Normele metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali

In M. Of. nr. 836 din 25 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 16/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Directia de servicii generale si Directia de monitorizare, control si competenta profesionala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali

 

ART. 1

(1) Pentru personalul angajat al Camerei Consultantilor Fiscali se vor elibera legitimatii de serviciu, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

(2) Pentru desfasurarea controlului, potrivit Hotararii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali, se vor elibera legitimatii de control personalului cu atributii de control, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

ART. 2

Personalul cu atributii de control cuprinde membrii angajati ai Camerei Consultantilor Fiscali, incadrati in cadrul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala.

ART. 3

(1) Legitimatiile de control prevazute la art. 1 alin. (2) atesta imputernicirea speciala a titularului in fata consultantilor fiscali inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, care implica exercitiul autoritatii competente, acordata pe timpul indeplinirii atributiilor ce ii revin, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007, si Hotararii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 14/2011.

(2) De asemenea, legitimatiile de control prevazute la art. 1 alin. (2) atesta imputernicirea titularului in ceea ce priveste constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de art. 25 alin. (1) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Legitimatia de control este valabila numai insotita de ordinul de serviciu semnat de directorul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala.

ART. 4

(1) Legitimatiile de serviciu si legitimatiile de control sunt nominale.

(2) Numerotarea legitimatiilor de serviciu si a legitimatiilor de control se face de catre Directia de servicii generale.

(3) Legitimatiile de control vor fi semnate de catre presedintele Camerei Consultantilor Fiscali.

(4) Distribuirea legitimatiilor de serviciu se va efectua de Directia de servicii generale.

(5) Distribuirea legitimatiilor de control se va efectua de Directia de servicii generale, pe baza solicitarilor facute de Directia de monitorizare, control si competenta profesionala.

(6) Eliberarea legitimatiilor de serviciu se realizeaza de catre directorul Directiei de servicii generale pentru toate persoanele angajate ale Camerei Consultantilor Fiscali, pe baza unei evidente nominale in care se vor mentiona numarul legitimatiei de serviciu, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, data eliberarii, data anularii si semnatura.

(7) Eliberarea legitimatiilor de control se realizeaza de catre directorul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidente nominale in care se vor mentiona numarul legitimatiei de control, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, data eliberarii, data anularii si semnatura.

(8) Legitimatiile de control vor fi vizate pentru validitate semestrial de catre secretarul general al Camerei Consultantilor Fiscali.

(9) Pierderea sau furtul legitimatiei de serviciu si/sau a/al legitimatiei de control se publica in presa si se anunta directiei emitente in termen de 48 de ore.

(10) La data incetarii activitatii, titularul legitimatiei de serviciu si/sau al legitimatiei de control va depune legitimatia la organul emitent, in termen de 15 zile, in vederea anularii si consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (6), respectiv la alin. (7).

ART. 5

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close