementat posibilitatea persoanelor interesate de a contesta orice act de executare silita, in conditiile procedurale stabilite de lege. Astfel, potrivit art. 172 alin. (1) teza intai din Codul de procedura fiscala, “Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare […]”, iar, potrivit alin. (4) al aceluiasi articol, “Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta”.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Balassy Magor in Dosarul nr. 790/305/2010 si de Balassy Andras in Dosarul nr. 791/305/2010, dosare ale Judecatoriei Sfantu Gheorghe.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 septembrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close