Modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti

In M. Of. nr. 836 din 25 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 749/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 83 alineatul (1), dupa punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu urmatorul cuprins:

“24. Registrul privind persoanele ocrotite

La judecatorii se tine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenta masurilor luate si a atributiilor exercitate in ceea ce priveste tutela minorului, ocrotirea interzisului judecatoresc si curatela. Pe o pagina a acestui dosar se vor face inregistrari privind o singura persoana ocrotita, iar toate evidentele privind aceeasi persoana ocrotita se vor completa in continuare si, in masura posibilitatii, pe aceeasi pagina.

Registrul are o rubrica superioara in care se mentioneaza numarul dosarului de ocrotire, numele persoanei ocrotite si obiectul dosarului, iar in continuare contine un tabel cu urmatoarele rubrici: numarul curent, numarul dosarului, data inregistrarii cererii sau sesizarii, numele si prenumele persoanei care a sesizat instanta, obiectul sesizarii, solutia instantei, data solutiei, data declararii caii de atac, data inaintarii dosarului la instanta de control judiciar, numarul hotararii pronuntate in calea de atac si data solutiei, data restituirii dosarului la instanta de fond, mentiuni privind trimiterea dosarului sau a copiilor certificate de pe acesta la instante, parchete sau alte institutii.”

2. La articolul 96^1, dupa alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3) – (10), cu urmatorul cuprins:

“(3) Sesizarile privind deschiderea tutelei minorului se repartizeaza aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori si de familie. Pe toata durata tutelei, actele procesuale referitoare la exercitarea atributiilor instantei de tutela se efectueaza in acelasi dosar.

(4) Cererile sau plangerile formulate in temeiul cap. II <<Tutela minorului>> din titlul III cartea I a Codului civil se inregistreaza ca dosare asociate, cu exceptia actiunilor in anulare, care se inregistreaza ca dosare distincte si se repartizeaza aleatoriu. Dupa solutionarea irevocabila a acestor cauze, dosarele se ataseaza la dosarul de tutela.

(5) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fratilor si/sau surorilor minorului cu privire la care exista pe rolul instantei o sesizare similara se solutioneaza de acelasi complet.

(6) Sesizarile privind punerea sub interdictie judecatoreasca se repartizeaza aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori si de familie. Pe toata durata ocrotirii interzisului judecatoresc, actele procesuale referitoare la exercitarea atributiilor instantei de tutela se efectueaza in acelasi dosar.

(7) Cererile sau plangerile formulate in temeiul cap. III <<Ocrotirea interzisului judecatoresc>> din titlul III cartea I a Codului civil se inregistreaza ca dosare asociate, cu exceptia actiunilor in anulare, care se inregistreaza ca dosare distincte si se repartizeaza aleatoriu. Dupa solutionarea irevocabila a acestor cauze, dosarele se ataseaza la dosarul avand ca obiect ocrotirea interzisului judecatoresc.

(8) Cererea de instituire a curatelei majorului se repartizeaza aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori si de familie. Pe toata durata curatelei majorului, actele procesuale referitoare la exercitarea atributiilor instantei de tutela se efectueaza in acelasi dosar.

(9) Cererile sau plangerile formulate in temeiul cap. IV <<Curatela>> din titlul III cartea I a Codului civil se inregistreaza ca dosare asociate, cu exceptia actiunilor in anulare, care se inregistreaza ca dosare distincte si se repartizeaza aleatoriu. Dupa solutionarea irevocabila a acestor cauze, dosarele se ataseaza la dosarul de curatela.

(10) In cazul in care o alta instanta este investita ulterior cu cereri in materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicita copii certificate de pe toate inscrisurile dosarului in care s-a dispus, dupa caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecatoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate inscrisurile din dosarele asociate sau atasate.”

3. Dupa articolul 96^1 se introduce un nou articol, articolul 96^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 96^2

Daca se constata ca pe rolul instantei exista sau au existat cel putin doua cereri pendinte in acelasi timp, formulate de aceeasi parte, avand acelasi obiect principal si aceeasi cauza, toate cererile aflate pe rol la momentul constatarii vor fi judecate de catre primul complet investit, chiar daca partea a renuntat la judecarea cererii aflate pe rolul acestui complet sau cererea a fost anulata ca netimbrata ori ca nesemnata.”

4. La articolul 108, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Dupa redactarea si semnarea incheierilor, grefierii de sedinta inchid documentele finale, altele decat documentul final <<Hotarare>>, din pagina Ecris intitulata <<Documente in dosar>>, dupa care predau dosarele amanate grefierului arhivar-sef sau grefierului arhivar desemnat, care semneaza pentru primirea lor pe listele de sedinta.”

5. La articolul 110, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) Dupa verificarea si semnarea hotararii de catre membrii completului de judecata, grefierul de sedinta va inchide documentul final <<Hotarare>> din pagina Ecris intitulata <<Documente in dosar>>.”

ART. II

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close