Reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961

In M. Of. nr. 854 din 2 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.

Din cuprins:

ART. 1

Fostele cadre militare active, combatante in randurile armatei regale romane, care au fost indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, au dreptul la reparatii morale si materiale, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

ART. 2

(1) Determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, se face la cererea persoanelor interesate, de cate o comisie constituita la nivelul Ministerului Apararii Nationale, respectiv al Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare comisii.

(2) Componenta comisiilor prevazute la alin. (1) si regulamentul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale, respectiv al ministrului administratiei si internelor, la propunerea structurii de resurse umane, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Comisiile sunt obligate sa se pronunte asupra cererilor, in termen de cel mult 45 de zile de la depunerea dosarelor cuprinzand actele prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, printr-o hotarare motivata.

(4) Impotriva hotararilor comisiilor, persoanele in cauza pot face contestatie, potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Se considera cadre militare active, indepartate abuziv din armata, persoanele care au fost trecute in rezerva sau direct in retragere, indiferent de gradul avut in momentul respectiv, pentru unul dintre urmatoarele motive:

a) convingerile moral-politice si religioase ale cadrului militar ori apartenenta politica a sotiei sau a rudelor acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv;

b) statutul social rezultat din ocupatia sotiei cadrului militar sau a rudelor acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv;

c) starea materiala a cadrului militar, a sotiei sau a rudelor acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv;

d) existenta in strainatate a unor rude ale cadrului militar sau ale sotiei acestuia, pana la gradul al IV-lea inclusiv;

e) detinerea de catre rudele cadrului militar sau ale sotiei acestuia, pana la gradul al IV-lea inclusiv, a unor functii importante la nivel de demnitar, inainte de instaurarea regimului comunist;

f) existenta unor rude ale cadrului militar sau ale sotiei acestuia, pana la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost condamnate sau arestate;

g) efectuarea de studii sau specializari, de catre cadrul militar, in alte tari decat Uniunea Sovietica;

h) refuzul de a se inscrie in Partidul Comunist Roman;

i) atitudini sau manifestari considerate ostile regimului comunist;

j) considerente etnice.

(2) Sunt considerate cadre militare active, indepartate abuziv din armata, si persoanele care au solicitat trecerea in cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despagubirile prevazute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei.

(3) Nu pot avea calitatea de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, cei care:

a) de bunavoie au depus cerere de trecere in rezerva, cu exceptia celor care fac dovada, in conditiile dreptului comun, ca au fost fortati prin amenintare si presiune de autoritatile comuniste sa solicite trecerea in rezerva;

b) au fost indepartati din armata pentru alte motive decat cele prevazute la alin. (1);

c) au desfasurat activitati in slujba unor puteri straine, indreptate impotriva tarii;

d) au fost condamnati pentru infractiuni contra pacii si omenirii;

e) au indeplinit functii politice in armata.

(4) In cazul in care faptele prevazute la alin. (3) sunt constatate dupa stabilirea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, cel in cauza este obligat sa restituie sumele incasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum si contravaloarea facilitatilor de care a beneficiat avand aceasta calitate.

(5) Dovedirea situatiilor prevazute la alin. (1) se face de persoanele in cauza cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care aceasta nu este posibila, prin orice alt mijloc de proba prevazut de lege, in conditiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Pentru cazurile in care, din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda livret militar ori alte acte oficiale sau nu li se poate elibera dovada necesara datorita inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea persoanelor prevazute la art. 1 se stabileste de comisiile de reconstituire cu martori, in conditiile prevazute de lege si de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 4

(1) La propunerea comisiilor prevazute la art. 2 alin. (1), fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata, pot fi inaintate in gradul urmator, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Fostelor cadre militare active, indepartate abuziv din armata, prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), li se acorda o indemnizatie reparatorie lunara, calculata prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, incepand cu luna urmatoare obtinerii calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata.

(3) Plata drepturilor prevazute la alin. (2) se efectueaza de catre structurile financiar-contabile ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza hotararilor pronuntate de comisii.

ART. 5

Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), care nu au calitatea de veteran de razboi, beneficiaza de asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si de medicamente gratuite, atat pe perioada tratamentelor ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, precum si de scutirea de la plata abonamentelor de telefon si de radioteleviziune.

ART. 6

Beneficiaza de prevederile prezentei legi si persoanele care se repatriaza si isi stabilesc domiciliul in Romania, dobandind si cetatenia romana, precum si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.

ART. 7

Sotia supravietuitoare a fostului cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, daca nu s-a recasatorit, primeste jumatate din indemnizatia reparatorie lunara prevazuta la art. 4 alin. (2).

ART. 8

Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezenta lege se depun direct la comisiile constituite potrivit art. 2 alin. (1), la centrele militare judetene sau la cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 9

Dispozitiile prezentei legi se aplica, in mod corespunzator, si fostelor cadre militare active, indepartate abuziv din comandamentele si unitatile de jandarmi si graniceri, in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale.

ART. 10

(1) Ministerul Finantelor Publice introduce modificarile corespunzatoare in structura bugetelor Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi.

(2) Plata drepturilor prevazute de prezenta lege se face incepand cu anul bugetar 2012, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul ordonatorilor principali de credit care asigura aplicarea prezentei legi.

ART. 11

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate prin hotarare a Guvernului.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close