Modificarea si completarea OMFP nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

In M. Of. nr. 854 din 2 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2858/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

“g) cont 53.01.01.MMMMMM <<Disponibil din sume reprezentand garantie de buna executie>>.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) pentru conturile 50.69 <<Disponibil al operatorilor economici>>, 50.98 <<Disponibil al operatorilor economici si al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare>> si 53.01.01.MMMMMM <<Disponibil din sume reprezentand garantie de buna executie>>, plata se efectueaza prin debitarea directa a contului, concomitent cu operatiunea de procesare a ordinului de plata. In situatia in care in conturi nu exista disponibilitati suficiente care sa permita debitarea acestora cu valoarea comisioanelor stabilite la art. 2 alin. (1), unitatile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plata respective.”

ART. II

Directia generala de trezorerie si datorie publica, Directia generala trezorerie si contabilitate publica si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close