Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare

In M. Of. nr. 852 din 2 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 830/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare in cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul regulamentului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“REGULAMENT

privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare”

2. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Conditii pentru inscrierea la examenul ori la concursul pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare”

3. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Conditii pentru inscrierea la examenul pentru promovarea in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet”

4. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 8^1

Poate participa la examenul pentru promovarea din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, personalul auxiliar de specialitate care indeplineste urmatoarele conditii:

a) a absolvit studii superioare juridice;

b) are calificativul <<foarte bine>> in ultimii 3 ani;

c) nu a fost sanctionat disciplinar dupa acordarea ultimului calificativ.”

5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

Indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 si 8^1 se constata prin raport intocmit de presedintele instantei ori de conducatorul parchetului unde candidatul isi desfasoara activitatea.”

6. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Organizarea si desfasurarea examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare”

7. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet”

8. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 21

Data organizarii examenului de promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori a examenului pentru promovarea din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, precum si tematica stabilita potrivit art. 6 se comunica de catre curtile de apel si parchetele de pe langa curtile de apel instantelor si parchetelor din circumscriptia acestora, cu cel putin 30 de zile inainte, si se aduc la cunostinta prin afisare.”

9. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 23

Dispozitiile art. 21 si 22 privind stabilirea si anuntarea datei examenului si a termenului de depunere a cererilor se aplica in mod corespunzator si in cazul organizarii examenului de promovare in grade sau trepte profesionale superioare, precum si in cazul examenului pentru promovarea din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directiei Nationale Anticoruptie.”

10. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 39

Candidatii declarati admisi la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si la concursul de promovare la instante ori parchete superioare sunt numiti, in conditiile legii, prin decizie a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, a procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel.”

ART. II

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close