Concluziile Consiliului European de la Bruxelles (9 decembrie 2011).

In ultimele 18 luni s-au inregistrat realizari importante in directia imbunatatirii guvernantei noastre economice si a gestionarii crizei economice si financiare. Am luat decizii importante, astfel cum figureaza in prezentele concluzii, care trebuie implementate rapid si cu fermitate.

Am convenit ca trebuie sa se acorde prioritate masurilor care au cel mai mare potential de stimulare a cresterii economice si a crearii de locuri de munca. Statele membre care fac parte din Pactul euro plus au convenit sa isi asume angajamente mai concrete si mai masurabile, si in special sa faca progrese in ceea ce priveste demersurile legate de ocuparea fortei de munca..

Am stabilit orientari pentru dezvoltarea in continuare a politicii sale energetice, pentru finalizarea pietei interne, pentru sporirea eficientei energetice, pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru asigurarea coerentei in relatiile externe ale UE, precum si pentru sporirea sigurantei si securitatii nucleare.

In plus, Consiliul European a salutat semnarea Tratatului de aderare cu Croatia si a luat decizii legate de procesul de extindere a UE cu privire la Serbia si Muntenegru.

°

° °

I. POLITICA ECONOMICA

Recunoscand ca situatia economica si financiara s-a deteriorat, Consiliul European a luat in discutie eforturile in curs pentru a asigura iesirea Europei din criza. Noua guvernanta economica a Uniunii Europene, astfel cum este prezentata la punctul 3, trebuie pusa in aplicare pe deplin in vederea consolidarii increderii in forta economiei europene. Reformele structurale si eforturile de consolidare fiscala trebuie continuate pentru a pune bazele unei reveniri la crestere durabila si a contribui astfel la consolidarea increderii pe termen scurt. De asemenea, sunt necesare masuri menite sa contribuie la restabilirea unui sistem normal de imprumuturi catre economie, evitandu-se totodata atat asumarea de riscuri excesive, cat si reducerea excesiva a efectului de levier, astfel cum s-a convenit la 26 octombrie 2011.

Reamintind domeniile-cheie prioritare de crestere pe care le-a identificat in octombrie 2011, in special Actul privind piata unica, piata digitala unica si reducerea sarcinii generale de reglementare pentru IMM-uri si pentru microintreprinderi, Consiliul European a subliniat necesitatea adoptarii rapide a unor masuri cu potential maxim de stimulare a cresterii si a ocuparii fortei de munca. Prin urmare, Consiliul European sprijina principiul unui program accelerat si invita Consiliul si Parlamentul European sa acorde o prioritate deosebita examinarii rapide a propunerilor identificate de Comisie, inclusiv in cadrul analizei anuale a cresterii, ca avand un potential semnificativ de crestere. Consiliul European aproba actiunile propuse de Comisie in raportul acesteia privind reducerea la minimum a sarcinilor normative impuse IMM-urilor.

Analiza anuala a cresterii pentru 2012 constituie o baza excelenta pentru lansarea urmatorului semestru european, primul care va fi asociat cu punerea in aplicare a guvernantei economice recent consolidate, incluzand noua procedura de monitorizare si corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Consiliul European de primavara va examina progresele inregistrate si va adopta orientarile necesare. Este imperios necesar sa se puna accentul pe implementare, mai ales din perspectiva progreselor neuniforme inregistrate anul acesta in directia atingerii obiectivelor stabilite in Strategia Europa 2020 si in punerea in aplicare a recomandarilor specifice fiecarei tari.

°

° °

Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre care participa la Pactul euro plus au trecut in revista progresele inregistrate cu privire la punerea in aplicare a angajamentelor acestora la nivel national. Acestia au convenit asupra necesitatii unei evaluari mai aprofundate, in martie 2012, a eforturilor la nivel national pentru atingerea obiectivelor pactului. De asemenea, au convenit sa isi asume angajamente mai specifice si mai usor de masurat in fiecare dintre domeniile reglementate prin pact si sa raporteze privind progresele inregistrate in cadrul programelor lor nationale de reforma. Noua guvernanta economica trebuie completata printr-o monitorizare mai buna a politicilor sociale si de ocupare a fortei de munca, in special a celor care pot avea un impact asupra stabilitatii macroeconomice si asupra cresterii economice, in conformitate cu Concluziile Consiliului din 1 decembrie.

