Modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

In M. Of. nr. 854 din 2 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Din cuprins:

Avand in vedere ca prin aplicarea, incepand cu 1 ianuarie 2012, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile bugetului de stat se diminueaza ca urmare a faptului ca finantarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se asigura de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) lit. b) – e) din aceeasi lege,

in sustinerea necesitatii fundamentarii riguroase prin masuri legislative care sa permita elaborarea in termeni reali a proiectului de buget pe anul 2012,

pentru mentinerea echilibrului bugetului general consolidat,

luand in considerare opiniile si recomandarile Fondului Monetar International, ale Comisiei Europene si ale Bancii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum si incadrarea in plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) – (4) si art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. I

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 32, alineatele (1) – (4) vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

(1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, cu exceptia impozitului pe veniturile din pensii, se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de:

a) 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit;

b) 11,25% la bugetul local al judetului;

c) 18,5% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiei generale a finantelor publice judetene la trezoreria municipiului resedinta de judet, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului.

(2) In executie, cota de 18,5% se aloca de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate in acest scop in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) – (5).

(3) Pentru municipiul Bucuresti cota de 71,5% din impozitul pe venit, cu exceptia impozitului pe veniturile din pensii, se repartizeaza, in termenul prevazut la alin. (1), astfel:

a) 20% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) 44,5% la bugetul local al municipiului Bucuresti;

c) 7% intr-un cont distinct, deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti.

(4) In executie, cota de 7% se aloca de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termenul prevazut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate in bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).”

2. La articolul 33, alineatele (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 18,5% prevazuta la art. 32 alin. (1), o cota de 27% se aloca bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, astfel:

a) 80% din suma se repartizeaza in doua etape, prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, in functie de urmatoarele criterii: populatie, suprafata din intravilanul unitatii administrativ-teritoriale si capacitatea financiara a unitatii administrativ-teritoriale;

b) 20% din suma se repartizeaza, prin hotarare a consiliului judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala. Hotararea consiliului judetean se comunica directorului directiei generale a finantelor publice judetene, institutiei prefectului si consiliilor locale din judet.

………………………………………………………………..

(6) Pentru municipiul Bucuresti, din cota de 7% prevazuta la art. 32 alin. (4) se aloca o cota de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucuresti, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, astfel:

a) 85% din suma se repartizeaza prin decizie a directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, utilizandu-se in mod corespunzator prevederile, procedura si criteriile de repartizare prevazute la alin. (4) lit. a) – f);

b) 15% din suma, precum si sumele retinute prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (4) lit. f) se repartizeaza prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (5), pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala. Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti se comunica directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

ART. II

Prevederile art. I se aplica impozitului pe venit incasat la bugetul de stat incepand cu luna decembrie 2011.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close