Modificarea si completarea HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

In M. Of. nr. 849 din 30 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1135/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

Din cuprins:

ART. I

Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 11^1

(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, este eligibila pentru toate programele operationale finantate din instrumente structurale.

(2) Pentru a fi eligibila, cheltuiala prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.

(3) In vederea rambursarii cheltuielilor eligibile mentionate la alin. (1), beneficiarii au obligatia depunerii, ca anexa a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are obligatia certificarii declaratiei mentionate la alin. (3) in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar a unei solicitari in acest sens, insotita de documentele justificative necesare.

(5) In cazuri temeinic justificate se pot aproba exceptii de la prevederile alin. (1) prin hotarare a Guvernului.”

2. La articolul 12, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii;”.

ART. II

(1) Prevederile art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 se aplica proiectelor depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului afacerilor europene, se aproba instructiunile de aplicare destinate autoritatilor de management.

ART. III

Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close