Pe baza raportului presedintelui Consiliului (EPSCO) si a analizei anuale a cresterii, sefii de stat sau de guvern au desfasurat un prim schimb de opinii referitor la cele mai bune practici privind politicile lor de ocupare a fortei de munca si au convenit cu privire la necesitatea deosebita de a mobiliza integral forta de munca in vederea cresterii. In timp ce reformele structurale trebuie sa fie urmarite cu fermitate, sunt necesare de urgenta masuri specifice atat la nivel national, cat si la nivel european pentru grupurile cele mai vulnerabile, in special pentru tinerii someri. Politicile de activare consolidate ar trebui sa fie completate cu eforturi de ameliorare a competentelor, in special prin adaptarea sistemelor de educatie si formare la nevoile de pe piata muncii. Promovarea oportunitatilor de afaceri si de ocupare a fortei de munca pentru cei care intra pe piata muncii, precum si analizarea unor noi politici echilibrate in domeniul flexicuritatii ar putea contribui in mod semnificativ la imbunatatirea perspectivelor de pe piata muncii pentru tineri.

Sefii de stat sau de guvern au salutat rapoartele din partea ministrilor de finante ai statelor membre participante si din partea Comisiei privind progresele inregistrate la nivelul discutiilor structurate cu privire la coordonarea aspectelor legate de politica fiscala. Aceste lucrari vor fi continuate in conformitate cu Pactul euro plus, punandu-se accentul pe domeniile in care se pot avea in vedere activitati mai ambitioase. Ar trebui acordata o atentie deosebita modului in care politica fiscala poate sprijini coordonarea politicilor economice si poate contribui la consolidarea fiscala si la crestere. Ministrii de finante si Comisia vor raporta in iunie 2012 cu privire la progresele realizate.

II. ENERGIE

Raportul Presedintiei demonstreaza ca s-au realizat progrese importante in urmarirea orientarilor stabilite de Consiliul European din februarie 2011 cu privire la finalizarea pietei interne pana in 2014, la promovarea eficientei energetice, la dezvoltarea infrastructurii si la asigurarea consecventei si coerentei la nivelul relatiilor externe ale UE. In acest context, Consiliul European saluta acordul asupra memorandumului de intelegere privind interconexiunile nord-sud din Europa Centrala si de Est. In special, sunt necesare progrese rapide cu privire la urmatoarele aspecte:

aplicarea integrala si accelerata a legislatiei privind piata interna de catre statele membre, cu respectarea deplina a termenelor convenite;

niciun stat membru al UE nu ar trebui sa ramana izolat de retelele europene de gaze si de energie electrica dupa 2015 sau sa ii fie pusa in pericol securitatea energetica din cauza lipsei de conexiuni adecvate;

acordul rapid asupra propunerii privind eficienta energetica, care ar trebui sa creeze un cadru ambitios si flexibil, in conformitate cu obiectivul de 20% pentru 2020, astfel cum a convenit Consiliul European din iunie 2010;

acordul rapid asupra propunerii privind infrastructura energetica;

punerea in aplicare a Concluziilor Consiliului din 24 noiembrie 2011 privind o mai buna coerenta si coordonare a politicii externe a UE in domeniul energiei prin asigurarea, printre altele, a faptului ca acordurile cu furnizorul-cheie si cu tarile de tranzit sunt in conformitate deplina cu legislatia UE privind piata interna;

acordul asupra strategiei privind emisii reduse de dioxid de carbon pentru 2050 si examinarea aprofundata a viitoarei foi de parcurs pentru 2050 privind energia, care va oferi o analiza detaliata a actiunilor pe termen lung in sectorul energetic si in alte sectoare conexe.

