Modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

In M. Of. nr. 851 din 30 noiembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 190 alineatul (5), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:

“i^1) coplata pentru unele servicii medicale;”.

2. La articolul 210 alineatul (1), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“l) coplata – suma care reprezinta plata contributiei banesti a asiguratului in temeiul obligatiei prevazute la art. 219 lit. g), pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de baza, in cadrul sistemului national de asigurari sociale de sanatate. Suma prevazuta drept coplata se calculeaza procentual din valoarea serviciilor medicale asa cum sunt prevazute in contractul-cadru. Cuantumul coplatii in procente, precum si valoarea serviciilor medicale sunt stabilite prin contractul-cadru potrivit art. 217 alin. (3) lit. k). Suma prevazuta drept coplata este incasata suplimentar fata de cea decontata din fond;”.

3. La articolul 210 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:

“m) tichetul moderator pentru sanatate – formular cu regim special, ale carui model si modalitate de utilizare se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.”

4. Dupa articolul 213 se introduc doua noi articole, articolele 213^1 si 213^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 213^1

Urmatoarele categorii de asigurati sunt scutite de la coplata, dupa cum urmeaza:

a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;

b) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna.

ART. 213^2

(1) Lista serviciilor medicale pentru care se incaseaza coplata, nivelul coplatii, precum si data aplicarii coplatii se stabilesc prin contractul-cadru si prin normele de aplicare a acestuia.

(2) Suma perceputa drept coplata in cursul unui an nu poate depasi a douasprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate.

(3) Dupa atingerea sumei maxime privind coplata pe asigurat pe an calendaristic, serviciile medicale pentru care se incaseaza coplata sunt acordate fara coplata.

(4) Documentul justificativ prin care se face dovada coplatii serviciilor medicale este tichetul moderator pentru sanatate.

(5) Sumele incasate din coplata constituie venituri ale furnizorilor de servicii medicale si se utilizeaza pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si pentru achizitionarea tichetului moderator pentru sanatate.”

5. La articolul 219, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si prin normele de aplicare a acestuia;”.

6. La articolul 339, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) asigurator – persoana juridica ori filiala autorizata in conditiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sa exercite activitati de asigurare, sa practice clasele de asigurari de sanatate din categoria asigurarilor de viata si/sau generale si care isi asuma raspunderea de a acoperi cheltuielile cu serviciile medicale prevazute in contractul de asigurare voluntara de sanatate, inclusiv coplata stabilita in conditiile legii, precum si sucursala unei societati de asigurare ori a unei societati mutuale, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine in acest sens;”.

7. La articolul 339, litera c) se abroga.

8. La articolul 341, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Asigurarile voluntare de sanatate de tip complementar suporta coplata datorata de asigurat, in conditiile legii.”

9. La articolul 345, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) lista coplatilor pentru asigurari voluntare de sanatate de tip complementar;”.

10. Articolul 359 se abroga.

ART. II

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor adopta actele normative corespunzatoare pentru modificarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si, respectiv, a normelor de aplicare a acestuia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close