S-au realizat progrese cu privire la revizuirea sigurantei centralelor nucleare din UE. Credibilitatea sistemului UE privind siguranta nucleara va fi consolidata in continuare prin dezvoltarea continua a cadrului normativ in domeniul nuclear. Se vor continua lucrarile cu privire la securitatea nucleara in UE, pe baza raportului interimar privind securitatea nucleara.

Reamintind concluziile sale din martie 2010, Consiliul European solicita:

punerea in aplicare integrala si la timp a directivelor privind siguranta nucleara si privind gestionarea responsabila si in conditii de siguranta a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive;

acordarea de prioritate in continuare revizuirii extinse a sigurantei nucleare, tinand seama de comunicarea Comisiei din 23 noiembrie, si prezentarii raportului final privind testele de rezistenta pana in iunie 2012;

eforturi intensificate pentru a asocia pe deplin toate tarile invecinate cu UE in procesul de testare a rezistentei si pentru ameliorarea cadrului privind siguranta nucleara, atat in UE, cat si la nivel international;

continuarea lucrarilor cu privire la masurile de securitate nucleara in UE si in vecinatatea sa si prezentarea raportului final pana in iunie 2012.

III. EXTINDERE

Consiliul European aproba Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2010 privind extinderea si procesul de stabilizare si de asociere si reaminteste concluziile sale din decembrie 2006, care constituie baza unui consens reinnoit privind extinderea.

Semnarea, astazi, a Tratatului de aderare cu Croatia marcheaza un moment important pentru integrarea europeana. Sub rezerva incheierii cu succes a procedurilor de ratificare, Consiliul asteapta cu interes sa primeasca Croatia in calitate de nou membru, incepand cu 1 iulie 2013. Croatia va participa acum la lucrarile Consiliului European, ale Consiliului si ale grupurilor de pregatire ale acestuia, in calitate de observator activ.

Consiliul European saluta evaluarea Comisiei referitoare la progresele semnificative realizate de Muntenegru, care a inregistrat rezultate globale satisfacatoare. In vederea deschiderii negocierilor de aderare cu Muntenegru in iunie 2012, Consiliul European insarcineaza Consiliul sa examineze rezultatele obtinute de Muntenegru in punerea in aplicare a reformelor, cu un accent deosebit pe domeniul statului de drept si al drepturilor fundamentale, in special lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate, pe baza unui raport care urmeaza sa fie prezentat de Comisie in prima jumatate a anului 2012. Consiliul European invita Comisia sa prezinte fara intarziere o propunere privind un cadru pentru negocierile cu Muntenegru, in conformitate cu concluziile sale din decembrie 2006 si cu practica stabilita, incluzand totodata noua abordare propusa de Comisie cu privire la capitolele privind sistemul judiciar si drepturile fundamentale, precum si justitia, libertatea si securitatea. In acest sens, Comisia este de asemenea invitata sa initieze procesul de examinare analitica a acquis-ului comunitar cu Muntenegru in ceea ce priveste capitolele mentionate anterior.

Consiliul European ia act de progresele considerabile inregistrate de Serbia in directia indeplinirii criteriilor politice stabilite de Consiliul European de la Copenhaga si a cerintelor procesului de stabilizare si de asociere, precum si de faptul ca s-a atins un nivel pe deplin satisfacator de cooperare cu TPII. Consiliul European saluta reangajarea Serbiei in dialogul Belgrad – Pristina si avansarea sa pe calea punerii in aplicare cu buna credinta a acordurilor, precum si Acordul privind gestionarea integrata a frontierelor. Pentru a acorda Serbiei statutul de tara candidata, Consiliul European insarcineaza Consiliul sa analizeze si sa confirme ca Serbia a continuat sa dea dovada de un angajament credibil si ca a inregistrat noi progrese in ceea ce priveste avansarea punerii in aplicare cu buna credinta a acordurilor la care s-a ajuns in cadrul dialogului, inclusiv cu privire la gestionarea integrata a frontierelor, ca a ajuns la un acord cu privire la cooperarea regionala favorabila incluziunii si a colaborat in mod activ pentru a permite EULEX si KFOR sa isi execute mandatele. Din perspectiva examinarii sale, Consiliul va lua decizia acordarii statutului de tara candidata Serbiei in februarie 2012, decizie care urmeaza sa fie confirmata de Consiliul European din luna martie.

IV. ALTE PUNCTE

Reamintind Concluziile Consiliului din 5 decembrie privind extinderea, in ceea ce priveste declaratiile si amenintarile din partea Turciei, Consiliul European isi exprima ingrijorarea profunda si lanseaza un apel la respectarea deplina a rolului Presedintiei Consiliului, aceasta fiind o caracteristica institutionala fundamentala a UE, prevazuta in tratat.

Reamintind discutiile sale din iunie si octombrie 2011, Consiliul European ia act de faptul ca au fost indeplinite toate conditiile juridice pentru luarea deciziei privind aderarea Bulgariei si a Romaniei la spatiul Schengen. Consiliul European solicita Consiliului sa adopte aceasta decizie cat mai curand posibil. In cazul in care acest lucru va fi necesar, Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni in cadrul reuniunii sale din martie 2012.

Reamintind concluziile sale din 23 octombrie 2011 si aproband concluziile Consiliului din 1 decembrie, Consiliul European reitereaza preocuparile sale grave tot mai profunde cu privire la natura programului nuclear al Iranului, astfel cum se reflecta in cel mai recent raport al AIEA, precum si cu privire la neindeplinirea de catre Iran a obligatiilor sale internationale. Consiliul European saluta acordul la care s-a ajuns in cadrul Consiliului cu privire la desemnarea a 180 de noi entitati si persoane legate in mod direct de programul nuclear. Consiliul European invita Consiliul sa acorde in continuare prioritate lucrarilor referitoare la extinderea domeniului de aplicare a masurilor restrictive ale UE si la largirea sferei sanctiunilor existente, prin examinarea unor masuri suplimentare impotriva Iranului, precum si sa adopte aceste masuri cel tarziu in cadrul urmatoarei sale reuniuni. Consiliul European reafirma angajamentul de lunga durata al Uniunii Europene de a depune eforturi pentru gasirea unei solutii diplomatice la chestiunea nucleara iraniana, in conformitate cu abordarea dubla.

Consiliul European condamna intr-un glas atacurile asupra sediilor diplomatice din Iran ale guvernului Regatului Unit si deplange neindeplinirea de catre guvernul iranian a responsabilitatilor sale internationale referitoare la protectia personalului diplomatic si a bunurilor acestora in temeiul Conventiei de la Viena.

Consiliul European isi mentine profunda ingrijorare in ceea ce priveste utilizarea fortei militare de catre regimul sirian si represiunea asupra poporului sirian. Aproband concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011, Consiliul European confirma sprijinul sau fata de eforturile Ligii Statelor Arabe si face apel la regimul sirian sa respecte in intregime Planul de actiune arab. Consiliul European subliniaza inca o data nevoia urgenta ca toti membrii Consiliului de Securitate al ONU sa isi asume responsabilitatile in legatura cu situatia din Siria.

Consiliul European saluta rezultatele Conferintei Internationale privind Afganistanul, care a avut loc la Bonn la 5 decembrie 2011, si isi reafirma hotararea in privinta unui angajament de amploare pe termen lung al Uniunii Europene in privinta Afganistanului dincolo de anul 2014.

Consiliul European saluta lucrarile pregatitoare intense desfasurate pe parcursul acestui semestru cu privire la viitorul cadru financiar multianual si ia act de raportul prezentat de Presedintie. Invita urmatoarea presedintie sa accelereze lucrarile menite sa creeze baza pentru etapa finala a negocierilor, care urmeaza sa fie discutata in cadrul Consiliului European din iunie 2012. Isi reitereaza invitatia adresata institutiilor de a coopera pentru a asigura adoptarea cadrului financiar multianual pana la sfarsitul lui 2012.

Sursa: Comisia Europeana

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close